Pension til dagpenge- og efterlønsmodtagere

10. december 2019

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du modtager dagpenge, feriedagpenge, EØS-dagpenge eller efterløn.

Ordningen kaldes Obligatorisk Pensionsordning, og pensionen bliver udbetalt til dig, når du når folkepensionsalderen.

Pensionsbidraget beregnes på baggrund af de ydelser, som du får. Staten betaler pensionsbidraget, og du vil ikke få mindre udbetalt.

Bidraget bliver beregnet med en sats, der i 2020 udgør 0,3% af din ydelse. Satsen stiger gradvist frem til 2030, hvor den vil udgøre 3,3%.

Indbetalingen til pensionsordningen sker automatisk hver 3. måned i maj, august, november og februar.

En del af ATP

Obligatorisk Pensionsordning hører under ATP, som administrerer ordningen, og dine bidrag bliver en del af din ATP Livslang Pension.

Hos ATP kan du logge ind og løbende se, hvor meget der er indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning.

Mere info

Her kan du læse mere om Obligatorisk Pension.