Jeg er sygemeldt på grund af min arbejdsskade - kan jeg få erstatning?

Hvis det ikke er afklaret, om du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet helt eller delvist, vil du typisk ikke kunne få erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskadens følger kan dog være så alvorlige, og der ingen tvivl er om, at du i et vist omfang har mistet din evne til at tjene penge. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer i disse situationer en afgørelse om midlertidig tab af erhvervsevne.

Deltager du i et afklaringsforløb, vil det være meget aktuelt at søge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en erstatning for et midlertidigt erhvervsevnetab.

Den midlertidige erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt med et månedligt beløb. Beløbet er skattepligtigt.

Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring truffet afgørelse om et midlertidigt erhvervsevnetab, vil de løbende følge op på din arbejdsmæssige situation.

Læs mere om

Tab af erhvervsevne - midlertidig eller varig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket