Ledig, ansat eller opsagt? Vi svarer på dine spørgsmål om corona/COVID-19

Læs svarene på mange af de spørgsmål, vi får om dit arbejde eller din ledighed og corona/COVID-19.

Brug for hjælp og kontakt

Har du brug for hjælp fra os, så kan du gøre det nemmere for dig selv, ved at du finder din ansættelseskontrakt frem, inden du kontakter os.

Vi kan nemlig finde på at spørge dig, om du er ansat efter en overenskomst, og om du er løsarbejder eller fastansat. Vi skal også vide, hvor længe du har været ansat, og om det er aftalt, at du kan hjemsendes.

Du kan kontakte os via MIT detfagligehus eller telefon.

Læs også nyhed om sommerpakken, der skal genstarte økonomien efter corona.

Løn, opsigelse, hjemsendt eller kompensation for løn

1. Kan min arbejdsgiver sende mig hjem, og får jeg så løn?

2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver opsagt?

3. Kan jeg blive opsagt eller hjemsendt uden varsel?

4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er hjemsendt?

5. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg går ned i løn i en periode i forbindelse med corona?

6. Min arbejdsgiver er tvangslukket efter coronarestriktionerne, betyder det at min løn stopper, og at jeg skal søge dagpenge?

7. Kan min arbejdsplads få lønkompensation, så jeg ikke mister mit job?

8. Kan I hjælpe min arbejdsgiver med at vælge den bedste løsning?

 

Ledig eller mistet jobbet

9. Sådan melder du dig ledig

10. Hvad skal jeg gøre, før jeg kontakter jer for at søge om dagpenge?

 

Dagpenge, jobsøgning og samtaler

11. Hvornår kan jeg få dagpenge pga. corona?

12. Kan jeg forvente at få mine dagpenge til tiden?

13. Må jeg udeblive fra samtaler og jobtilbud lige nu, når jeg er ledig og får dagpenge?

14. Skal jeg stadig søge job, når jeg er ledig og får dagpenge?

15. Skal jeg stadig til møder i a-kassen og jobcentret?

16. Forbruger jeg af min dagpengeperiode under corona-krisen?

17. Må jeg rejse til udlandet under Corona/COVID-19, når jeg modtager dagpenge?

 

Arbejdsfordeling, hjemsendelse og supplerende dagpenge

18. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal søge om supplerende dagpenge?

19. Hvordan kan jeg vide, om jeg er hjemsendt eller på arbejdsfordeling?

20. Kan jeg få min lønsikring udbetalt, hvis jeg bliver hjemsendt eller kommer på arbejdsfordeling?

21. Kan min arbejdsgiver sende mig på arbejdsfordeling?

22. Hvordan er reglerne for midlertidig arbejdsfordeling i perioden 14.09.20-31.03.22?

23. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er sendt på arbejdsfordeling?

24. Kan jeg få dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

25. Hvor meget kan jeg få i dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

26. Skal jeg give a-kassen besked, hvis min midlertidige hjemsendelse ændrer sig?

Ferie, vagtplan og ændringer i arbejdstid

27. Må min arbejdsgiver ændre eller annullere min vagtplan?

28. Kan min arbejdsgiver varsle ferie og ændre aftalt ferie pga. corona?

29. Jeg har ferie/skal på ferie

30. Kan jeg få nye feriedage, hvis jeg er syg i min ferie?

 

Børnepasning, institutioner og lukkede skoler

31. Har jeg lov til at blive hjemme fra arbejde og passe mit barn, som har corona, og får jeg løn for det?

32. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som er sendt hjem af institutionen, fordi der er corona i institutionen/skolen, og mister jeg min løn ved det?

33. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som har corona-symptomer og derfor er sendt hjem fra pasning/skolen?

 

Sygdom og karantæne

34. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronapas eller bliver testet for corona?

35. Har jeg lov til at blive hjemme, hvis lægen siger, at det er bedst for mit helbred, fordi jeg er i risikogruppen?

36. Er jeg sikret en indkomst, hvis jeg ikke kan passe mit job, fordi jeg er i risikogruppen eller pårørende?

37. Sygemeldt med corona/COVID-19

38. Kan jeg blive fyret, hvis min læge har rådet mig til at blive hjemme pga. mit helbred, som gør mig særlig udsat for corona?

39. Hjemsendt i karantæne

40. Hvad gør jeg, når jeg er nær kontakt?

 

Vikar eller løst ansat

41. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er løst ansat som tilkaldevikar og ikke får tildelt vagter?

Elev, trainee og skoleophold

42. Jeg er elev og p.t. på skole, som har lukket pga. corona. Skal min praktikplads have besked, og kan de kræve, at jeg kommer på arbejde?

 

Efterløn 

 43. Medfører arbejde relateret til covid-19 fradrag i min efterløn?

 


Løn, opsigelse, hjemsendt eller kompensation for løn

1. Kan min arbejdsgiver sende mig hjem, og får jeg så løn?

Din arbejdsgiver har lov til at sende dig hjem, selvom du ikke er syg, men fordi arbejdsgiveren vælger ud fra et forsigtighedsprincip at sende dig hjem pga. nærkontakt. 

Du har ret til din sædvanlige løn svarende til de timer, som du er ansat til iht. din ansættelseskontrakt.

Er du ”løsarbejder”, og er du ikke ansat med et garanteret timetal, er det en konkret vurdering, hvorvidt du har krav på løn. Hvis vi skal vurdere det, har vi bl.a. brug for din ansættelseskontrakt og oplysninger om evt. allerede fastlagt vagtplan, og hvordan du får vagter tildelt.  

Derudover kan du være ansat efter en overenskomst, som giver din arbejdsgiver ret til at hjemsende dig uden varsel. Se mere under spørgsmålet: Kan jeg blive opsagt eller hjemsendt uden varsel?

2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver opsagt?

Hvis du bliver opsagt, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt overholde sit opsigelsesvarsel over for dig. Det gælder også, selvom opsigelsen er begrundet i corona/COVID-19. Hvis du accepterer en opsigelse, uden at dit opsigelsesvarsel er overholdt, får du som udgangspunkt op til 3 ugers karantæne i a-kassen. Hvis du sendes hjem uden løn og bliver bedt om ikke at komme igen, så er du også opsagt. Bed altid din arbejdsgiver om at få opsigelsen på skrift.

I din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan der være aftalt en ”force majeure”-klausul, der giver din arbejdsgiver lov til at sige dig op med dags varsel, hvis driften stopper helt eller delvist pga. en akut og uforudset situation. Det bliver en konkret vurdering, om corona stadig kan udgøre en force-majeure situation, men hvis det er tilfældet, så får du ikke en karantæne i a-kassen.

Hvis du er opsagt, skal du tilmelde dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk og indsende en ledighedserklæring og din ansættelseskontrakt på MIT detfagligehus. Vi vil behandle din dagpengesag så hurtigt som muligt, men vores sagsbehandlingstid kan være længere end sædvanligt, da ekstra mange medlemmer melder sig ledige lige nu pga. corona/COVID-19.
 

3. Kan jeg blive opsagt eller hjemsendt uden varsel? 

Det fremgår af nogle overenskomster, at man kan blive hjemsendt ved force majeure. 

Det bliver en konkret vurdering, om virksomhedens drift stadig kan påvirkes af corona i sådan en grad, at der er tale om en force majeure situation, men det skal stadig fremgå i din kontrakt eller en gældende overenskomst, at du kan sendes hjem.

Har din arbejdsgiver ikke ret til at hjemsende dig uden varsel, skal en opsigelse ske med dit almindelige opsigelsesvarsel, hvor dit ansættelsesforhold fortsætter uændret, indtil du fratræder.

Det er vigtigt, at du får en skriftlig hjemsendelse eller opsigelse, som dokumentation. Det er også vigtigt, at du melder dig ledig på Jobnet på din første ledighedsdag, og derfor er det afgørende at få afklaret, hvornår du fratræder.
 

4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er hjemsendt?

En arbejdsgiver kan kun hjemsende dig, hvis det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, at du kan hjemsendes. Bed altid om at få hjemsendelsen på skrift. Hvis det ikke fremgår af overenskomsten eller ansættelsesaftalen, at du kan hjemsendes, så kan du ikke hjemsendes.

Din arbejdsgiver skal i stedet opsige dig og give dig dit normale opsigelsesvarsel. Hvis du accepterer at blive sendt hjem uden varsel, og der ikke er adgang til det i overenskomsten, så bliver du selvforskyldt ledig og skal have op til 3 ugers karantæne i a-kassen, så det fraråder vi dig på det kraftigste at gøre.

Du skal tilmelde dig jobcentret på første ledighedsdag og indsende en ledighedserklæring og en ansættelseskontrakt på MITdetfagligehus. Du tilmelder dig jobcentret på jobnet.dk.

5. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg går ned i løn i en periode i forbindelse med corona?

Der er som udgangspunkt tale om en væsentlig ændring, hvis du bliver sat ned i løn, og det skal varsles med dit opsigelsesvarsel, fordi det sidestilles med en opsigelse af din kontrakt

Manglende arbejde og risiko for fyringer kan betyde, at din arbejdsgiver foreslår en lønnedgang - typisk i en tidsbegrænset periode.  Du er ikke forpligtet til at indgå aftalen, men overvejer du det, skal du kontakte os, inden du skriver under, så vi sikrer dig de bedste vilkår for aftalen. 

 

6. Min arbejdsgiver lukker. Betyder det at min løn stopper, og at jeg skal søge dagpenge? 

Siden marts 2020 har regeringen af flere omgange lukket virksomheder ned pga. corona.

Du skal dog stadig have din sædvanlige løn, medmindre:

Endelig er der muligheden for, at din arbejdsgiver hjemsender dig med løn. Der har løbende været hjælpepakker, der giver din arbejdsgiver mulighed for at søge om lønrefusion/kompensation under bestemte betingelser, og den seneste ordning løb til den 15. februar 2022.

 

7. Kan min arbejdsplads få lønkompensation, så jeg ikke mister mit job?

På Virksomhedsguiden.dk kan din arbejdsgiver læse om de forskellige hjælpepakker i forbindelse med corona.

En af hjælpepakkerne er lønkompensation til din arbejdsgiver, hvis du sendes hjem med løn. Den første ordning trådte i kraft den 9. marts 2020 og er forlænget af flere omgange – dog med endelig ophør den 15. februar 2022.

 

8. Kan I hjælpe min arbejdsgiver med at vælge den bedste løsning?

Vi kan desværre ikke vejlede din arbejdsgiver om, hvordan han skal håndtere corona-situationen. Din arbejdsgiver kan få hjælp hos sin brancheorganisation, på www.virksomhedsguiden.dk eller på Erhvervsstyrelsens hotline tlf. 7220 0034.

Faglig hjælp

Vi vejleder og hjælper til gengæld dig, der er ansat i virksomheden, når din arbejdsgiver har fundet en løsning. Så kan vi rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du fx bliver opsagthjemsendt, sat ned i tid eller går på arbejdsfordeling. Ring til os på Faglig hotline tlf. 7610 9304.

Hjælp til dagpenge

Vi hjælper dig også med at få dagpenge ud fra din konkrete situation, her skal du kontakte A-kassens hotline på tlf. 7610 9303.

 


Ledig eller mistet jobbet

9. Sådan melder du dig ledig

Det er ikke nødvendigt, at du ringer til os, hvis du er blevet ledig. Du skal som det første logge på Jobnet og registrere dig på den første ledighedsdag. 

Herefter skal du logge på MIT detfagligehus, hvor du først udfylder ledighedserklæringen - følg linket.

Endelig skal du også sende os en besked i MIT detfagligehus, hvor du vedhæfter din ansættelseskontrakt og opsigelse og oplyser os om, at du har udfyldt en ledighedserklæring. Beskeder - følg linket

Så vil vi behandle din ledighedssag, og du vil høre fra os så hurtigt som muligt. Men vær forberedt på, at der kan gå nogle dage.

 

10. Hvad skal jeg gøre, før jeg kontakter jer for at søge om dagpenge?

For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, er det vigtigt, at du finder din ansættelseskontrakt frem, inden du kontakter os.

Vi kan nemlig finde på at spørge dig, om du er ansat efter en overenskomst, og om du er løsarbejder eller fastansat.

Vi skal også vide, hvor længe du har været ansat, og om det er hjemsendt, på arbejdsfordeling eller måske opsagt.

 


Dagpenge, jobsøgning og samtaler

11. Hvornår kan jeg få dagpenge pga. coronavirus/COVID-19?

Hvis du er opsagt, hjemsendt eller på arbejdsfordeling på grund af corona, kan du have ret til dagpenge. Du skal dog opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det betyder bl.a., at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du skal opfylde et indkomst- eller timekrav.

Hvis du er sendt hjem uden løn, men ikke er blevet opsagt, og der ikke er tale om en arbejdsfordeling eller hjemsendelse efter en overenskomst eller ansættelsesaftale, så er du stadig ansat og har krav på løn fra din arbejdsgiver. Du kan derfor ikke få dagpenge. Hvis din arbejdsgiver ikke mener, at han skal udbetale løn til dig, kan du kontakte Faglig hotline på tlf. 7610 9304, så kan de vejlede og hjælpe dig.

12. Kan jeg forvente at få mine dagpenge til tiden?

Vi forventer at kunne opretholde vores service og udbetale dagpenge til tiden. Det har vores 1. prioritet. Der er dog et lille forbehold, idet mange medlemmer lige nu søger om dagpenge – langt flere end sædvanligt, og derfor kan der opstå forsinkelser.

Du kan selv hjælpe sagsbehandlingstiden lidt på vej ved at indsende din ledighedserklæring, opsigelse og ansættelseskontrakt hurtigst muligt. Husk også at tilmelde dig jobcentret. Du bør også reagere hurtigt på de breve og beskeder, som vi sender til dig i MIT detfagligehus. Vi skriver nemlig til dig, hvis vi mangler noget fra dig for at kunne behandle din sag. Vi anbefaler derfor, at du hver dag tjekker MIT detfagligehus.

 

13. Må jeg udeblive fra samtaler og jobtilbud lige nu, når jeg er ledig og får dagpenge?

Nej, det må du ikke. Det vil som udgangspunkt få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du udebliver fra henvist arbejde, samtaler med arbejdsgivere om henvist arbejde, samtaler hos a-kassen eller jobcentret efter den 26. maj 2020

Fra og med den 27. maj 2020 har du også igen pligt til at søge job eller joblogge i perioden.  

 

14. Skal jeg stadig søge job, når jeg er ledig og får dagpenge?

Ja, fra og med den 27. maj 2020 har du igen pligt til at søge job eller joblogge. Hvis du ikke gør det, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge. 

 

15. Skal jeg stadig til møder i a-kassen og jobcentret?

Ja, du har igen pligt til at deltage i fysiske møder i a-kassen eller jobcentret. I perioden 20.12.21-14.01.22 vil alle samtaler i a-kassen dog foregår over telefonen pga. situationen med corona.

Læs grundigt din mødeindkaldelse, så du kan se, hvad der gælder for dig.

  

16. Forbruger jeg af min dagpengeperiode under corona-krisen?

De dagpenge, du får udbetalt i perioden 01.01.21 – 30.06.21, forbruger ikke af din dagpengeperiode på 2 år. Du får altså som ledig 6 måneders ekstra dagpenge, da det er svært at finde arbejde under corona-krisen, og fordi regeringen ønsker at sikre, at de ledige har en indtægt.

Det samme var tilfældet i foråret 2020, hvor du som ledig fik op til 6 måneders ekstra dagpenge, da de dagpenge, du fik udbetalt i perioden 01.03.20–31.08.20, ikke forbrugte af din dagpengeperiode på 2 år.

Læs mere om de nye regler om ekstra dagpenge til ledige.

 

17. Må jeg rejse til udlandet under Corona/COVID-19, når jeg modtager dagpenge?

Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarked for at modtage dagpenge. Vælger du at rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, og hvor sundhedsmyndighederne kræver, at du skal gå i selvisolation efter hjemkomst, kan du umiddelbart ikke stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du kan derfor som udgangspunkt ikke modtage dagpenge i den periode, hvor du er i selvisolation.

Læs mere om reglerne om selvisolation ved hjemkomst fra udlandet her.

 


Arbejdsfordeling, hjemsendelse og supplerende dagpenge

18. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal søge om supplerende dagpenge?

Hvis din arbejdstid sættes ned som følge af corona/COVID-19, skal du som udgangspunkt varsles nedgangen i din arbejdstid med dit opsigelsesvarsel. Ellers risikerer du at få en karantæne i a-kassen.

I nogle tilfælde kan det dog fremgå af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, at du er omfattet af en ”force majeure”-klausul, hvor dit opsigelsesvarsel falder bort, hvis driften stopper helt eller delvist pga. en akut og uforudset situation. Det bliver en konkret vurdering, om corona stadig kan udgøre en force-majeure situation, men hvis det er tilfældet, så får du ikke en karantæne i a-kassen.

For at have ret til supplerende dagpenge skal du opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det betyder bl.a. at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du skal opfylde et indkomst- eller timekrav.

Frigørelsesattest

Derudover skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest, hvor han skriver under på, at du kan opsige dit deltidsarbejde uden varsel, hvis du får arbejde med en højere arbejdstid. Du skal sende frigørelsesattesten til a-kassen inden for 5 uger fra du blev omfattet af et opsigelsesvarsel i dit deltidsjob.

Meld dig ledig

Hvis du ønsker at søge om supplerende dagpenge, skal du tilmelde dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk og indsende en ledighedserklæring og din ansættelseskontrakt på MIT detfagligehus.

Vi vil behandle din dagpengesag så hurtigt som muligt, men vores sagsbehandlingstid kan være længere end sædvanligt, da ekstra mange medlemmer melder sig ledige lige nu pga. corona/COVID-19.

19. Hvordan kan jeg vide, om jeg er hjemsendt eller på arbejdsfordeling?

Hvis du er i tvivl, om du er hjemsendt eller på arbejdsfordeling, skal du spørge din arbejdsgiver. 

En arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsfordeling til jobcentret senest samme dag, som den træder i kraft. Og arbejdsgiveren skal udfylde en blanket på hver enkelt medarbejder, som er omfattet af arbejdsfordelingen. Du kan blive sendt på arbejdsfordeling af din arbejdsgiver, hvis dine ansættelsesvilkår giver lov til det.

I perioden 14.09.20-31.03.22 kan din arbejdsgiver dog under visse betingelser sende dig på arbejdsfordeling pga. en midlertidig lov om arbejdsfordeling med forhøjet dagpenge, som gælder alle privatansatte. 

Selvforskyldt ledig

Hvis du accepterer at blive sendt hjem uden varsel, og der ikke er adgang til det i overenskomsten, så bliver du selvforskyldt ledig og skal have 3 ugers karantæne i a-kassen, så det fraråder vi dig på det kraftigste at gøre. 

20. Kan jeg få min lønsikring udbetalt, hvis jeg bliver hjemsendt eller kommer på arbejdsfordeling?

Nej, du kan kun få udbetalt din lønsikring, hvis dit ansættelsesforhold ophører, og du bliver opsagt. Hvis du fx bliver hjemsendt uden løn, men stadig er ansat, kan du desværre ikke få udbetalt din lønsikring.

21. Kan arbejdsgiver sende mig på arbejdsfordeling?

Hovedreglen er, at du kun kan blive pålagt arbejdsfordeling, hvis dine ansættelsesvilkår giver lov til det.

I forbindelse med corona er det dog besluttet ved lov, at du under visse betingelser kan blive pålagt arbejdsfordeling i perioden 14.09.20-31.03.22, selvom det ikke fremgår af dine ansættelsesvilkår. 

Hovedregel

Det skal fremgå af din kontrakt, en personalehåndbog eller en gældende overenskomst, at din arbejdsgiver kan sende dig på arbejdsfordeling.

Din chef kan også indgå en lokal aftale enten via en tillidsmand eller direkte med jer medarbejdere.

Normalt skal en arbejdsfordeling anmeldes til jobcentret 1 uge før opstart, men den regel er suspenderet, og en arbejdsfordeling kan derfor træde i kraft samme dag, som den bliver anmeldt til jobcentret.

Jobcentret godkender arbejdsfordelingen, og a-kassen udbetaler supplerende dagpenge.

 

22. Hvordan er reglerne for midlertidig arbejdsfordeling i perioden 14.09.20-31.03.22?

Som hovedregel er arbejdsfordeling kun en mulighed, hvis det er aftalt i dine ansættelsesvilkår. Men i perioden 14.09.20-31.03.22 kan din arbejdsgiver undtagelsesvis sende dig midlertidig på arbejdsfordeling, selvom det ikke er aftalt i dine ansættelsesvilkår. Arbejdsfordelingen skal dog være saglig begrundet.  

Det er vedtaget i en midlertidig lov, der gælder i perioden 14.09.20-31.03.22.

Loven gælder alle privatansatte. Det betyder, at loven kan tilsidesætte aftaler fx i en gældende overenskomst, hvis aftalen forhindrer din arbejdsgiver i at iværksætte arbejdsfordelingen efter den nye midlertidige lov.

Det er kun de regler, der er til hinder for at iværksætte den nye, midlertidige arbejdsfordeling, der bliver tilsidesat af loven. Derfor gælder reglerne om fx løn under sygdombarns første sygedagbarsel, opsigelsesvarsel mv. uændret. Din arbejdstid kan heller ikke flyttes fra dag til nat eller fra hverdage til weekend, medmindre dine ansættelsesvilkår giver lov til det.

Er du nyansat, kan du også blive omfattet af arbejdsfordelingen fra første arbejdsdag. 

Du skal informeres først

Iværksætter din arbejdsgiver en arbejdsfordeling, skal du informeres og høres først. Du skal informeres om vilkårene for arbejdsfordeling herunder start- og sluttidspunktet, det er dog ikke et krav, at du informeres skriftligt.

Du kan sige nej til arbejdsfordelingen. Derfor har du 24 timer på en hverdag til at beslutte, om du vil omfattes af arbejdsfordelingen. Bemærk at du bliver automatisk omfattet af arbejdsfordelingen efter de 24 timer, hvis du ikke forinden giver din arbejdsgiver besked om, at du ikke ønsker at deltage.

Vælger din arbejdsgiver at iværksætte arbejdsfordelingen, selvom du har sagt nej til det, så kan din arbejdsgiver beslutte, om du skal opsiges. I så fald har du ret til dit sædvanlige opsigelsesvarsel med løn

Vælger du at deltage i arbejdsfordelingen, optjener du anciennitet på sædvanlig vis i perioden med arbejdsfordeling og fortsætter på dine sædvanlige vilkår, når arbejdsfordelingen er slut. Under arbejdsfordelingen kan du heller ikke blive sagt op af de årsager, der begrundede arbejdsfordelingen.

Ændringer fra 1. januar 2021

Loven har været gældende siden 14. september 2020, men er ændret således at de nuværende regler gælder for arbejdsfordelinger, der er startet fra og med den 1. januar 2021.

1. Varighed

Arbejdsfordelinger iværksat senest den 31. december 2020 kan maksimalt vare 4 måneder, dvs. til og med den 30. april 2021. Det gælder ikke for midlertidige arbejdsfordelinger, der starter den 1. januar 2021 eller senere. De kan vare indtil den 31. marts 2022.

2. Funktionær

Som funktionær skal din ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i hele dage, medmindre andet aftales i virksomheden/afdelingen. 

Aftalen skal indgås efter regler for indgåelse af lokalaftaler,
hvis du er ansat efter en overenskomst, og ellers med en med
arbejderrepræsentant - fx en talsmand. Har I ikke en medarbejderrepræsentant, kan flertallet af de berørte medarbejdere lave aftalen med arbejdsgiveren. 

3. Ikke-funktionær

Er du ikke ansat som funktionær, kan din ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i timer.

Er du ansat efter en overenskomst, skal evt. regler om en
daglig mindste arbejdstid dog følges, medmindre regler om mindstearbejdstid gælder ved tilkald, som ikke skyldes uforudset merarbejde.

4. Opsagt

I din opsigelsesperiode kan du blive pålagt at arbejde det samme antal timer som dine kolleger på arbejdsfordeling, men du skal have fuld løn. Alternativt kan din arbejdsgiver flytte dig over til en anden afdeling, hvor der ikke er arbejdsfordeling, og så skal du arbejde fuldtid, som de andre i dén afdeling, og stadig have fuld løn.  

5. Merarbejde

Din arbejdsgiver har mulighed for at bruge afløsere og reserver under en arbejdsfordeling, hvis der vel og mærke er tale om et uforudset og kortvarigt behov for merarbejde.

Det er også en forudsætning, at medarbejdere, der er omfattet af arbejdsfordelingen, arbejder i samme omfang i perioden med merarbejde, som I gjorde inden arbejdsfordelingen.

Dagpenge

Under arbejdsfordelingen udbetaler a-kassen dagpenge, som du også har mulighed for at søge, selvom du ikke er medlem af a-kassen i dag.

 

23. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er sendt på arbejdsfordeling?

Er du sendt på arbejdsfordeling, skal du skal være tilmeldt jobcentret og indsende din ansættelseskontrakt og en ledighedserklæring på MITdetfagligehus.

Når din arbejdsgiver har anmeldt arbejdsfordelingen til jobcentret, vil de fleste jobcentre sørge for at få tilmeldt de ansatte, som er omfattet af arbejdsfordelingen.

I sidste ende er det dog dit ansvar at få dig tilmeldt på jobnet.dk, og vi anbefaler derfor, at du selv tjekker op på, at du er tilmeldt.

Når vi har modtaget en kopi af arbejdsfordelingen fra jobcentret og en ledighedserklæring og en ansættelseskontrakt fra dig, kan vi begynde at behandle din dagpengesag.

Ret til dagpenge

For at have ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling skal du opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det betyder bl.a. at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du skal opfylde et indkomst- eller timekrav.

Hvis du er fuldtidsforsikret, opfylder indkomst- eller timekravet for fuldtidsforsikrede, og kan stå til rådighed for fuldtidsarbejde, kan du også få supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret.

Du skal huske at give a-kassen besked, hvis arbejdsfordelingen bliver afbrudt før tid, da dette kan have betydning for din ret til dagpenge. Det kan også betyde, du har betalt for meget ekstra bidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) forud for arbejdsfordelingen.

 

24. Kan jeg få dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

Hvis din arbejdsgiver har etableret en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, kan du modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, hvis du opfylder kravet om 12 måneders medlemskab og indkomst- eller beskæftigelseskravet.

Selvom du ikke er medlem, kan du også modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det kræver blot, at du melder dig ind i a-kassen, og at du udover et almindeligt kontingent pr. måned, betaler for 2 måneders ekstra medlemsbidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) pr. måned, hvor du er omfattet af en arbejdsfordeling.

Hvis du er medlem, men ikke opfylder kravet om 12 måneders medlemskab eller indkomst- eller beskæftigelseskravet, kan du ekstraordinært modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det kræver tilsvarende, at du udover et almindeligt kontingent pr. måned, betaler for 2 måneders ekstra medlemsbidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) pr. måned, hvor du er omfattet af en arbejdsfordeling.

Det er et krav, at de 2 måneders ekstra medlemsbidrag betales før, der kan udbetales dagpenge.

Læs mere om den nye ordning for arbejdsfordeling.

Ring til os på tlf. 7020 2064, hvis du ønsker at blive medlem, fordi du skal under den nye ordning for arbejdsfordeling.

Hvis du er omfattet af den eksisterende arbejdsfordelingsordning, gælder der andre regler. Kontakt os på tlf. 7610 9303, hvis du har spørgsmål om det.

 

25. Hvor meget kan jeg få i dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

Din dagpengesats vil blive beregnet, som vi plejer ud fra din løn. Når du er omfattet af en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, vil din dagpengesats kunne være op til ca. 143,50 kr. i timen, hvilket svarer til 23.001 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsledig.

 

26. Skal jeg give a-kassen besked, hvis min midlertidige hjemsendelse ændrer sig?

Hvis din arbejdsgiver har hjemsendt dig uden løn i en afgrænset periode på grund af corona, og du har søgt om dagpenge, er det vigtigt, at du giver os besked, hvis din arbejdsgiver forlænger hjemsendelsen. Vi får nemlig ikke automatisk besked fra din arbejdsgiver om eventuelle forlængelser.

Det er vigtigt, at du sender os ny dokumentation på, at hjemsendelsen er forlænget, så vi ved, at du stadig er ledig og skal have dagpenge. Det kan fx være et brev fra din arbejdsgiver, hvoraf det tydeligt fremgår, at perioden er forlænget og hvilken periode, der er tale om. Du kan sende en besked til os i MIT detfagligehus, hvor du vedhæfter dokumentationen.

Starter i arbejde igen

Hvis du ikke er hjemsendt i en afgrænset periode, men blot ”indtil videre”, er det vigtigt, at du fortæller os, hvornår du starter i arbejde igen. Du skal oplyse om arbejdstimer og/eller løn på dit dagpengekort, og du skal afmelde dig jobcentret.

Hjemsendt med løn

Du skal også give os besked, hvis din aftale om hjemsendelse ændrer sig fra ”hjemsendt uden løn” til ”hjemsendt med løn”, fx fordi din arbejdsgiver bruger statens lønkompensationsaftaler.

Hvis du får løn fra din arbejdsgiver under hjemsendelsen, anser vi dig ikke længere for at være ledig, og du har derfor ikke ret til dagpenge. Du skal oplyse om arbejdstimer og/eller løn på dit dagpengekort, og du skal afmelde dig jobcentret.

Hvis du ikke giver os besked

Hvis du ikke giver os besked om, at du er gået i arbejde, eller at du får løn under din hjemsendelse, skal du betale de dagpenge tilbage, som du har fået for meget. Du risikerer også at få en karantæne i a-kassen.

Vi kontrollerer hver måned i SKAT’s indkomstregister, hvad du har fået udbetalt.

 


Ferie, vagtplan og ændringer i arbejdstid

27. Må arbejdsgiver ændre eller annullere min vagtplan?

Retten til at ændre eller annullere din vagtplan afhænger af, hvilke vilkår du er ansat under. Det vil fremgå af din kontrakt, som også kan henvise til en personalehåndbog eller en gældende overenskomst.

Er du ansat med faste arbejdstider, skal væsentlige ændringer varsles med dit opsigelsesvarsel og kan blive sidestillet med en opsigelse af din kontrakt. Læs mere om væsentlige ændringer.

28. Kan min arbejdsgiver varsle ferie og ændre aftalt ferie pga. corona?

Forkortet ferievarsel

Det fremgår af ferieloven, at din arbejdsgiver under særlige omstændigheder kan varsle ferien med et kortere varsel. Ved force majeure-lignende omstændigheder kan arbejdsgiveren også ændre allerede planlagt ferie.

Det er en konkret vurdering, hvornår der er tale om særlige omstændigheder, og selvom mange virksomheder i perioder har været driftmæssigt ramt af corona i sådan et omfang, at der kunne være tale om en force majeure-situation, så er det ikke nødvendigvis tilfældet mere.   

Under alle omstændigheder gælder det, at du kun kan blive pålagt ferie, som du har optjent. Det vil sige, at du ikke kan blive pålagt ferie, hvis du ikke har optjent ferie.

Ændring af planlagt ferie

Force majeure kan også give din arbejdsgiver lov til at ændre allerede aftalt ferie, men kun så længe dit arbejde er omfattet af de særlige omstændigheder, der medfører force majeure. Derfor fraråder vi dig at skrive under på aftaler, hvor du på forhånd accepterer, at arbejdsgiver ændrer din ferie - fx din kommende vinterferie.

Ændrer din arbejdsgiver ferie, som I allerede har aftalt, skal han dække et eventuelt økonomisk tab som fx afbestilling af din rejse, feriehus mv. i den udstrækning, at du ikke kan få det refunderet/dækket andre steder.   

Feriefridage

Feriefridage hører ikke under ferieloven, og det er derfor aftalen i overenskomsten eller personalehåndbogen, som afgør, om du også kan blive pålagt feriefridage med eller uden varsel. 

 

29. Jeg har ferie/skal på ferie

Udenrigsministeriet skriver, at rejsevejledningerne ikke længere farves efter corona-smittesituationen. Du skal dog stadig være opmærksom på indrejseregler, karantæne- og testkrav på den relevante danske ambassades hjemmeside, fordi du kan risikere at miste din løn, hvis du selv er skyld i, at du ikke kan møde på arbejde efter din ferie.

Coronasmitte.dk kan du også læse om reglerne for evt. test eller selvisolation, når du kommer hjem til Danmark fra udlandet. 

Er du rejst ud af Danmark, skal du bevise, at du har handlet efter Udenrigsministeriets retningslinjer både inden afrejsen og under rejsen. Udenrigsministeriet har gemt alle sine tidligere versioner af rejsevejledninger. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

Forhindret i at rejse hjem

Har du fulgt Udenrigsministeriets anvisninger ved afrejsen, og sidder du uforskyldt fast i udlandet, fx fordi de lokale myndigheder giver dig forbud mod at rejse hjem, kan din arbejdsgiver ikke bortvise dig, hvis du ikke kan nå hjem på arbejde til tiden. 

Du har ikke misligholdt dit ansættelsesforhold, når du er uforskyldt i, at du ikke kan rejse hjem. Du har dog ikke krav på løn i de dage, hvor du bliver forhindret i at møde på arbejde.

Selvisolation når du kommer hjem

Udenrigsministeriets krav til test og isolation ændres løbende og afhænger af forskellige forhold, som fx hvor du bor, hvilket land du har været i og om du er færdigvaccineret mv.

Hvis du rejser ud af Danmark imod myndighedernes anbefaling, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke betale dig løn under en evt. isolation efter rejsen. Derudover kan du også risikere at blive bortvist, hvis ikke du møder rettidigt på arbejde efter din ferie pga. isolationen.

I den forbindelse er det vigtigt, at være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan pålægge dig isolation efter myndighedernes anbefaling, selvom du ikke selv finder det nødvendigt, og derfor kan du ikke bare se bort fra myndighedernes krav om isolation.  

Du har dog ret til løn, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem i isolation udover myndighedernes anbefalinger.

Læs også:

Hvordan du skal forholde dig, når du rejser ud og kommer hjem til Danmark

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

 

30. Kan jeg få nye feriedage, hvis jeg er syg i min ferie?

Bliver du syg under din ferie, kan du evt. få erstatningsferie, hvis du opfylder betingelserne for det.

 


Børnepasning, institutioner og lukkede skoler

31. Har jeg lov til at blive hjemme fra arbejde og passe mit barn, som har corona, og får jeg løn for det?

Du har lov til at blive hjemme, hvis du har et akut problem med at få dit syge barn passet. Det gælder dog kun, indtil du kan skaffe anden pasning, og hvis det er nødvendigt, at du er hjemme hos barnet.

Corona kan begrænse dine muligheder for at skaffe en barnepige, fordi myndighederne anbefaler, at dit barn skal isoleres, og selv som nærmeste familie bør I holde afstand til barnet - så vidt det er muligt.

Derfor kan man ikke nødvendigvis kræve, at bedsteforældre, venner eller andre passer dit barn med corona, og din arbejdsgiver må derfor i større udstrækning tåle, at én af jer forældre bliver hjemme og passer barnet. 

Løn

Selvom du har ret til at blive hjemme og passe dit barn, så skal din arbejdsgiver kun give dig løn, hvis I har aftalt det. Aftalen kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller en overenskomst, hvis du er dækket heraf, og som regel giver aftalerne kun løn på barnets første sygedag – i nogle tilfælde dog også barnets anden sygedag. 

Har du ikke krav på at få løn på barnets første sygedag, så kan du selvfølgelig også aftale med din arbejdsgiver, at du arbejder hjemmefra, eller at du holder ferie, omsorgsdage eller afspadserer. 

Dagpenge fra Udbetaling Danmark

Har du ikke ret til løn, og kan du ikke arbejde hjemmefra, kan en sidste mulighed være at søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark.

I perioden 23.11.2021 - 28.02.2022 kan du igen søge om op til 10 dages dagpenge pr. barn fra Udbetaling Danmark, hvis du er forældre til et barn under 14 år, der er smittet med corona og skal passes derhjemme.

De 10 dage behøver ikke at være sammenhængende, og I forældre kan skiftes til at få dagpenge, men du kan kun få dagpenge for hele arbejdsdage, hvor du normalt skulle være på arbejde.

Ifølge loven er du forældre, når du er biologiske forældre og adoptivforældre, herunder medmødre. Andre personer fx stedforældre, søskende og bedsteforældre er ikke omfattet.

Du har ret til dagpenge fra den dag, hvor dit barn er testet, og hvis du opfylder barselslovens krav om beskæftigelse.

Derudover skal du have brugt eventuelt tilgodehavende afspadsering, hvis du har timer nok til hele dage. Til gengæld er der ikke længere krav om, at du skal bruge barnets sygedag eller omsorgsdage, som I den tidligere ordning. Optjent ferie skal heller ikke bruges først.

Bor I forældre sammen, skal I begge opfylde ovenstående betingelser, og kun den ene forældre kan få udbetalt dagpenge for ét barn pr. dag.

Du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag, men først skal din arbejdsgiver indberette sagen til Udbetaling Danmark, der også skal have diverse dokumentation fra dig. Du kan læse på borger.dk, hvilken dokumentation du skal sende og hvordan.

Bliver du selv syg samtidig med, at du passer dit barn med corona, har du ret til at sygemelde dig overfor din arbejdsgiver, som skal betale din sædvanlige sygeløn. Skal du have sygedagpenge under din egen sygemelding, kan du selv vælge, om du fortsætter med dagpenge fra Udbetaling Danmark pga. pasning af dit barn, eller om det skal ændres til sygedagpenge fra kommunen – forudsat at du opfylder sygedagpengelovens regler.

 

32. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som er sendt hjem af institutionen, fordi der er corona i institutionen/skolen, og mister jeg min løn ved det?

Ifølge Coronasmitte.dk skal børn fra den 1. februar 2022 kun sendes hjem, hvis barnet selv har betydelige symptomer på corona, men det kan selvfølgelig også ske, at institutionen eller skolen sender børn hjem pga. manglende personale, der har fået corona. 

Når dit barn ikke selv er syg, så skal du forsøge at skaffe anden pasning, og du har kun ret til at få fri, hvis det på ingen måder kan lade sig gøre, at få barnet passet. Det er altid en konkret vurdering, hvornår du har gjort nok for at finde anden pasning og i værste fald anser din arbejdsgiver dig måske som ulovlig udeblevet. Derfor skal du altid kontakte os med det samme, hvis din arbejdsgiver ikke vil give dig lov til at blive hjemme og passe dit barn.

Løn

Selvom vi vurderer, at du har ret til at blive hjemme og passe dit barn, så skal din arbejdsgiver ikke give dig løn.

Du kan i stedet tale med din arbejdsgiver om, at du arbejder hjemmefra, eller at du holder ferie, omsorgsdage eller afspadserer. 

Dagpenge fra Udbetaling Danmark

Kan du ikke arbejde hjemmefra, kan en anden mulighed være at søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark.

I perioden 23.11.2021 - 28.02.2022 kan du igen søge om op til 10 dages dagpenge pr. barn fra Udbetaling Danmark, hvis du er forældre til et barn under 14 år, der er sendt hjem efter myndighedernes anbefalinger pga.corona-tilfælde i skolen, dagtilbud eller institution mv.

De 10 dage behøver ikke være sammenhængende, og I forældre kan skiftes til at få dagpenge, men du kan kun få dagpenge for hele arbejdsdage, hvor du normalt skulle være på arbejde.

Ifølge loven er du forældre, når du er biologisk forældre og adoptivforældre, herunder medmødre. Andre personer fx stedforældre, søskende og bedsteforældre er ikke omfattet.

Du har ret til dagpenge, hvis du opfylder barselslovens krav om beskæftigelse.

Derudover skal du have brugt eventuelt tilgodehavende afspadsering, hvis du har timer nok til hele dage. Til gengæld er der ikke længere krav om, at du skal bruge barnets sygedag eller omsorgsdage, som I den tidligere ordning. Optjent ferie skal heller ikke bruges først.

Bor I forældre sammen, skal I begge opfylde ovenstående betingelser, og kun den ene forældre kan få udbetalt dagpenge for et barn pr. dag.

Du kan først søge dagpengene, når din arbejdsgiver har indberettet dit fravær. Du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag, ellers kan du ikke få dagpengene, og derfor er det vigtigt, at du følger op på, at din arbejdsgiver indberetter dit fravær. Udbetaling Danmark skal også have diverse dokumentation fra dig, hvilket du kan læse mere om på Borger.dk.

 

33. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som har corona-symptomer og derfor er sendt hjem fra pasning/skolen?  

Selvom reglerne for isolation er lempet, kan dit barn stadig sendes hjem ved betydelige symptomer på corona. Det oplyser coronasmitte.dk, der har opdateret vejledningen den 1. februar 2022.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der tale om betydelige symptomer, når dit barn har feber, vedvarende hoste, nysen og problemer med at trække vejret, hvor dit barn føler sig syg. Din ret til at blive hjemme og passe dit barn afhænger af, om dit barn er egentlig syg, og opstår der tvivl om det, så er det i sidste ende lægens vurdering.

For ret til betaling ved barns sygdom se spørgsmål nr. 31 ”Har jeg lov til at blive hjemme fra arbejde og passe mit barn, som har corona, og får jeg løn for det?”

 

 


Sygdom og karantæne

34. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronapas eller bliver testet for corona? 

I perioden 25.11.21-31.01.22 har det været bestemt ved lov, at din arbejdsgiver kan kræve coronapas og test under visse betingelser. Loven er ophævet fra og med den 1. februar 2022, fordi Corona ikke længere bliver anset som en samfundskritisk sygdom.

Retten til at kræve coronapas er ikke længere bestemt ved lov og derfor kan din arbejdsgiver ikke kræve coronapas efter den 1. februar 2022. Din arbejdsgiver har imidlertid også en ledelsesret, og det er ikke afklaret, om den kan give din arbejdsgiver ret til at kræve coronapas i helt særlige tilfælde. Derfor skal du kontakte os med det samme, hvis det sker.      

Krav om coronatest

Modsat gælder det for en coronatest, at din arbejdsgiver stadig kan kræve den efter helbredsoplysningsloven, men kun hvis særlige forhold ved arbejdet gør det nødvendigt, og hvis det har en væsentlig betydning for virksomhedens drift.

Særlige forhold kan fx være, at du skal på forretningsrejse og kun kan rejse med en test, eller at du skal udføre arbejde et sted, hvor der i øvrigt gælder skærpede regler om coronatest, fx fordi du er i kontakt med udsatte borgere og lignende.  

Hvis du nægter at blive testet

Din arbejdsgivers ret til at kræve en coronatest afhænger altså af årsagen, og nægter du at tage en test, som din arbejdsgiver har ret til at kræve af dig, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, hvad din arbejdsgiver har ret til, men en konsekvens kunne være en advarsel, hjemsendelse uden løn, en opsigelse og i værste fald en bortvisning. Bliver du ledig pga. situationen, skal din a-kasse også vurdere, om det evt. medfører karantæne, hvis du søger dagpenge.

Test i arbejdstiden

Du skal holdes økonomisk skadesløs, når din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet og derfor skal testen så vidt muligt foregå i din normale arbejdstid, ellers skal du have økonomisk kompensation for den tid, du bruger på at blive testet, herunder også transporttid.

Testen kan foregå på din arbejdsplads, enten i form af selvtest eller test foretaget af din arbejdsgiver eller en anden medarbejder, men den skal altid gennemføres i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som relevante myndigheder har fastsat.

Det betyder, at en selvtest skal være CE-godkendt og skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for den pågældende test.

Arbejdsgiver selv eller andre ansatte kan kun udføre testen selv, hvis de er behørigt uddannet. Ønsker du ikke at blive testet af din arbejdsgiver eller en anden ansat i virksomheden, fx fordi du oplever det som særligt indgribende, har du ret til at kræve testen udført uden for arbejdspladsen, hvis  formålet med testen ikke forspildes helt eller delvist fx pga. lange ventetider.

Følsomme oplysninger

Oplysninger om din corona-test er omfattet af dataloven som følsomme oplysninger. Derfor må din arbejdsgiver kun gemme oplysningerne, så længe det er strengt nødvendigt - hvilket vil være en konkret vurdering.

Er du fritaget for coronapas pga. af helbredsmæssige årsager, så er det vigtigt, at du kan bevise det fx ved din læges journalnotat, hvis der skulle opstå en konflikt om det mellem dig og din arbejdsgiver.

 

35. Har jeg lov til at blive hjemme, hvis lægen siger, at det er bedst for mit helbred, fordi jeg er i risikogruppen eller er pårørende? 

Det er altid en lægelig vurdering, hvorvidt du er særlig udsat for corona i forhold til dit helbred. Afhængig af din læges vurdering bliver det en konkret vurdering, hvorvidt du har krav på at blive hjemme fra arbejde, eller om arbejdsgiver kan ”nøjes med” at sørge for, at dit arbejde ikke er forbundet med risiko for dit helbred fx ved at iværksætte særlige forholdsregler for dig på selve arbejdspladsen eller sørge for hjemmearbejde.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du altid kontakte os på Faglig hotline.

 

36. Er jeg sikret en indkomst, hvis jeg ikke kan passe mit job, fordi jeg er i risikogruppen eller pårørende?

I perioden 20.05.20 – 31.08.21 var det muligt under visse betingelser at søge om sygedagpenge fra kommunen for personer i den særlige risikogruppe for corona eller som pårørende. 

Fra den 1. september 2021 kan der ikke længere søges om sygedagpenge, og ifølge Sundhedsstyrelsen skal vaccinerede i risikogruppen som udgangspunkt ikke følge særlige forholdsregler. Det er dog altid en konkret vurdering, om du har ret til fravær og evt. betaling. Du skal derfor kontakte os på Faglig hotline.

 

37. Sygemeldt med corona/COVID-19

Du er syg, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt. Det vil sige, at din ret til sædvanlig betaling under sygdom bl.a. afhænger af, at du ikke selv er skyld i, at du er blevet smittet. 

Det skal vurderes konkret i situationen, om du har handlet uagtsomt i forhold til corona, men har du fulgt Sundhedsstyrelsen og din læges anvisninger, så er du som udgangspunkt ikke selvforskyldt syg.

Din arbejdsgiver kan i perioden 23.11.21-28.02.2022 få refusion fra kommunen fra din første sygedag, hvis din sygdom skyldes corona og hvis du opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav.

Er du smittet med corona, men arbejder hjemmefra, fordi du ikke er dårlig, kan din arbejdsgiver ikke få refusion.

 

38. Kan jeg blive fyret, hvis min læge har rådet mig til at blive hjemme pga. mit helbred, som gør mig særlig udsat for corona?

Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt en opsigelse er usaglig, fordi det afhænger af mange forhold. Har du en kronisk lidelse, kan du være særligt beskyttet efter forskelsbehandlingsloven. Derfor skal du kontakte os, hvis du bliver fyret, fordi din læge har sendt dig hjem ud fra den betragtning, at du er særlig udsat pga. dit helbred.

39. Hjemsendt i karantæne/isolation

Selvom du ikke er smittet med corona, har din arbejdsgiver ret til at sende dig hjem i ”karantæne”, men du har stadig krav på din sædvanlige løn. Bliver du pålagt isolation af en af myndighedernes corona-hotlines eller din læge, sidestiller vi det med ”sygdom”, og du vil derfor have ret til betaling, som hvis du var syg.

 

40. Hvad gør jeg, når jeg er nær kontakt?

Fra den 1. februar 2022 ophører alle restriktioner, men der gælder fortsat anbefalinger om test og selvisolation blot i et mindre omfang.

Du skal selvfølgelig følge myndighedernes regler om isolation for en nær kontakt, og bliver du vejledt om selvisolation af en af myndighedernes corona-hotlines, skal du informere din arbejdsgiver, som måske kan give dig mulighed for hjemmearbejde.

Kræver din arbejdsgiver, at du skal møde ind på arbejde, råder vi dig til at kontakte din egen læge. Vurderer din læge, at du skal i isolation, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt tåle det, i modsat fald skal du kontakte os med det samme, fordi din arbejdsgiver skal beskytte såvel dig som dine kolleger iht. arbejdsmiljøloven.

Er du i isolation efter myndighedernes eller din egen læges vejledning, sidestiller vi det med ”sygdom”, og du vil derfor have ret til betaling, som hvis du var syg. Kan du arbejde hjemmefra, skal du selvfølgelig have din sædvanlige løn.

Din arbejdsgiver kan få refusion fra kommunen fra din første fraværsdag i perioden 23.11.2021-28.02.2022, når du er i isolation efter sundhedsmyndighedernes regler for nær kontakt – eller tidligere også nær kontakt til nær kontakt - hvis du ikke kan arbejde hjemmefra og opfylder sygedagpengelovens krav om beskæftigelse.

Det er også muligt at få refusion, selvom din første fraværsdag var før den 23. november 2021, hvis bare du stadig er fraværende den 23. november 2021.

Din arbejdsgiver kan bede dig erklære på tro og love, at du følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af nære kontakter.

 

 


Vikar eller løst ansat

41. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er løst ansat som tilkaldevikar og ikke får tildelt vagter?

Hvis du er løst ansat som tilkaldevikar og ikke får tildelt vagter som følge af corona/COVID-19, vil vi anbefale, at du tilmelder dig jobcentret og melder dig ledig i a-kassen ved at udfylde en ledighedserklæring på MIT detfagligehus.

Hvis du allerede er meldt ledig og modtager supplerende dagpenge, skal du selvfølgelig kun skrive de timer på dagpengekortet, som du har arbejdet og/eller modtager løn for.

Hvis du er ansat på fast nedsat tid eller arbejder efter en vagtplan, og din arbejdsgiver sender dig hjem uden løn for aftalte vagter, skal du kontakte Faglig hotline på tlf. 7610 9304, da du vil have krav på løn for de aftalte timer/vagter, medmindre du er blevet opsagt.

Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge og sendes hjem uden løn for aftalte vagter, skal du skrive de aftalte vagter/timer på dagpengekortet, da der vil ske fradrag i dine dagpenge for dage, hvor du har krav på løn fra din arbejdsgiver.
 


Elev, trainee og skoleophold

42. Jeg er elev og p.t. på skole, som har lukket pga. corona. Skal min praktikplads have besked, og kan den kræve, at jeg kommer på arbejde?

Ja, du skal give din arbejdsgiver besked, hvis skolen lukker pga. corona. Din arbejdsgiver har ret til at gøre brug af din arbejdskraft, så længe skolen har lukket.

Derfor er det vigtigt, at du omgående giver din arbejdsgiver besked. I modsat fald kan du risikere, at du er ulovligt udeblevet fra arbejde.

Hvis din arbejdsgiver siger, at du bare skal blive hjemme, så skal du stadig have din elevløn. Få gerne en besked eller mail, som dokumenterer, at arbejdsgiveren har sendt dig hjem.

 

Efterløn 

43. Medfører arbejde relateret til covid-19 fradrag i min efterløn?

I perioden 01.01.22 – 31.12.22 er det muligt, at en del af dit arbejde – eller alt dit arbejde - direkte relateret til covid-19 ikke medfører fradrag i din efterløn. Arbejde direkte relateret til covid-19 er fx smitteopsporing, testarbejde eller vaccination. Læs mere her.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9303 inden kl. 18:00.