Hvad sker der, hvis jeg føder før eller efter min terminsdato?

Føder du tidligere end din terminsdato, starter din barselsorlov tilsvarende tidligere. Din graviditetsorlov på de 4 uger før forventet fødsel, bliver dermed afkortet.

Går du over tid, så du føder senere end din terminsdato, forlænges din graviditetsorlov tilsvarende. Du kan altså ikke begynde at bruge af din barselsorlov, før du faktisk har født.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'