Det Faglige Hus sætter en stopper for erhvervsskolers ulovlige praksis

3. januar 2018

Først 12 år efter afskaffelsen af eksklusivaftaler i Danmark er der nu sat en stopper for Dansk Industri og Dansk Metals ulovlige praksis for 5 overbygningsuddannelser for danske smede og mekanikere.

Der skulle gå hele 12 år efter afskaffelsen af eksklusivaftaler i Danmark, før Styrelsen for Undervisning og Kvalitet blev opmærksom på og satte en stopper for en stribe erhvervsskolers ulovlige praksis for efteruddannelse af smede og mekanikere.

Der er tale om overbygningsuddannelserne automatiktekniker, datatekniker, it-supporter, køletekniker og smed rustfri, som indtil nu har været forbeholdt medlemmer af Dansk Metal.

De nævnte pakkeuddannelser er opført i overenskomsten mellem Dansk Metal og Dansk Industri og består af en stribe AMU-kurser. Det er dog hverken arbejdsgiverforeningen eller Dansk Metal, der finansierer uddannelsen og lønrefusion til arbejdsgiverne, men de danske skatteydere.

Kunne ikke få sit uddannelsesbevis

Den ulovlige praksis kom frem i lyset, da et medlem i Det Faglige Hus ikke kunne få udstedt sit uddannelsesbevis, fordi han ikke var medlem af Dansk Metal. På EUC Syd, hvor han havde taget sine AMU-moduler, var der heller ikke hjælp at hente.

Tværtimod blev han af en uddannelseskonsulent rådet til at melde sig ind i Dansk Metal i en måned, indtil han havde beviset – og så melde sig ud igen. Det ville han imidlertid ikke.

Når medlemmet overhovedet kom ind på ind på uddannelsen, hænger det formentlig sammen med, at hans arbejdsplads ikke er med i Dansk Industri.

I virksomheder med overenskomst skal man nemlig indstilles til de supplerende uddannelsesbeviser af enten tillidsmanden eller den lokale Metal-afdeling, så man dermed sikrer, at det er kun er Dansk Metals egne medlemmer, der får den pågældende efteruddannelse.

Men den praksis er ulovlig, fremgår det af det orienteringsbrev, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, fredag sendte ud til landets erhvervsskoler. STUK reagerer på baggrund af en klage fra Det Faglige Hus.

Kurser skal være åbne for alle 

Ifølge STUK er der tale om offentligt støttede AMU-kurser, som skal være åbne for alle og derfor ikke må være forbeholdt for en bestemt gruppe deltagere, der er medlemmer af en bestemt fagforening eller a-kasse.

I de tilfælde, hvor et bevis udstedes af andre end erhvervsskolen, er skolen forpligtet til selv at tilbyde kursisterne et lignende særligt bevis for gennemførelsen af en bestemt kursuspakke. Det Faglige Hus bad derfor EUC Syd om straks at udstede et Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker til medlemmet.

- Men det burde aldrig være kommet så vidt. At Dansk Metal vil gøre alt for at bevare fordoms eksklusivrettigheder, kan ikke undre mig. Jeg er heller ikke overrasket over, at erhvervsskolerne mangler mod til at gøre op med to stærke organisationer, som begge sidder tungt i skolernes bestyrelser.

- Men der er andre, der må sidde med en meget skidt smag i munden. Inden vi klagede til STUK, rejste vi sagen over for Fagligt Udvalg, og vi har også forgæves været i kontakt med Dansk Industri. Det er især flovt, når en organisation som Dansk Industri også hopper på Metals eksklusiv-galej. De burde være klogere inde i Industriens Hus, siger Johnny Nim, landsformand i Det Faglige Hus.