Ledig, ansat eller opsagt? Vi svarer på dine spørgsmål om corona/COVID-19

Læs svarene på mange af de spørgsmål, vi får om dit arbejde eller din ledighed og corona/COVID-19.

Brug for hjælp og kontakt

Har du brug for hjælp fra os, så kan du gøre det nemmere for dig selv, ved at du finder din ansættelseskontrakt frem, inden du kontakter os.

Vi kan nemlig finde på at spørge dig, om du er ansat efter en overenskomst, og om du er løsarbejder eller fastansat. Vi skal også vide, hvor længe du har været ansat, og om det er aftalt, at du kan hjemsendes.

Du kan kontakte os via MIT detfagligehus eller telefon.

Læs også nyhed om sommerpakken, der skal genstarte økonomien efter corona.

Løn, opsigelse, hjemsendt eller kompensation for løn

1. Kan min arbejdsgiver sende mig hjem, og får jeg så løn?

2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver opsagt?

3. Kan jeg blive opsagt eller hjemsendt uden varsel?

4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er hjemsendt?

5. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg går ned i løn i en periode i forbindelse med corona?

6. Kan min arbejdsplads få lønkompensation, så jeg ikke mister mit job?

7. Er der krav om selvbetalte feriedage, hvis jeg er hjemsendt?

8. Kan en aftale om lønnedgang kombineres med lønkompensationsaftalen?

9. Min arbejdsgiver lukker kl. 10 den 18. marts, betyder det at min løn stopper, og at jeg skal søge dagpenge?

10. Kan I hjælpe min arbejdsgiver med at vælge den bedste løsning?

 

Offentlig ansatte

11. Jeg er ansat i en kommune og hjemsendt, skal jeg holde 5 dages frihed?

12. Jeg er ansat i en region og hjemsendt, skal jeg holde 5 dages frihed?

13. Jeg er ansat i staten og hjemsendt, skal jeg holde 5 dages frihed?

 

Ledig eller mistet jobbet

14. Sådan melder du dig ledig

15. Hvad skal jeg gøre, før jeg kontakter jer for at søge om dagpenge?

 

Dagpenge, jobsøgning og samtaler

16. Hvornår kan jeg få dagpenge pga. corona?

17. Kan jeg forvente at få mine dagpenge til tiden?

18. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er ledig og allerede modtager dagpenge fra a-kassen?

19. Må jeg udeblive fra samtaler og jobtilbud lige nu, når jeg er ledig og får dagpenge?

20. Skal jeg stadig søge job, når jeg er ledig og får dagpenge?

21. Skal jeg stadig til møder i a-kassen og jobcentret?

22. Forbruger jeg af min dagpengeperiode under corona-krisen?

23. Må jeg rejse til udlandet under Corona/COVID-19, når jeg modtager dagpenge?

 

Arbejdsfordeling, hjemsendelse og supplerende dagpenge

24. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal søge om supplerende dagpenge?

25. Hvordan kan jeg vide, om jeg er hjemsendt eller på arbejdsfordeling?

26. Kan jeg få min lønsikring udbetalt, hvis jeg bliver hjemsendt eller kommer på arbejdsfordeling?

27. Kan min arbejdsgiver sende mig på arbejdsfordeling?

28. Hvordan er reglerne for midlertidig arbejdsfordeling i perioden 14.09.20-31.12.21?

29. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er sendt på arbejdsfordeling?

30. Kan jeg få dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

31. Hvor meget kan jeg få i dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

32. Skal jeg give a-kassen besked, hvis min midlertidige hjemsendelse ændrer sig?

Ferie, vagtplan og ændringer i arbejdstid

33. Må min arbejdsgiver ændre eller annullere min vagtplan?

34. Kan min arbejdsgiver varsle ferie og ændre aftalt ferie pga. corona?

35. Jeg har ferie/skal på ferie

36. Kan jeg få nye feriedage, hvis jeg er syg i min ferie?

 

Børnepasning, institutioner og lukkede skoler

37. Har jeg lov til at blive hjemme fra arbejde og passe mit barn, som har corona, og får jeg løn for det?

38. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som er sendt hjem af institutionen, fordi en anden har fået corona, og mister jeg min løn ved det?

39. Har jeg lov til at blive hjemme og passe mit barn, der ”skranter” og derfor ikke må komme i institutionen? 

40. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som skolen har sendt hjem, fordi skolen lukker pga. corona-situationen?

 

Sygdom og karantæne

41. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for corona? 

42. Har jeg lov til at blive hjemme, hvis lægen siger, at det er bedst for mit helbred, fordi jeg er i risikogruppen?

43. Er jeg sikret en indkomst, hvis jeg ikke kan passe mit job, fordi jeg er i risikogruppen eller pårørende?

44. Sygemeldt med corona/COVID-19

45. Kan jeg blive fyret, hvis min læge har rådet mig til at blive hjemme pga. mit helbred, som gør mig særlig udsat for corona?

46. Hjemsendt i karantæne

 

Vikar eller løst ansat

47. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er løst ansat som tilkaldevikar og ikke får tildelt vagter?

Elev, trainee og skoleophold

48. Jeg er elev og p.t. på skole, som har lukket pga. corona. Skal min praktikplads have besked, og kan de kræve, at jeg kommer på arbejde?

49. Kan min arbejdsplads få lønkompensation, så jeg ikke mister mit job som elev eller lærling

 


Løn, opsigelse, hjemsendt eller kompensation for løn

1. Kan min arbejdsgiver sende mig hjem, og får jeg så løn?

Din arbejdsgiver har lov til at sende dig hjem, selvom du ikke er syg, men fordi arbejdsgiveren vælger at følge regeringens opfordring om færrest mulige ansatte på arbejdspladserne. 

Du har ret til din sædvanlige løn svarende til de timer, som du er ansat til iht. din ansættelseskontrakt.

Er du ”løsarbejder”, og er du ikke ansat med et garanteret timetal, er det en konkret vurdering, hvorvidt du har krav på løn. Hvis vi skal vurdere det, har vi bl.a. brug for din ansættelseskontrakt og oplysninger om evt. allerede fastlagt vagtplan, og hvordan du får vagter tildelt.  

Derudover kan du være ansat efter en overenskomst, som giver din arbejdsgiver ret til at hjemsende dig uden varsel. Se mere under spørgsmålet: Kan jeg blive opsagt eller hjemsendt uden varsel?

2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver opsagt?

Hvis du bliver opsagt, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt overholde sit opsigelsesvarsel over for dig. Det gælder også, selvom opsigelsen er begrundet i corona/COVID-19. Hvis du accepterer en opsigelse, uden at dit opsigelsesvarsel er overholdt, får du som udgangspunkt op til 3 ugers karantæne i a-kassen. Hvis du sendes hjem uden løn og bliver bedt om ikke at komme igen, så er du også opsagt. Bed altid din arbejdsgiver om at få opsigelsen på skrift.

Hvis der i din ansættelseskontrakt eller overenskomst står en ”force majeure”-klausul, og opsigelsen er begrundet i corona/COVID-19, så kan du opsiges med dags varsel, og du vil derfor ikke få en karantæne i a-kassen.

Hvis du er opsagt, skal du tilmelde dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk og indsende en ledighedserklæring og din ansættelseskontrakt på MIT detfagligehus. Vi vil behandle din dagpengesag så hurtigt som muligt, men vores sagsbehandlingstid kan være længere end sædvanligt, da ekstra mange medlemmer melder sig ledige lige nu pga. corona/COVID-19.
 

3. Kan jeg blive opsagt eller hjemsendt uden varsel? 

Det fremgår af nogle overenskomster, at man kan blive hjemsendt ved force majeure. 

Vi er enige i, at dette er opfyldt i den nuværende situation med corona, men det skal stadig fremgå i din kontrakt eller en gældende overenskomst, at du kan sendes hjem.

Har din arbejdsgiver ikke ret til at hjemsende dig uden varsel, skal en opsigelse ske med dit almindelige opsigelsesvarsel, hvor dit ansættelsesforhold fortsætter uændret, indtil du fratræder.

Det er vigtigt, at du får en skriftlig hjemsendelse eller opsigelse, som dokumentation. Det er også vigtigt, at du melder dig ledig på Jobnet på din første ledighedsdag, og derfor er det afgørende at få afklaret, hvornår du fratræder.
 

4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er hjemsendt?

En arbejdsgiver kan kun hjemsende dig, hvis det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, at du kan hjemsendes. Bed altid om at få hjemsendelsen på skrift. Hvis det ikke fremgår af overenskomsten eller ansættelsesaftalen, at du kan hjemsendes, så kan du ikke hjemsendes.

Din arbejdsgiver skal i stedet opsige dig og give dig dit normale opsigelsesvarsel. Hvis du accepterer at blive sendt hjem uden varsel, og der ikke er adgang til det i overenskomsten, så bliver du selvforskyldt ledig og skal have op til 3 ugers karantæne i a-kassen, så det fraråder vi dig på det kraftigste at gøre.

Du skal tilmelde dig jobcentret på første ledighedsdag og indsende en ledighedserklæring og en ansættelseskontrakt på MITdetfagligehus. Du tilmelder dig jobcentret på jobnet.dk.

5. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg går ned i løn i en periode i forbindelse med corona?

Der er som udgangspunkt tale om en væsentlig ændring, hvis du bliver sat ned i løn, og det skal varsles med dit opsigelsesvarsel, fordi det sidestilles med en opsigelse af din kontrakt

Men bliver aftalen om lønnedgang indgået af jeres medarbejderrepræsentant fx tillidsmanden eller en talsmand, og repræsenterer vedkommende dit arbejdsområde, så kan du i nogle tilfælde også blive omfattet af den kollektive aftale. Læs mere under punktet ”Kan en aftale om lønnedgang kombineres med lønkompensationsaftalen?”

Ligeledes kan manglende arbejde og risiko for fyringer betyde, at din arbejdsgiver foreslår en lønnedgang - typisk i en tidsbegrænset periode.  Du er ikke forpligtet til at indgå aftalen, men overvejer du det, skal du kontakte os, inden du skriver under, så vi sikrer dig de bedste vilkår for aftalen. 
 

6. Kan min arbejdsplads få lønkompensation, så jeg ikke mister mit job?

Siden den 9. marts 2020 har private virksomheder kunne søge om lønkompensation, hvis virksomheden er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af corona og derfor står til at skulle fyre medarbejdere af et vist omfang, men som vælger at hjemsende de ansatte med løn fremfor at fyre dem.

Loven om midlertidig lønkompensation blev vedtaget den 24. marts 2020 og er forlænget af flere omgange, og fortsætter nu indtil de skærpede restriktioner ophører. 

Du kan ikke selv søge om lønkompensationen. Det er en ordning, som din arbejdsgiver kan vælge at bruge. 

Siden den 14. september 2020 har din arbejdsgiver også haft mulighed for at sende dig på arbejdsfordeling, hvis du er ansat i en privat virksomhed.

Selvbetalte fridage

Når du er hjemsendt med løn, kan din arbejdsgiver til gengæld kræve, at du holder nogle selvbetalte fridage afhængig af, i hvilken periode du er hjemsendt. Se spørgsmålet: "Er der krav om selvbetalte dage, hvis du er hjemsendt?"

Fuld løn

Du har krav på din fulde løn, hvis arbejdsgiver hjemsender dig og søger om lønkompensation. Din fulde løn udgør dine faste lønandele som fx pension, gene-, nat- og weekendtillæg mv. 

Bijob i hjemsendelsesperioden

Bliver du sendt hjem af din arbejdsgiver under lønkompensationsordningen, skal du stå til rådighed, og din arbejdsgiver kan kalde dig på arbejde igen med dags varsel.

Derfor kan du ikke påtage dig et andet lønnet arbejde – medmindre din arbejdsgiver giver dig en skriftlig tilladelse til det.

Har du sideløbende haft et bijob inden corona, kan du dog fortsætte med det, så længe du ikke har flere timer end sædvanligt, og du stadig kan stå til rådighed med dags varsel for det arbejde, som du er hjemsendt fra.

Hjemsendelse af flere omgange

Du kan til enhver tid blive sendt hjem, så længe du får din løn.

Din arbejdsgivers ret til lønkompensation afhænger dog af, i hvilken periode du har været hjemsendt.

Fx kunne din arbejdsgiver som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden 09.03.20 – 08.07.20, men det er efterfølgende ændret, fordi der kan opstå behov for at hjemsende flere end først antaget.

Oprindelig var det også kun muligt at kalde dig på arbejde i særlige tilfælde, men det er også gjort mere fleksibelt, når blot det sker i hele dage. 

Arbejdsgiveren får ikke kompensation for de dage, som du arbejder.

Virksomhedsguiden vejleder arbejdsgiverne om hjælpepakkerne i forbindelse med corona.

Opsigelse i perioden

Lønkompensationen er bl.a. betinget af, at din arbejdsgiver ikke fyrer medarbejdere i den periode, hvor han søger om kompensation. Varsler din arbejdsgiver alligevel opsigelser, stopper lønkompensationen.

Er der varslet opsigelser af økonomiske årsager forud for den periode, hvor din arbejdsgiver søger om lønkompensation, kan din arbejdsgiver stadig gøre brug af lønkompensationsaftalen.

I en opsigelsesperiode kan du ikke blive omfattet af ordningen.

Anciennitet

Du optjener fortsat anciennitet i perioden, hvor din arbejdsgiver sender dig hjem med løn og søger om lønkompensation.

Lærling

Under særlige omstændigheder kan du også blive sendt hjem med løn under ordningen med lønkompensation som elev.

Barsel og sygdom

Der sker ingen ændringer i din ret til at holde en igangværende barselsorlov eller sygeperiode. Men alle medarbejdere, herunder også sygemeldte og ansatte på barsel kan omfattes af lønkompensationsordningen. Det betyder, at din arbejdsgiver kan få lønkompensation i den udstrækning, at han betaler løn til dig under barsel eller sygdom.

Ansatte omfattet af lønkompensationsordningen skal holde et vist antal selvbetalte fridage afhængig af, hvornår du er hjemsendt. Men det gælder kun i den udstrækning, at du ikke er syg eller på barsel, fordi du har en feriehindring ifølge ferieloven. 

Vikarbureau

Vikarbureauer kan søge om lønkompensation, hvis de opfylder betingelserne, men det kan virksomheden ikke, som du er udsendt til via vikarbureauet, fordi virksomheden ikke er din arbejdsgiver.

Få hjælp til lønudgifter

Din arbejdsgiver kan få flere oplysninger og råd om lønkompensation hos Virksomhedsguiden.

 

loenkompensation_infografik_200314_final.jpg

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

7. Er der krav om selvbetalte dage, hvis jeg er hjemsendt?

Siden 09.03.20 har din arbejdsgiver under konkrete betingelser haft mulighed for at sende dig hjem med løn og søge om lønkompensation.

Til gengæld kan du blive pålagt nogle selvbetalte fridage afhængig af, hvornår du er hjemsendt.

5 selvbetalte fridage i perioden 09.03.20-08.07.20

Var du sendt hjem med løn i perioden 09.03.20 – 08.07.20, skulle du holde op til 5 selvbetalte fridage. Det gjaldt dog ikke elever, eller hvis I også havde indgået en aftale om lønnedgang – se mere under Aftale om lønreduktion kombineret med lønkompensationsaftalen

Du havde lov til at holde ferie, feriefridage, omsorgsdage eller afspadsering i de 5 dage. Du kunne også give din arbejdsgiver lov til at tage 5 feriedage fra det nye ferieår, som startede den 1. maj 2020, og ellers kunne du holde de 5 dage fri uden løn. 

De 5 dage skulle holdes forholdsmæssigt, dvs. jævn fordelt over hjemsendelsesperioden.

Ferie, som du allerede havde holdt, kunne også tælle med i de 5 dage, hvis din arbejdsgiver søgte om lønkompensation for den periode, hvor du havde holdt ferien.

Var du ikke hjemsendt i hele perioden, blev de 5 dage reduceret forholdsmæssigt.

Lønkompensationen blev forlænget frem til den 29. august 2020,  og her kunne du blive pålagt op til 15 dages ferie ud over de 5 dage– se næste afsnit.

3 ugers ferie i perioden 09.07.20-29.08.20

Den midlertidige lønkompensationsordning blev forlænget frem til den 29. august 2020, men for virksomheder, der fortsat havde forbud mod at holde åbent pga. corona, forlænges ordningen indtil forbuddet ophæves.   

Lønkompensationsordningen strakte sig nu over sommeren, hvor mange virksomheder holdt ferielukket. For at sikre at den statslige støtte ikke finansierede din normale sommerferie, kunne din arbejdsgiver pålægge dig at holde op til 3 ugers ferie, hvis du var hjemsendt i hele perioden. Det gjaldt dog kun, hvis du havde optjent feriedagene efter ferieloven.

For feriedagene gjaldt også:

 • at din arbejdsgiver kunne varsle ferien med forkortet varsel - helt ned til 1 dag.
 • at tidligere fastsat ferie også kunne ændres, men ikke hvis du var begyndt på ferien. Bemærk, at din arbejdsgiver også kunne ændre aftalt ferie, der lå udenfor den forlængede lønkompensationsperiode fx i september 2020. Din arbejdsgiver skulle betalte erstatning, hvis du fik et økonomisk tab, fordi ferien blev ændret, og du ikke kunne få tabet dækket via anden forsikring.
 • at du som elev efter erhvervsuddannelsesloven også kunne blive pålagt at holde ferie.
 • at fondsferie ikke var omfattet af loven, fordi du selv bestemte, om du vil søge om disse dage. 

Din arbejdsgiver blev i alle tilfælde modregnet 3 uger i kompensationen.

Ingen krav om ferie under lokal lønkompensation i Nordjylland

Fra den 6. november kunne virksomheder i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune) søge om en lokal lønkompensation pga. særlige lokale corona-restriktioner.

I den forbindelse stilles der ikke krav om, at du holder feriedage.

Ingen krav om ferie i perioden 09.12.20-03.01.21

Fra den 9. december 2020 blev lønkompensation igen en mulighed og gælder nu, indtil de særlige restriktioner ophører.

Var du hjemsendt i perioden 09.12.20-03.01.21, var der ikke krav om afholdelse af feriedage, fordi mange allerede havde aftalt juleferie, og derfor var aftaler om ferie indgået inden den 9. december 2020 fortsat gældende.

1 fridag fra den 18. januar 2021

Er du hjemsendt med lønkompensation fra og med den 18. januar 2021, kan du blive varslet 1 fridag, når du har været hjemsendt med lønkompensation i 21 kalenderdage siden den 18. januar 2021.

Er du hjemsendt senere end den 18. januar 2021, skal du holde 1 fridag for hver måned (svarende til 28 kalenderdage), hvor du er hjemsendt med lønkompensation.

Du kan dog maksimalt blive pålagt 5 dage i alt fra og med den 18. januar 2021

I de 5 dage indgår fridage, som du holder fra og med den 18. januar 2021, hvis friheden ligger i lønkompensationsperioden. Arbejder du mindre end 5 dage om ugen, skal du holde fri forholdsmæssigt fx kan du maksimalt blive pålagt 3 fridage, hvis du arbejder 3 dage om ugen.

Du bestemmer selv, om du vil holde ferie efter ferieloven, feriefridag, afspadsering, frihed efter evt. fritvalgskonto. Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du bruger frihed på forskud, som du optjener senere i din ansættelse fx feriedage mv. Og ellers bliver det en selvbetalt fridag.

Din arbejdsgiver skal varsle fridagene med mindst én dags varsel og skal placere dem i lønkompensationsperioden.

Du skal ikke holde fri, hvis I har aftalt lønnedgang pga. corona, eller du er elev/lærling.

Lønkompensation fortsætter, indtil de skærpede restriktioner ophører. 

8. Kan en aftale om lønnedgang kombineres med lønkompensationsaftalen?

Det er muligt at kombinere ordningen med lønkompensation med en aftalt lønnedgang, hvis aftalen er indgået inden ansøgningstidspunktet om lønkompensation. Vær opmærksom på, at ordningen med lønkompensation løb i perioden 09.03.20-29.08.20 og erstattes af en ny ordning om midlertidig arbejdsfordeling. 

Som udgangspunkt er du ikke forpligtet til at indgå en aftale om at gå ned i løn, fordi det er en væsentlig ændring, som din arbejdsgiver skal varsle med dit opsigelsesvarsel, og som du har mulighed for at sidestille med en opsigelse af dig, hvis du ikke ønsker at tiltræde aftalen.

I særlige tilfælde kan du dog blive bundet af en kollektiv aftale om lønnedgang afhængig af, hvordan lønreduktionen skal ske, og hvorvidt det sker efter gældende aftaler som fx en overenskomst. En kollektiv aftale kan være indgået af en medarbejderrepræsentant fx en tillidsmand indenfor den overenskomst, som du er ansat efter.

Er der ingen medarbejderrepræsentant, kan der i stedet være et flertal blandt jer berørte medarbejdere om at acceptere en aftale om lønnedgang, hvilket din arbejdsgiver kan sætte som betingelse for fortsat ansættelse.
 

Kombinerede din arbejdsgiver en aftale om lønnedgang med lønkompensationsaftalen, er du undtaget fra at holde de selvbetalte fridage i forbindelse med lønkompensation

9. Min arbejdsgiver lukker. Betyder det at min løn stopper, og at jeg skal søge dagpenge? 

Siden marts 2020 har virksomheder af flere omgange været lukket ned pga. corona.

Du skal stadig have din sædvanlige løn, medmindre:

Endelig er der muligheden for, at din arbejdsgiver hjemsender dig med løn, og søger om lønrefusion (lønkompensation).

10. Kan I hjælpe min arbejdsgiver med at vælge den bedste løsning?

Vi kan desværre ikke vejlede din arbejdsgiver om, hvordan han skal håndtere corona-situationen. Din arbejdsgiver kan få hjælp hos sin brancheorganisation, på www.virksomhedsguiden.dk eller på Erhvervsstyrelsens hotline tlf. 7220 0034.

Faglig hjælp

Vi vejleder og hjælper til gengæld dig, der er ansat i virksomheden, når din arbejdsgiver har fundet en løsning. Så kan vi rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du fx bliver opsagthjemsendt, sat ned i tid eller går på arbejdsfordeling. Ring til os på Faglig hotline tlf. 7610 9304.

Hjælp til dagpenge

Vi hjælper dig også med at få dagpenge ud fra din konkrete situation, her skal du kontakte A-kassens hotline på tlf. 7610 9303.

 


Offentlig ansatte

11. Jeg er ansat i en kommune og hjemsendt, skal jeg holde 5 dages frihed?

Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, som giver kommunerne mulighed for at bede dig om at holde ferie eller afspadsere i op til 5 dage.

Aftalen gælder for dig, som er ansat under en overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Aftalen ophører igen den 14. april 2020 uden opsigelsesvarsel.

Det vil fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst du er ansat efter.

Op til 5 dages frihed

Det er aftalt, at du skal afvikle op til 5 dages frihed, hvis du ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden løbende fra 28. marts – 13. april 2020. Bemærk at selvom du ”kun” står til rådighed, så bliver det sidestillet med, at du ”varetager opgaver”, hvis du kan blive pålagt at møde på arbejde med kort varsel den pågældende dag. 

Hvis du udfører kritiske og nødvendige arbejdsopgaver under helt særlige vilkår og derfor har vanskeligt ved at holde ferie, skal det vurderes i din konkrete situation, om du skal holde fri.

Du kan holde de op til 5 dages frihed ved:

 • at bruge feriedage, 6. ferieuge, afspadsering og flextid.
 • at bruge omsorgsdage og seniordage, hvis du ønsker det.

Din arbejdsgiver beslutter efter dialog med dig, hvilken frihed du skal bruge, og hvornår det skal anvendes. Din arbejdsgiver kan varsle fridagene med 1 dages varsel, men så vidt muligt skal du have besked tidligst muligt.

I jeres dialog om placering af dagene, skal der kigges på om dagene evt. kan holdes med fordel med 3 dage i perioden 06.04.20 - 08.04.20 og 2 sammenhængende dage i uge 16.

Friheden skal afvikles i hele dage. Allerede aftalte feriefridage, feriedage eller afspadsering mv. i perioden 13.03.20 -  27.03.20 tæller med i de 5 dage.

Fremrykning af allerede aftalt frihed

Din arbejdsgiver kan fremrykke op til 5 feriedage eller ferie fra den 6. ferieuge, som du har planlagt at holde i perioden 14.04.20 - 30.04.20, så du skal holde dem inden den 13. april 2020. Arbejdsgiveren kan ændre den aftalte frihed med 1 dages varsel og efter dialog med dig.

Hvis fremrykningen betyder, at du får udgifter i form af fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende, skal din arbejdsgiver holde dig skadesløs i den udstrækning, at du ikke kan få dine udgifter dækket på anden vis fx forsikringer mv.

 

12. Jeg er ansat i en region og hjemsendt, skal jeg holde 5 dages frihed?

Regionerne har indgået en aftale, som giver regionerne mulighed for at bede dig om at holde ferie eller afspadsere.

Aftalen gælder for dig, som er ansat under en overenskomst indenfor regionerne. Det vil fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst du er ansat efter

Aftalen om 5 dages frihed ophører igen den 14. april 2020.

Op til 5 dages frihed

Det er aftalt, at du skal afvikle op til 5 dages frihed, hvis du ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden 28.03.20 – 13.04.20. Bemærk at selvom du ”kun” står til rådighed, så bliver det sidestillet med, at du ”varetager opgaver”, hvis du kan blive pålagt at møde på arbejde med kort varsel den pågældende dag. 

Hvis du udfører kritiske og nødvendige arbejdsopgaver under helt særlige vilkår og derfor har vanskeligt ved at holde ferie, skal det vurderes i din konkrete situation, om du skal holde fri.

Du kan holde de op til 5 dages frihed ved:

 • at bruge feriedage, 6. ferieuge, afspadsering og flextid.
 • at bruge omsorgsdage og seniordage, hvis du ønsker det.

Din arbejdsgiver beslutter efter dialog med dig, hvilken frihed du skal bruge, og hvornår det skal anvendes. Din arbejdsgiver kan varsle dagene med 1 dages varsel, men så vidt muligt skal du have besked tidligst muligt.

I jeres dialog om placering af dagene, skal der kigges på om dagene evt. kan holdes med fordel med 3 dage i perioden 06.04.20 - 08.04.20 og 2 sammenhængende dage i uge 16.

Friheden skal afvikles i hele dage. Allerede aftalte feriefridage, feriedage eller afspadsering mv. i perioden 13.03.20 -  27.03.20 tæller med i de 5 dage.

Fremrykning af allerede aftalt frihed

Din arbejdsgiver kan fremrykke op til 5 feriedage eller ferie fra den 6. ferieuge, som du har planlagt at holde i perioden 14.04.20 – 30.04.20, så du skal holde dem inden den 13. april 2020. Arbejdsgiveren kan ændre den aftalte frihed med 1 dages varsel og efter dialog med dig.

Hvis fremrykningen betyder, at du får udgifter i form af fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende, skal din arbejdsgiver holde dig skadesløs i den udstrækning, at du ikke kan få dine udgifter dækket på anden vis fx forsikringer mv.

 

13. Jeg er ansat i staten, skal jeg holde 5 dages frihed?

Skatteministeriet har indgået aftale om, at du skal afvikle 5 dages frihed, hvis du er ansat under overenskomst med:

 • Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) Skatteministeriet CO10
 • Centralorganisationen af 2010
 • Lærernes Centralorganisation
 • Akademikerne

Det fremgår af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst du er ansat efter.

Aftalen om 5 dages frihed ophører igen den 14. april 2020.

Op til 5 dages frihed

Det er aftalt, at du skal afvikle op til 5 dages frihed, hvis du ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden 28.03.20 – 13.04.20. Bemærk at selvom du ”kun” står til rådighed, så bliver det sidestillet med, at du ”varetager opgaver”, hvis du kan blive pålagt at møde på arbejde med kort varsel den pågældende dag. 

Hvis du udfører kritiske og nødvendige arbejdsopgaver under helt særlige vilkår og derfor har vanskeligt ved at holde ferie, skal det vurderes i din konkrete situation, om du skal holde fri.

Du kan holde de 5 dages frihed ved:

 • at bruge feriedage, særlige feriedage, afspadsering mv.
 • at bruge omsorgsdage og evt. aftalte seniordage, hvis du ønsker det.

Din arbejdsgiver beslutter efter dialog med dig, hvilken frihed du skal bruge, og hvornår det skal anvendes. Din arbejdsgiver kan varsle dagene med 1 dages varsel, men så vidt muligt skal du have besked tidligst muligt.

Friheden skal afvikles i hele dage. Allerede aftalte feriefridage, særlige feriedage eller afspadsering mv. i perioden 13.03.20 -  27.03.20 tæller med i de 5 dage.

Fremrykning af allerede aftalt frihed

Din arbejdsgiver kan fremrykke feriedage, særlige feriedage eller afspadsering mv., som I har aftalt, at du skal holde i perioden 14.04.20 – 30.04.20, så du skal holde dem inden den 13. april 2020. Arbejdsgiveren kan ændre den aftalte frihed med 1 dages varsel og efter dialog med dig.

Hvis fremrykningen betyder, at du får udgifter i form af fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende, skal din arbejdsgiver holde dig skadesløs i den udstrækning, at du ikke kan få dine udgifter dækket på anden vis fx forsikringer mv.

 


Ledig eller mistet jobbet

14. Sådan melder du dig ledig

Det er ikke nødvendigt, at du ringer til os, hvis du er blevet ledig. Du skal som det første logge på Jobnet og registrere dig på den første ledighedsdag. 

Herefter skal du logge på MIT detfagligehus, hvor du først udfylder ledighedserklæringen - følg linket.

Endelig skal du også sende os en besked i MIT detfagligehus, hvor du vedhæfter din ansættelseskontrakt og opsigelse og oplyser os om, at du har udfyldt en ledighedserklæring. Beskeder - følg linket

Så vil vi behandle din ledighedssag, og du vil høre fra os så hurtigt som muligt. Men vær forberedt på, at der kan gå nogle dage.

 

15. Hvad skal jeg gøre, før jeg kontakter jer for at søge om dagpenge?

For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, er det vigtigt, at du finder din ansættelseskontrakt frem, inden du kontakter os.

Vi kan nemlig finde på at spørge dig, om du er ansat efter en overenskomst, og om du er løsarbejder eller fastansat.

Vi skal også vide, hvor længe du har været ansat, og om det er hjemsendt, på arbejdsfordeling eller måske opsagt.

 


Dagpenge, jobsøgning og samtaler

16. Hvornår kan jeg få dagpenge pga. coronavirus/COVID-19?

Hvis du er opsagt, hjemsendt eller på arbejdsfordeling på grund af corona, kan du have ret til dagpenge. Du skal dog opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det betyder bl.a., at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du skal opfylde et indkomst- eller timekrav.

Hvis du er sendt hjem uden løn, men ikke er blevet opsagt, og der ikke er tale om en arbejdsfordeling eller hjemsendelse efter en overenskomst eller ansættelsesaftale, så er du stadig ansat og har krav på løn fra din arbejdsgiver. Du kan derfor ikke få dagpenge. Hvis din arbejdsgiver ikke mener, at han skal udbetale løn til dig, kan du kontakte Faglig hotline på tlf. 7610 9304, så kan de vejlede og hjælpe dig.

17. Kan jeg forvente at få mine dagpenge til tiden?

Vi forventer at kunne opretholde vores service og udbetale dagpenge til tiden. Det har vores 1. prioritet. Der er dog et lille forbehold, idet mange medlemmer lige nu søger om dagpenge – langt flere end sædvanligt, og derfor kan der opstå forsinkelser.

Du kan selv hjælpe sagsbehandlingstiden lidt på vej ved at indsende din ledighedserklæring, opsigelse og ansættelseskontrakt hurtigst muligt. Husk også at tilmelde dig jobcentret. Du bør også reagere hurtigt på de breve og beskeder, som vi sender til dig i MIT detfagligehus. Vi skriver nemlig til dig, hvis vi mangler noget fra dig for at kunne behandle din sag. Vi anbefaler derfor, at du hver dag tjekker MIT detfagligehus.

18. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er ledig og allerede modtager dagpenge fra a-kassen?

Som ledig skal du følge udmeldinger fra myndighederne om at blive hjemme. Du bevarer retten til dagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du skal være fuldt ledig og dagpengeberettiget umiddelbart forud for, at du følger anbefalingen om at blive hjemme.
 • Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende og have et tilgængeligt CV på jobnet. 

19. Må jeg udeblive fra samtaler og jobtilbud lige nu, når jeg er ledig og får dagpenge?

Nej, det må du ikke. Det vil som udgangspunkt få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du udebliver fra henvist arbejde, samtaler med arbejdsgivere om henvist arbejde, samtaler hos a-kassen eller jobcentret efter den 26. maj 2020

Fra og med den 27. maj 2020 har du også igen pligt til at søge job eller joblogge i perioden.  

 

20. Skal jeg stadig søge job, når jeg er ledig og får dagpenge?

Ja, fra og med den 27. maj 2020 har du igen pligt til at søge job eller joblogge. Hvis du ikke gør det, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge. 

 

21. Skal jeg stadig til møder i a-kassen og jobcentret?

Ja, fra og med den 27. maj 2020 har du igen pligt til at deltage i fysiske møder i a-kassen eller jobcentret, hvis du bliver indkaldt til det. Mange møder vil dog fortsat blive holdt digitalt eller telefonisk. Læs derfor grundigt din mødeindkaldese, så du kan se, hvad der gælder for dig.

  

22. Forbruger jeg af min dagpengeperiode under corona-krisen?

De dagpenge, du får udbetalt i perioden 01.01.21 – 30.06.21, forbruger ikke af din dagpengeperiode på 2 år. Du får altså som ledig 6 måneders ekstra dagpenge, da det er svært at finde arbejde under corona-krisen, og fordi regeringen ønsker at sikre, at de ledige har en indtægt.

Det samme var tilfældet i foråret 2020, hvor du som ledig fik op til 6 måneders ekstra dagpenge, da de dagpenge, du fik udbetalt i perioden 01.03.20 – 31.08.20, ikke forbrugte af din dagpengeperiode på 2 år.

Læs mere om de nye regler om ekstra dagpenge til ledige.

 

23. Må jeg rejse til udlandet under Corona/COVID-19, når jeg modtager dagpenge?

Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarked for at modtage dagpenge. Vælger du at rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, og hvor sundhedsmyndighederne kræver, at du skal gå i selvisolation i 10 dage efter hjemkomst, kan du umiddelbart ikke stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du kan derfor som udgangspunkt ikke modtage dagpenge i den periode, hvor du er i selvisolation.

I forhold til myndighedernes nyeste krav så kan du bryde isolationen ved et negativt testsvar foretaget tidligst på fjerdedagen efter din indrejse i Danmark. Isolationen kan brydes, når du har modtaget et negativt testsvar. Når vi har modtaget dit negative testsvar vil vi igen kunne vurdere, at du kan stå til rådighed og modtage dagpenge. 

 


Arbejdsfordeling, hjemsendelse og supplerende dagpenge

24. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal søge om supplerende dagpenge?

Hvis din arbejdstid sættes ned som følge af corona/COVID-19, skal du som udgangspunkt varsles nedgangen i din arbejdstid med dit opsigelsesvarsel. Ellers risikerer du at få en karantæne i a-kassen.

Dette gælder dog ikke, hvis der i din ansættelseskontrakt eller overenskomst står en ”force majeure”-klausul, og nedgangen i arbejdstid er begrundet i corona/COVID-19. I så fald kan du opsiges med dags varsel, og du vil derfor ikke få en karantæne i a-kassen.

For at have ret til supplerende dagpenge skal du opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det betyder bl.a. at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du skal opfylde et indkomst- eller timekrav.

Frigørelsesattest

Derudover skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest, hvor han skriver under på, at du kan opsige dit deltidsarbejde uden varsel, hvis du får arbejde med en højere arbejdstid. Du skal sende frigørelsesattesten til a-kassen inden for 5 uger fra du blev omfattet af et opsigelsesvarsel i dit deltidsjob.

Meld dig ledig

Hvis du ønsker at søge om supplerende dagpenge, skal du tilmelde dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk og indsende en ledighedserklæring og din ansættelseskontrakt på MIT detfagligehus.

Vi vil behandle din dagpengesag så hurtigt som muligt, men vores sagsbehandlingstid kan være længere end sædvanligt, da ekstra mange medlemmer melder sig ledige lige nu pga. corona/COVID-19.

25. Hvordan kan jeg vide, om jeg er hjemsendt eller på arbejdsfordeling?

Hvis du er i tvivl, om du er hjemsendt eller på arbejdsfordeling, skal du spørge din arbejdsgiver. 

En arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsfordeling til jobcentret senest samme dag, som den træder i kraft. Og arbejdsgiveren skal udfylde en blanket på hver enkelt medarbejder, som er omfattet af arbejdsfordelingen. Du kan blive sendt på arbejdsfordeling af din arbejdsgiver, hvis dine ansættelsesvilkår giver lov til det. I perioden 14.09.20-31.12.21 kan din arbejdsgiver dog sende dig på arbejdsfordeling efter en ny midlertidig lov om arbejdsfordeling med forhøjet dagpenge, som gælder alle privatansatte. 

En arbejdsgiver kan kun hjemsende dig, hvis det fremgår af din overenskomst eller ansættelsesaftale, at du kan hjemsendes. Bed altid om at få hjemsendelsen på skrift. Hvis det ikke fremgår af overenskomsten eller ansættelsesaftalen, at du kan hjemsendes, så kan du ikke hjemsendes.

Arbejdsgiveren skal i stedet opsige dig og give dig dit normale opsigelsesvarsel.

Selvforskyldt ledig

Hvis du accepterer at blive sendt hjem uden varsel, og der ikke er adgang til det i overenskomsten, så bliver du selvforskyldt ledig og skal have 3 ugers karantæne i a-kassen, så det fraråder vi dig på det kraftigste at gøre. 

26. Kan jeg få min lønsikring udbetalt, hvis jeg bliver hjemsendt eller kommer på arbejdsfordeling?

Nej, du kan kun få udbetalt din lønsikring, hvis dit ansættelsesforhold ophører, og du bliver opsagt. Hvis du fx bliver hjemsendt uden løn, men stadig er ansat, kan du desværre ikke få udbetalt din lønsikring.

27. Kan arbejdsgiver sende mig på arbejdsfordeling?

Hovedreglen er, at du kun kan blive pålagt arbejdsfordeling, hvis dine ansættelsesvilkår giver lov til det. I forbindelse med corona kan du dog undtagelsesvis blive pålagt arbejdsfordeling i perioden 14.09.20-31.12.21, selvom det ikke fremgår af dine ansættelsesvilkår – se spørgsmål nr. 29.

Hovedregel

Det skal fremgå af din kontrakt, en personalehåndbog eller en gældende overenskomst, at din arbejdsgiver kan sende dig på arbejdsfordeling.

Din chef kan også indgå en lokal aftale enten via en tillidsmand eller direkte med jer medarbejdere.

Normalt skal en arbejdsfordeling anmeldes til jobcentret 1 uge før opstart, men den regel er suspenderet, og en arbejdsfordeling kan derfor træde i kraft samme dag, som den bliver anmeldt til jobcentret.

Jobcentret godkender arbejdsfordelingen, og a-kassen udbetaler supplerende dagpenge.

 

28. Hvordan er reglerne for midlertidig arbejdsfordeling i perioden 14.09.20-31.12.21?

Som hovedregel er arbejdsfordeling kun en mulighed, hvis det er aftalt i dine ansættelsesvilkår. Men i perioden 14.09.20-31.12.21 kan din arbejdsgiver undtagelsesvis sende dig midlertidig på arbejdsfordeling, selvom det ikke er aftalt i dine ansættelsesvilkår. Arbejdsfordelingen skal dog være saglig begrundet.  

Det blev vedtaget i en ny midlertidig lov, der i første omgang var gældende i perioden 14.09.20 - 31.12.20, og som nu er forlænget til med og december 2021 med enkelte ændringer.

Loven gælder alle privatansatte. Det betyder, at loven kan tilsidesætte aftaler fx i en gældende overenskomst, hvis aftalen forhindrer din arbejdsgiver i at iværksætte arbejdsfordelingen efter den nye midlertidige lov.

Det er kun de regler, der er til hinder for at iværksætte den nye, midlertidige arbejdsfordeling, der bliver tilsidesat af loven. Derfor gælder reglerne om fx løn under sygdom, barns første sygedag, barsel, opsigelsesvarsel mv. uændret. Din arbejdstid kan heller ikke flyttes fra dag til nat eller fra hverdage til weekend, medmindre dine ansættelsesvilkår giver lov til det.

Er du nyansat, kan du også blive omfattet af arbejdsfordelingen fra første arbejdsdag. 

Du skal informeres først

Iværksætter din arbejdsgiver en arbejdsfordeling, skal du informeres og høres først. Du skal informeres om vilkårene for arbejdsfordeling herunder start- og sluttidspunktet, det er dog ikke et krav, at du informeres skriftligt.

Du kan sige nej til arbejdsfordelingen. Derfor har du 24 timer på en hverdag til at beslutte, om du vil omfattes af arbejdsfordelingen. Bemærk at du bliver automatisk omfattet af arbejdsfordelingen efter de 24 timer, hvis du ikke forinden giver din arbejdsgiver besked om, at du ikke ønsker at deltage.

Vælger din arbejdsgiver at iværksætte arbejdsfordelingen, selvom du har sagt nej til det, så kan din arbejdsgiver beslutte, om du skal opsiges. I så fald har du ret til dit sædvanlige opsigelsesvarsel med løn

Vælger du at deltage i arbejdsfordelingen, optjener du anciennitet på sædvanlig vis i perioden med arbejdsfordeling og fortsætter på dine sædvanlige vilkår, når arbejdsfordelingen er slut. Under arbejdsfordelingen kan du heller ikke blive sagt op af de årsager, der begrundede arbejdsfordelingen.

Ændringer fra 1. januar 2021

De nye regler gælder for arbejdsfordelinger, der starter fra og med den 1. januar 2021.

Bemærk at arbejdsfordelinger iværksat senest den 31. december 2020 kan fortsætte indtil den 30. april 2021 og i så fald er de nye regler i afsnit 2 – 4 gældende, men først fra den første cyklus på 4 uger efter 1. januar 202
1.

1. Varighed

Arbejdsfordelinger iværksat senest den 31. december 2020 kan maksimalt vare 4 måneder, dvs. til og med den 30. april 2021. Det gælder ikke for midlertidige arbejdsfordelinger, der starter den 1. januar 2021 eller senere. De kan vare hele kalenderåret 2021.

2. Funktionær

Som funktionær skal din ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i hele dage, medmindre andet aftales i virksomheden/afdelingen. 

Aftalen skal indgås efter regler for indgåelse af lokalaftaler,
hvis du er ansat efter en overenskomst, og ellers med en med
arbejderrepræsentant - fx en talsmand. Har I ikke en medarbejderrepræsentant, kan flertallet af de berørte medarbejdere lave aftalen med arbejdsgiveren. 

3. Ikke-funktionær

Er du ikke ansat som funktionær, kan din ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i timer.

Er du ansat efter en overenskomst, skal evt. regler om en
daglig mindste arbejdstid dog følges, medmindre regler om mindstearbejdstid gælder ved tilkald, som ikke skyldes uforudset merarbejde.

4. Opsagt

I din opsigelsesperiode kan du blive pålagt at arbejde det samme antal timer som dine kolleger på arbejdsfordeling, men du skal have fuld løn. Alternativt kan din arbejdsgiver flytte dig over til en anden afdeling, hvor der ikke er arbejdsfordeling, og så skal du arbejde fuldtid, som de andre i dén afdeling, og stadig have fuld løn.  

5. Merarbejde

Din arbejdsgiver har mulighed for at bruge afløsere og reserver under en arbejdsfordeling, hvis der vel og mærke er tale om et uforudset og kortvarigt behov for merarbejde.

Det er også en forudsætning, at medarbejdere, der er omfattet af arbejdsfordelingen, arbejder i samme omfang i perioden med merarbejde, som I gjorde inden arbejdsfordelingen.

Dagpenge

Under arbejdsfordelingen udbetaler a-kassen dagpenge, som du også har mulighed for at søge, selvom du ikke er medlem af a-kassen i dag.

 

29. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er sendt på arbejdsfordeling?

Er du sendt på arbejdsfordeling, skal du skal være tilmeldt jobcentret og indsende din ansættelseskontrakt og en ledighedserklæring på MITdetfagligehus.

Når din arbejdsgiver har anmeldt arbejdsfordelingen til jobcentret, vil de fleste jobcentre sørge for at få tilmeldt de ansatte, som er omfattet af arbejdsfordelingen.

I sidste ende er det dog dit ansvar at få dig tilmeldt på jobnet.dk, og vi anbefaler derfor, at du selv tjekker op på, at du er tilmeldt.

Når vi har modtaget en kopi af arbejdsfordelingen fra jobcentret og en ledighedserklæring og en ansættelseskontrakt fra dig, kan vi begynde at behandle din dagpengesag.

Ret til dagpenge

For at have ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling skal du opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det betyder bl.a. at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du skal opfylde et indkomst- eller timekrav.

Hvis du er fuldtidsforsikret, opfylder indkomst- eller timekravet for fuldtidsforsikrede, og kan stå til rådighed for fuldtidsarbejde, kan du også få supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret.

Du skal huske at give a-kassen besked, hvis arbejdsfordelingen bliver afbrudt før tid, da dette kan have betydning for din ret til dagpenge. Det kan også betyde, du har betalt for meget ekstra bidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) forud for arbejdsfordelingen.

 

30. Kan jeg få dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

Hvis din arbejdsgiver har etableret en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, kan du modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, hvis du opfylder kravet om 12 måneders medlemskab og indkomst- eller beskæftigelseskravet.

Selvom du ikke er medlem, kan du også modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det kræver blot, at du melder dig ind i a-kassen, og at du udover et almindeligt kontingent pr. måned, betaler for 2 måneders ekstra medlemsbidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) pr. måned, hvor du er omfattet af en arbejdsfordeling.

Hvis du er medlem, men ikke opfylder kravet om 12 måneders medlemskab eller indkomst- eller beskæftigelseskravet, kan du ekstraordinært modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det kræver tilsvarende, at du udover et almindeligt kontingent pr. måned, betaler for 2 måneders ekstra medlemsbidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) pr. måned, hvor du er omfattet af en arbejdsfordeling.

Det er et krav, at de 2 måneders ekstra medlemsbidrag betales før, der kan udbetales dagpenge.

Læs mere om den nye ordning for arbejdsfordeling.

Ring til os på tlf. 7020 2064, hvis du ønsker at blive medlem, fordi du skal under den nye ordning for arbejdsfordeling.

Hvis du er omfattet af den eksisterende arbejdsfordelingsordning, gælder der andre regler. Kontakt os på tlf. 7610 9303, hvis du har spørgsmål om det.

 

31. Hvor meget kan jeg få i dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning?

Din dagpengesats vil blive beregnet, som vi plejer ud fra din løn. Når du er omfattet af en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, vil din dagpengesats kunne være op til ca. 143,50 kr. i timen, hvilket svarer til 23.001 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsledig.

 

32. Skal jeg give a-kassen besked, hvis min midlertidige hjemsendelse ændrer sig?

Hvis din arbejdsgiver har hjemsendt dig uden løn i en afgrænset periode på grund af corona, og du har søgt om dagpenge, er det vigtigt, at du giver os besked, hvis din arbejdsgiver forlænger hjemsendelsen. Vi får nemlig ikke automatisk besked fra din arbejdsgiver om eventuelle forlængelser.

Det er vigtigt, at du sender os ny dokumentation på, at hjemsendelsen er forlænget, så vi ved, at du stadig er ledig og skal have dagpenge. Det kan fx være et brev fra din arbejdsgiver, hvoraf det tydeligt fremgår, at perioden er forlænget og hvilken periode, der er tale om. Du kan sende en besked til os i MIT detfagligehus, hvor du vedhæfter dokumentationen.

Starter i arbejde igen

Hvis du ikke er hjemsendt i en afgrænset periode, men blot ”indtil videre”, er det vigtigt, at du fortæller os, hvornår du starter i arbejde igen. Du skal oplyse om arbejdstimer og/eller løn på dit dagpengekort, og du skal afmelde dig jobcentret.

Hjemsendt med løn

Du skal også give os besked, hvis din aftale om hjemsendelse ændrer sig fra ”hjemsendt uden løn” til ”hjemsendt med løn”, fx fordi din arbejdsgiver har gjort brug af statens lønkompensationsaftale.

Hvis du får løn fra din arbejdsgiver under hjemsendelsen, anser vi dig ikke længere for at være ledig, og du har derfor ikke ret til dagpenge. Du skal oplyse om arbejdstimer og/eller løn på dit dagpengekort, og du skal afmelde dig jobcentret.

Hvis du ikke giver os besked

Hvis du ikke giver os besked om, at du er gået i arbejde, eller at du får løn under din hjemsendelse, skal du betale de dagpenge tilbage, som du har fået for meget. Du risikerer også at få en karantæne i a-kassen.

Vi kontrollerer hver måned i SKAT’s indkomstregister, hvad du har fået udbetalt.

 


Ferie, vagtplan og ændringer i arbejdstid

33. Må arbejdsgiver ændre eller annullere min vagtplan?

Retten til at ændre eller annullere din vagtplan afhænger af, hvilke vilkår du er ansat under. Det vil fremgå af din kontrakt, som også kan henvise til en personalehåndbog eller en gældende overenskomst.

Er du ansat med faste arbejdstider, skal væsentlige ændringer varsles med dit opsigelsesvarsel og kan blive sidestillet med en opsigelse af din kontrakt. Læs mere om væsentlige ændringer.

34. Kan min arbejdsgiver varsle ferie og ændre aftalt ferie pga. corona?

Forkortet ferievarsel

Det fremgår af ferieloven, at din arbejdsgiver under særlige omstændigheder kan varsle ferien med et kortere varsel. Ved force majeure-lignende omstændigheder kan arbejdsgiveren også ændre allerede planlagt ferie.

Det er en konkret vurdering, hvornår der er tale om særlige omstændigheder. Mange virksomheder kan være driftmæssigt ramt af Corona i sådan en omfang, at de står i en force majeure-situation, som kan give din arbejdsgiver lov til at pålægge dig ferie med meget kort varsel. Det afhænger af omstændighederne, hvor kort varslet kan være.  

Du kan  kun blive pålagt ferie, som du har optjent. Det vil sige, at du ikke kan blive pålagt ferie, hvis du ikke har optjent ferie.

Ændring af planlagt ferie

Force majeure kan også give din arbejdsgiver lov til at ændre allerede aftalt ferie, men kun så længe dit arbejde er omfattet af de særlige omstændigheder, der medfører force majeure. Derfor fraråder vi dig at skrive under på aftaler, hvor du på forhånd accepterer, at arbejdsgiver ændrer din ferie - fx din kommende vinterferie.

Ændrer din arbejdsgiver ferie, som I allerede har aftalt, skal han dække et eventuelt økonomisk tab som fx afbestilling af din rejse, feriehus mv. i den udstrækning, at du ikke kan få det refunderet/dækket andre steder.   

Feriefridage

Feriefridage hører ikke under ferieloven, og det er derfor aftalen i overenskomsten eller personalehåndbogen, som afgør, om du også kan blive pålagt feriefridage med eller uden varsel. 

 

35. Jeg har ferie/skal på ferie

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvis du skal til udlandet i din ferie, ellers kan du risikere, at du selv er skyld i, at du ikke kan møde på arbejde og dermed miste din løn

Derfor skal du kontrollere med rejsevejledningerne om din feriedestination er et ”åben- eller karantæneland”, og hvorvidt Udenrigsministeriet anbefaler eller ligefrem kræver selvisolation, hvis du kommer hjem til Danmark fra udlandet. 

Er du rejst ud af Danmark, skal du bevise, at du har handlet efter Udenrigsministeriets retningslinjer både inden afrejsen og under rejsen. Udenrigsministeriet har gemt alle sine tidligere versioner af rejsevejledninger. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

Forhindret i at rejse hjem

Har du fulgt Udenrigsministeriets anvisninger ved afrejsen, og sidder du uforskyldt fast i udlandet, fx fordi de lokale myndigheder giver dig forbud mod at rejse hjem, kan din arbejdsgiver ikke bortvise dig, hvis du ikke kan nå hjem på arbejde til tiden. 

Du har ikke misligholdt dit ansættelsesforhold, når du er uforskyldt i, at du ikke kan rejse hjem. Du har dog ikke krav på løn i de dage, hvor du bliver forhindret i at møde på arbejde.

Selvisolation når du kommer hjem

Det er vigtigt at være opmærksom på, at rejsevejledningerne ændres løbende. Udenrigsministeriets krav til test og isolation afhænger fx af, hvilket land du har været i, om du er færdigvaccineret, om du ankommer til Danmark med luftfartøj eller over sø- og landegrænser mv.

Hvis du som privat rejser ud af Danmark imod myndighedernes anbefaling, så skal din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke betale dig løn under en evt. isolation efter rejsen. Din arbejdsgiver kan også pålægge dig isolation efter myndighedernes anbefaling, selvom du ikke selv finder det nødvendigt, og det vil være uden løn.  

Du har dog ret til løn, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem i isolation udover myndighedernes anbefalinger.

Læs også:

Hvordan du skal forholde dig, når du rejser ud og kommer hjem til Danmark

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

 

36. Kan jeg få nye feriedage, hvis jeg er syg i min ferie?

Bliver du syg under din ferie, kan du evt. få erstatningsferie, hvis du opfylder betingelserne for det.

 


Børnepasning, institutioner og lukkede skoler

37. Har jeg lov til at blive hjemme fra arbejde og passe mit barn, som har corona, og får jeg løn for det?

Du har lov til at blive hjemme, hvis du har et akut problem med at få dit syge barn passet. Det gælder dog kun, indtil du kan skaffe anden pasning, og hvis det er nødvendigt, at du er hjemme hos barnet.

Corona kan begrænse dine muligheder for at skaffe en barnepige, fordi myndighederne kræver, at dit barn skal isoleres, og selv som nærmeste familie bør I holde afstand til barnet - så vidt det er muligt.

Derfor kan man ikke nødvendigvis kræve, at bedsteforældre, venner eller andre passer dit barn med corona, og din arbejdsgiver må derfor i større udstrækning tåle, at én af jer forældre bliver hjemme og passer barnet. 

Løn

Selvom du har ret til at blive hjemme og passe dit barn, så skal din arbejdsgiver kun give dig løn, hvis I har aftalt det. Aftalen kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller en overenskomst, hvis du er dækket heraf, og som regel giver aftalerne kun løn på barnets første sygedag – i nogle tilfælde dog også barnets anden sygedag. 

Har du ikke krav på at få løn på barnets første sygedag, så kan du selvfølgelig også aftale med din arbejdsgiver, at du arbejder hjemmefra, eller at du holder ferie, omsorgsdage eller afspadserer. 

Dagpenge fra Udbetaling Danmark indtil 1. juli 2021

Indtil den 1. juli 2021 kunne du som forældre til et barn under 14 år under bestemte betingelser søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark i op til 10 dage, hvis du ikke kunne arbejde hjemmefra, og du ikke fik løn for at være hjemme og passe dit barn.

Det var en midlertidig ændring af Barselsloven, som er ophævet den 1. juli 2021. Du kan dog stadig få op til 10 sygedage, hvis bare du har haft første fraværsdag inden den 1. juli 2021. 

 

38. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som er sendt hjem af institutionen, fordi en anden har fået corona, og mister jeg min løn ved det?

Er dit barn ikke selv syg, har du normalt ikke lov til at blive hjemme fra arbejde, fordi du ikke kan få passet dit barn.

Du har som udgangspunkt pligt til at skaffe en anden pasningsmulighed. Men det kan være en udfordring med corona, fordi myndighederne kræver, at dit barn skal testes og isoleres i test-perioden, når institutionen sender dit barn hjem, fordi der er corona på stedet.

Derfor kan din arbejdsgiver ikke nødvendigvis kræve, at andre passer dit barn, og din arbejdsgiver må derfor i større udstrækning tåle, at den ene forældre bliver hjemme hos barnet, indtil I har fået svar på corona-testen, og dit barn må komme tilbage i institutionen.  

Løn

Selvom du har ret til at blive hjemme og passe dit barn, så skal din arbejdsgiver ikke give dig løn, hvis dit barn ikke selv er syg eller har symptomer på corona, men alene er hjemme, fordi institutionen har konstateret et corona-tilfælde og derfor har hjemsendt dit barn.

Du kan i stedet tale med din arbejdsgiver om, at du arbejder hjemmefra, eller at du holder ferie, omsorgsdage eller afspadserer. 

Dagpenge fra Udbetaling Danmark indtil den 1. juli 2021

Indtil den 1. juli 2021 kunne du som forældre til et barn under 14 år under bestemte betingelser søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark i op til 10 dage, hvis dit barn blev sendt hjem af institutionen pga. corona-tilfælde, og du ikke kunne arbejde hjemmefra.

Det var en midlertidig ændring af Barselsloven, der blev ophævet den 1. juli 2021. Du kan dog stadig få op til 10 sygedage, hvis bare du har haft første fraværsdag inden den 1. juli 2021. 

 

 

39. Har jeg lov til at blive hjemme og passe mit barn, der ”skranter” og derfor ikke må komme i institutionen?

Børn bliver ofte forkølede, snottede  osv., men uden at være egentlig syge, og inden corona kunne du formentlig godt få lov til at aflevere dit barn i institutionen i sådan et tilfælde. Det kan du dog ikke være sikker på mere pga. corona.

Myndighederne har besluttet, at institutionerne ikke må tage imod dit barn, hvis der kan være mistanke om corona.

I så fald har du lov til at blive hjemme og passe dit barn, medmindre du kan skaffe anden pasning – hvilket du kan have svært ved, fordi andre kan være bekymret for risikoen for corona.

Løn

Vi mener, at situationen må sidestilles med barnets første sygedag, og derfor skal du have løn, hvis du normalt får løn under barnets første sygedag – hvilket afhænger af, hvilken aftale du er ansat efter.

Det er dog ikke juridisk afklaret endnu, og derfor kan det være, at din arbejdsgiver ikke er enig i vores synspunkt. I så fald må du endelig kontakte os på Faglig hotline.

 

40. Må jeg blive hjemme og passe mit barn, som skolen har sendt hjem pga. corona-situationen? 

Med henblik på at begrænse smittespredning af corona kan det ske, at dit barn sendes hjem fra skole.

Du har som udgangspunkt ikke lov til at blive hjemme, hvis det er nødvendig med pasning i forbindelse med, at dit barn er sendt hjem fra skole. Du er forpligtet til at skaffe anden pasning, så du kan passe dit arbejde. Vi formoder dog, at din arbejdsgiver vil være indstillet på at finde en løsning, som fx kunne være:

Er dit barn syg med corona eller sendt hjem, fordi der er konstateret corona, kunne du indtil den 1. juli 2021 under visse betingelser have ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark - se spørgsmål nr. 38 og 39.

 


Sygdom og karantæne

41. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronapas eller bliver testet for corona? 

Den 25. november 2021 er en ny lov vedtaget, der genindfører din arbejdsgivers ret til at forlange, at du bliver testet for corona. Og som noget nyt får din arbejdsgiver også mulighed for at kræve, at du viser coronapas.

Krav om saglig årsag

Uanset om din arbejdsgiver kræver en coronatest eller -pas, så skal det være sagligt begrundet.

Forskellen er, at så længe corona udgør en samfundskritisk sygdom, kan din arbejdsgiver bruge det som en saglig grund for at kræve coronapas og behøver ikke at begrunde det yderligere.

Derimod skal krav om test være sagligt begrundet i forhold til at begrænse smitten og af hensyn til arbejdsmiljøet på din arbejdsplads eller pga. væsentlige driftsmæssige hensyn, og kan ikke bare begrundes med, at corona udgør en samfundskritisk sygdom.

Har du coronapas vil det som udgangspunkt ikke være sagligt at pålægge dig en test – medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Særlige forhold kan fx være at de offentlige myndigheder kræver en test trods coronapas, at du skal på forretningsrejse og kun kan rejse med en test, eller at du skal udføre arbejde et sted, hvor der i øvrigt gælder skærpede regler om corona-test og pas. 

Du er også forpligtet til at tage en coronatest, hvis det skal til for at efterkomme din arbejdsgivers krav om coronapas.  

Skriftlig besked

Din arbejdsgiver skal skriftligt give dig besked om, at du bliver pålagt at vise coronapas eller tage en corona-test og oplyse årsagen til det.

Der kan også være regler om, at andre skal have informationen som fx jeres samarbejdsudvalg eller en arbejdsmiljørepræsentant.

Test i arbejdstiden eller kompensation

Du skal holdes økonomisk skadesløs, når din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet. Det gælder også, hvis du skal testes for at opfylde arbejdsgivers krav om coronapas.

Testen skal så vidt muligt foregå i din normale arbejdstid, og ellers skal du have økonomisk kompensation for den tid, du bruger på at blive testet, herunder også transporttid.

Har du andre udgifter i forbindelse med at tage testen, kan du også få dem dækket, hvis de er rimelige fx transportudgift til egen bil eller offentlig transport. 

Testen og svaret

Din arbejdsgiver kan kun forlange, at du bliver testet for covid-19 (corona), men ikke at du bliver testet for fx antistoffer mod corona eller andre sygdomme.

Testen kan foregå på din arbejdsplads, enten i form af selvtest eller test foretaget af din arbejdsgiver eller en anden medarbejder, men den skal altid gennemføres i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som relevante myndigheder har fastsat.

Det betyder, at en selvtest skal være CE-godkendt og skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for den pågældende test.

Arbejdsgiver selv eller andre ansatte kan kun udføre testen selv, hvis de er behørigt uddannet.

Ønsker du ikke at blive testet af din arbejdsgiver eller en anden ansat i virksomheden, fx fordi du oplever det som særligt indgribende, har du ret til at kræve testen udført uden for arbejdspladsen, hvis  formålet med testen ikke forspildes helt eller delvist fx pga. lange ventetider.

Bliver du testet udenfor virksomheden, skal din arbejdsgiver også holde dig økonomisk skadesløs i den situation.    

Din arbejdsgiver har ret til at få oplyst og dokumenteret testresultatet samt datoen for testen, hvis du er testet positiv.

Endelig kan din arbejdsgiver pålægge dig at oplyse generelt, hvis du testes positiv for corona, dvs. også i de tilfælde, hvor du har taget en test på eget initiativ.

Følsomme oplysninger

Fremvisning af coronapas, hvor din arbejdsgiver alene skal se passet, er ikke behandling af personoplysninger efter datebeskyttelsesreglerne, så længe arbejdsgiver ikke indsamler, registrerer eller på anden måde behandler dine data.

Derimod er oplysninger om din corona-test omfattet af dataloven som følsomme oplysninger. Derfor må din arbejdsgiver kun gemme oplysningerne, så længe det er strengt nødvendigt - hvilket vil være en konkret vurdering.

Din arbejdsgiver skal også sikre sig, at dine data behandles med tilstrækkelig sikkerhed og fortrolighed, så uvedkommende ikke får adgang til dine data.

Datatilsynet har pligt til at føre tilsyn med, at din arbejdsgiver overholder dataloven.

Fritaget

I perioden 26.11.21-11.12.21 er du ikke omfattet af reglerne:

 1. Hvis du er under 15 år.
 2. Hvis du kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Borgerservice kan kun fritage dig under nogle bestemte forudsætninger, og opfylder du ikke disse, kan du i stedet få din læges vurdering og få det noteret i din journal.

Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at du er fritaget, hvis der skulle opstå en konflikt om det mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis du nægter

Nægter du at blive testet eller at oplyse om dit testresultat, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis din arbejdsgiver har gjort dig skriftligt opmærksom på det i forbindelse med, at han kræver en test af dig.  

Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, hvad din arbejdsgiver har ret til, men en konsekvens kunne være en advarsel, hjemsendelse uden løn, en opsigelse og i værste fald en bortvisning. Bliver du ledig pga. situationen, skal din a-kasse også vurdere, om det evt. medfører karantæne, hvis du søger dagpenge.

Godtgørelse

Det har også konsekvenser for din arbejdsgiver, hvis du bliver afkrævet en test i strid med loven, hvilket kan medføre en godtgørelse til dig afhængig af situationen.

Tidligere regler

Reglerne for corona ændrer sig løbende, og det er vigtigt at være opmærksom på, når vi skal afgøre, hvilke rettigheder du har.

Fx var der også lovgivning om arbejdsgivers ret til at kræve en test fra november 2020 til den 1. november 2021.

Endelig kan det ikke udelukkes, at din arbejdsgiver også i perioder uden lovgivning kan kræve en corona-test under særlige omstændigheder.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

 

42. Har jeg lov til at blive hjemme, hvis lægen siger, at det er bedst for mit helbred, fordi jeg er i risikogruppen eller er pårørende? 

Det er altid en lægelig vurdering, hvorvidt du er særlig udsat for corona i forhold til dit helbred. Afhængig af din læges vurdering bliver det en konkret vurdering, hvorvidt du har krav på at blive hjemme fra arbejde, eller om arbejdsgiver kan ”nøjes med” at sørge for, at dit arbejde ikke er forbundet med risiko for dit helbred fx ved at iværksætte særlige forholdsregler for dig på selve arbejdspladsen eller sørge for hjemmearbejde.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du altid kontakte os på Faglig hotline.

 

43. Er jeg sikret en indkomst, hvis jeg ikke kan passe mit job, fordi jeg er i risikogruppen eller pårørende?

I perioden 20.05.20 – 31.08.21 var det muligt under visse betingelser at søge om sygedagpenge fra kommunen for personer i den særlige risikogruppe for corona eller som pårørende. 

Fra den 1. september 2021 kan der ikke længere søges om sygedagpenge, og derfor bliver det en konkret vurdering, om du har ret til fravær og evt. betaling. Du skal derfor kontakte os på Faglig hotline.

 

44. Sygemeldt med corona/COVID-19

Du er syg, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt. Det vil sige, at din ret til sædvanlig betaling under sygdom bl.a. afhænger af, at du ikke selv er skyld i, at du er blevet smittet. 

Det skal vurderes konkret i situationen, om du har handlet uagtsomt i forhold til corona, men har du fulgt Sundhedsstyrelsen og din læges anvisninger, så er du som udgangspunkt ikke selvforskyldt syg. 

45. Kan jeg blive fyret, hvis min læge har rådet mig til at blive hjemme pga. mit helbred, som gør mig særlig udsat for corona?

Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt en opsigelse er usaglig, fordi det afhænger af mange forhold. Har du en kronisk lidelse, kan du være særligt beskyttet efter forskelsbehandlingsloven. Derfor skal du kontakte os, hvis du bliver fyret, fordi din læge har sendt dig hjem ud fra den betragtning, at du er særlig udsat pga. dit helbred.

46. Hjemsendt i karantæne

Selvom du ikke er smittet med corona, har din arbejdsgiver ret til at sende dig hjem i ”karantæne”, men du har stadig krav på din sædvanlige løn. Bliver du sendt hjem i isolation af din læge, sidestiller vi det med ”sygdom”, og du vil derfor have ret til betaling, som hvis du var syg.

 


Vikar eller løst ansat

47. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er løst ansat som tilkaldevikar og ikke får tildelt vagter?

Hvis du er løst ansat som tilkaldevikar og ikke får tildelt vagter som følge af corona/COVID-19, vil vi anbefale, at du tilmelder dig jobcentret og melder dig ledig i a-kassen ved at udfylde en ledighedserklæring på MIT detfagligehus.

Hvis du allerede er meldt ledig og modtager supplerende dagpenge, skal du selvfølgelig kun skrive de timer på dagpengekortet, som du har arbejdet og/eller modtager løn for.

Hvis du er ansat på fast nedsat tid eller arbejder efter en vagtplan, og din arbejdsgiver sender dig hjem uden løn for aftalte vagter, skal du kontakte Faglig hotline på tlf. 7610 9304, da du vil have krav på løn for de aftalte timer/vagter, medmindre du er blevet opsagt.

Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge og sendes hjem uden løn for aftalte vagter, skal du skrive de aftalte vagter/timer på dagpengekortet, da der vil ske fradrag i dine dagpenge for dage, hvor du har krav på løn fra din arbejdsgiver.
 


Elev, trainee og skoleophold

48. Jeg er elev og p.t. på skole, som har lukket pga. corona. Skal min praktikplads have besked, og kan den kræve, at jeg kommer på arbejde?

Ja, du skal give din arbejdsgiver besked, hvis skolen lukker pga. corona. Din arbejdsgiver har ret til at gøre brug af din arbejdskraft, så længe skolen har lukket.

Derfor er det vigtigt, at du omgående giver din arbejdsgiver besked. I modsat fald kan du risikere, at du er ulovligt udeblevet fra arbejde.

Hvis din arbejdsgiver siger, at du bare skal blive hjemme, så skal du stadig have din elevløn. Få gerne en besked eller mail, som dokumenterer, at arbejdsgiveren har sendt dig hjem.

 

49. Kan min arbejdsplads få lønkompensation, så jeg ikke mister mit job som elev eller lærling

I forbindelse med corona har din arbejdsgiver mulighed for at søge om midlertidig lønkompensation til medarbejdere, hvis din arbejdsgiver vælger at hjemsende medarbejdere, som ellers måtte afskediges.

Din arbejdsgiver har også mulighed for at få tilskud til dig som elev efter loven om midlertidig lønkompensation. Udgangspunktet er dog, at du ikke skal hjemsendes, medmindre det ikke er sundheds-, drift- eller uddannelsesmæssigt forsvarligt, at du bliver på arbejdspladsen.

Det kunne fx være tilfældet, hvis produktionen er indstillet, eller at dem, der er ansvarlige for din oplæring, er sendt hjem.

Bliver du sendt hjem med løn, så:

 • bliver din samlede uddannelsestid ikke forlænget – medmindre det faglige udvalg indstiller til det.
 • bliver din prøvetid suspenderet i den periode, hvor du er hjemsendt med løn.

Sædvanligvis kan din arbejdsgiver kun få kompensation for ansatte, der er sendt hjem, men det gælder ikke for dig som elev. Din arbejdsgiver kan få kompensation for dig som elev, selvom du ikke er hjemsendt. Det fremgår af bekendtgørelsen til loven.

Selvbetalte fridage

Oprindeligt var det aftalt, at du skulle holde op til 5 selvbetalte fridage, hvis din arbejdsgiver søgte om lønkompensation for dig i perioden 09.03.20-08.07.20. Det gælder ikke længere, men har du allerede holdt de 5 feriedage, så får du dem ikke erstattet, medmindre du kan aftale det med din arbejdsgiver. 

Har du været hjemsendt med løn i perioden 09.07.20-29.08.20 kan din arbejdsgiver pålægge dig 3 ugers sommerferie, hvis din arbejdsgiver har søgt om lønkompensation.

Endelig fremgår det af den seneste aftale om lønkompensation, at din arbejdsgiver igen kan stille krav om, at du holder selvbetalte fridage fra den 7. februar 2021, men det gælder ikke for elever/lærlinge.  

Erhvervsuddannelser kan du læse om, hvordan skolen håndterer dit uddannelsesforløb i forhold til fagprøver, muligheder for at fravige praktikmål, genåbning af skolerne mv. 

Du kan også få svar på mange spørgsmål omkring din erhvervsuddannelse på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside fx om muligheden for et administrativt svendebrev, hvis din afsluttende prøve udskydes.     

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.