Hvad gør jeg, når jeg er gravid og ikke kan få forlænget min kontrakt?

Hvis din arbejdsgiver vælger ikke at forlænge en tidsbegrænset ansættelse, er der ikke tale om en opsigelse. 

En tidsbegrænset ansættelse er jo netop karakteriseret ved, at det fra starten er aftalt, at ansættelsen skal ophøre igen. 

Der er i stedet tale om manglende ansættelse. Dette er reguleret i ligebehandlingslovens § 2, som sikrer ligebehandling ved ansættelse. 

Ved manglende ansættelse gælder reglen om delt bevisbyrde. Det betyder, at du først skal sandsynliggøre, at din graviditet er årsagen til, at din arbejdsgiver undlader at forlænge din kontrakt. Kan du det, skal din arbejdsgiver så bevise, at det ikke er tilfældet. 

Kan din arbejdsgiver ikke bevise, at der er andre årsager til den manglende forlængelse, kan du få en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14 - som udgangspunkt på 25.000 kr. 

Godtgørelsen vil i dette tilfælde være skattefri.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket