Høj tilfredshed og trivsel hos vores medarbejdere

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives i deres job, og derfor måler vi hvert år på deres trivsel og tilfredshed med jobbet. 

Som det fremgår af tallene nedenfor, er medarbejderne i Det Faglige Hus meget tilfredse i jobbet.

Medarbejderne har vurderet deres ledere på disse punkter (skala fra 1-6, hvor 6 er det bedste)

2023

Tilfredshed med mit samarbejde med lederen

5,08

Tilfredshed med mine arbejdsopgaver

5,03

Tilfredshed med min indflydelse og indsigt

5,18

Tilfredshed med Det Faglige Hus som arbejdsplads

5,53


Det Faglige Hus er en god arbejdsplads

Den høje tilfredshed skyldes bl.a., at vi har en flad organisationsstruktur, hvor der ikke er lang fra top til bund. Det giver mulighed for en åben dialog, et højt informationsniveau og dermed et trygt og udviklende arbejdsmiljø.

Udvikling af medarbejdere og ledere

Det Faglige Hus er en levende organisation, der er under konstant udvikling. I naturlig forlængelse heraf støtter og opmuntrer vi til personlig udvikling gennem faglig opkvalificering og udfordrende arbejdsopgaver.

Vi holder udviklingssamtaler med hver enkelt medarbejder flere gange om året. Samtalerne har til formål at planlægge medarbejderens personlige udvikling.

Vi har også fokus på ledernes personlige udvikling og gør en aktiv indsats for at sikre, at vi har de bedste ledere, der kan motivere og sprede arbejdsglæde.

Gode ansættelsesvilkår

Ud over et trygt og udviklende arbejdsmiljø skyldes den høje tilfredshed også de gode ansættelsesvilkår, som medarbejderne har i Det Faglige Hus. Her kan bl.a. nævnes:

• 7 ugers ferie/frihed + 6 faste fridage

• 4% ferietillæg

• Arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 18% efter 3 måneders ansættelse*

• Sund og billig kantineordning

• Betalte pauser

• Sundhedsforsikring

• Aktivitetsforening, der bl.a. yder tilskud til svømning/fitness

• Sociale arrangementer

• Vi fejrer vores succeser med gode overraskelser

• Arbejdsgiverbetalt tøjordning på 4.600 kr. pr. år efter 3 måneders ansættelse

*Du kan vælge at konvertere 6,7% heraf til løn, hvis du er under 35 år.

Det Faglige Hus er en god arbejdsplads sammenlignet med andre

Konsulentfirmaet Ballisager har gennemført en Employer Branding Analyse, som Det Faglige Hus medvirkede i sammen med 4 andre arbejdspladser.

Undersøgelsen viser, at medarbejderne i Det Faglige Hus scorer arbejdspladsen langt højere end de øvrige.

93% af vores medarbejderne er stolte af arbejdspladsen, og 73% vil anbefale Det Faglige Hus som arbejdsplads til andre.

Medarbejdere vurderer Det Faglige Hus højt på Jobindex

På Jobindex kan medarbejdere vurdere deres arbejdspladser på forskellige målepunkter som fx Ledelse, Belønning, Arbejdsmiljø og Samarbejde.

Også her får Det Faglige Hus rigtige gode vurderinger