Esbjerg skal også have jurastudium

1. februar 2019

Det vil gavne både Det Faglige Hus, advokatvirksomhederne, erhvervslivet og det offentlige, hvis man også begynder at uddanne jurister på Syddansk Universitet i Esbjerg.

Det Faglige Hus har gennem alle årene ikke bare været en attraktiv arbejdsplads, men også et populært uddannelsessted for mange unge med erhvervs- og akademiuddannelser, der er blevet uddannet som a-kassekonsulenter på hovedkontoret i Esbjerg.

Ligeledes er der gennem tiden ansat adskillige advokatsekretærer, som vi har omskolet til job som faglige konsulenter.

Nu er opmærksomheden rettet mod gruppen af personer med lange videregående uddannelser:

Stort behov for jurister

”Behovet for jurister er stort i byen og landsdelen, og al erfaring viser, at et stort udbud af videregående uddannelser er en stærk motor i forsøget på at skabe vækst i et område. Derfor har vi taget initiativ til at samle en række virksomheder og offentlige myndigheder i Esbjerg bag ideen om at oprettet jurastudiet på Syddansk Universitet i Esbjerg," siger juridisk chef i Det Faglige Hus, Mikael Marstal.

Det Faglige Hus har selv et løbende behov for at rekruttere jurister til både fagforening og a-kasse, og Mikael Marstal ser derfor store muligheder i, at der kan komme en jurauddannelse til Esbjerg.

Samtidig peger han på, at hvis den statslige udflytning af arbejdspladser, hvor Esbjerg-området har fået en god del, skal blive en succes, skal området have det fornødne udbud af uddannelser og sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet.

Dialog med SDU og Esbjerg Kommune

Business Esbjerg har nedsat en arbejdsgruppe, som Det Faglige Hus også er en del af. Gruppen er i dialog med SDU i Odense og Esbjerg Kommune om at udvide universitetets eksisterende aktiviteter i Esbjerg til også at omfatte en jurauddannelse.