Kan jeg få hjælp til at klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse?

Ja, vi hjælper dig gerne med at klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse i din arbejdsskadesag.

Inden vi klager, gennemgår vi hele sagen, hvorefter vi kommer med vores vurdering af, om der er grundlag for at klage over afgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at en klage kan betyde, at der bliver truffet en ny afgørelse, som kan være til ulempe for dig.

Husk at kontakte os inden klagefristens udløb - klagefristen er på 4 uger.

Læs mere om klagemuligheder.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket