Kan jeg som studerende være fritaget for at betale kontingent, hvis jeg skal på barsel?

Hvis du under din uddannelse er fritaget for at betale kontingent til a-kassen og får barselsdagpenge, har du ikke længere ret til at være fritaget.

Undgå at efterbetale kontingent

Du fritages for at betale kontingent for 1 år ad gangen, men hvis du i dette år får barselsdagpenge, falder din ret til at være fritaget bort, og du skal efterbetale kontingentet for hele perioden.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du ved, at du skal have eller har fået udbetalt barselsdagpenge.

Du kan læse om andre barselsregler på borger.dk eller kontakte din kommune.