Jeg har en arbejdsskade - hvad betyder fastsættelse af årsløn?

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal træffe en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevnetab, fastsætter de også din årsløn.

Din årsløn bliver fastsat ud fra, hvad du tjente 12 måneder før din skadedato, eller 12 måneder før du anmeldte en erhvervssygdom.

Årslønnen vil blive fastsat ud fra et skøn, hvis din indtægt i de 12 måneder før skadedatoen har været svingende. Det kan være, at du fx har været ledig, sygemeldt eller skiftet job.

I beregningen af årslønnen indgår lønnen, pensionsordninger, ATP, og andre former for værdier som fx fri telefon, fri bil, fri kost o.lign.

Læs mere om

Fastsættelse af årsløn

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket