Kan jeg selv søge om førtidspension?

Der er 3 muligheder for at få startet en førtidspensionssag i kommunen.

Du kan søge om førtidspension

Du har ret til selv at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag. Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension ud fra de oplysninger, som er i sagen. Kommunen er ikke forpligtiget til at indhente yderligere lægeligt eller sende dig i arbejdsprøvning.

Du kan søge om seniorpension

Hvis du er nedslidt efter et langt arbejdsliv, kan du søge kommunen om seniorpension.

Du skal bl.a. opfylde følgende:

  • Der skal være under 6 år til, du kan gå på folkepension.
  • Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Din arbejdsevne må ikke overstige 15 timer.

Formålet med seniorpension er at undgå unødvendige arbejdsprøvninger og ressourceforløb.

Kommunen kan rejse en sag om førtidspension

Hvis du er i det kommunale system, skal kommunen behandle din sag ud fra alle de muligheder for støtte, der er i lovgivningen, herunder førtidspension og seniorpension.

Kommunen skal vurdere din arbejdsevne og belyse denne lægeligt og evt. i form af arbejdsprøvning.

Hvis kommunen vurderer, at der er tilstrækkeligt dokumentation for, at du har en ubetydelig arbejdsevne, kan kommunen selv rejse en sag om førtidspension eller om seniorpension.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om førtidspension, kan du klage. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket