Oplysningsskema om selvstændig virksomhed DFH-266

Blanketten bruges i alle tilfælde, hvor vi skal vurdere om der er tale om selvstændig virksomhed, og om der er tale om selvstændig hoved- eller bibeskæftigelse.