Lægeerklæring AR-275

Attesten skal anvendes, når du vil afslå eller opsige et arbejde eller aktiveringstilbud på grund af helbredsmæssige problemer, blandt andet problemer i forbindelse med graviditet.

Attesten dokumenterer, at der er eller var en gyldig grund til, at du afslog eller opsagde det pågældende arbejde eller aktiveringstilbud.