Stopper mit medlemskab af a-kassen, når jeg bliver folkepensionist?

Ja, dit medlemskab af a-kassen stopper, når du bliver folkepensionist, men du har mulighed for at fortsætte som seniormedlem. Det koster 21 kr. om måneden. Vi skriver til dig, umiddelbart før du bliver folkepensionist og tilbyder dig et seniormedlemskab af a-kassen. 

Læs mere om seniormedlemskab her.

Det er en god idé at bevare medlemskabet, så længe du er på arbejdsmarkedet, idet vi hjælper dig med de problemer, som du evt. får i din ansættelse.

Har du valgt at have en heltidsulykkesforsikring inkluderet i dit kontingent, fortsætter denne også, når du er pensionist.

Dit medlemskab af fagforeningen fortsætter uændret, indtil du selv tager initiativ til at blive meldt ud.

Ønsker du at blive meldt ud?

Ønsker du at blive meldt ud af fagforeningen samtidig med dit medlemskab af a-kassen stopper, skal du skrive en besked til os på MIT detfagligehus.

Modtager vi beskeden senest 14 dage efter, du har fået brevet om udmeldelse af a-kassen, så melder vi dig ud af fagforening og a-kasse samme dag.

Melder du dig først ud senere, er der et opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9302
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket