Hvordan beregner Arbejdsmarkedets Erhvervssikring min årsløn?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter din årsløn ud fra, hvad du tjente 12 måneder før, du kom til skade eller fra den dato, hvor du anmeldte din erhvervssygdom.

I beregningen indgår alle dine arbejdsindtægter, herunder også ATP og pensionsbidrag. Der kan også være former for indtægt fx bonus, værdien af fri bil, fri telefon osv.

Du vil modtage et spørgeskema, hvor du skal svare på spørgsmål om dine indtægter før skaden.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhenter også oplysninger fra SKAT.

Har dine indtægter forud for skaden været svingende fx på grund af ledighed, sygdom eller jobskifte, så vil årslønnen blive fastsat ud fra et skøn. Den vil blive fastsat ud fra, hvad du burde kunne tjene i det job, hvor du kom til skade.

Læs mere om fastsættelse af årsløn.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket