Kritik af lange behandlingstider på arbejdsskadesager

19. oktober 2022

Vi er utilfredse med sagsbehandlingen af arbejdsskadesager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), og vi har derfor råbt vagt i gevær overfor dem.

Oplever du en meget lang behandlingstid på din arbejdsskadesag i øjeblikket, så skyldes det desværre et generelt problem hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da de ofte udsætter fristerne.

AES skal afgøre, om din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom kan anerkendes, men vi har gennem længere tid været utilfredse med deres behandling af arbejdsskadesager.

Vi har derfor i starten af september råbt vagt i gevær overfor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard samt ledelsen i AES, da vi har konstateret en faldende kvalitet i selve sagsbehandlingen hos AES samt lange sagsbehandlingstider.

Vi har samlet eksempler på flere sager og sendt et åbent brev til ministeren og ledelsen i AES og gjort opmærksom på vores bekymring.

AES er vendt tilbage, og den 24. oktober 2022 skal vi til møde med dem for at drøfte problemstillingerne, så kvaliteten og sagsbehandlingstiden forhåbentlig på sigt kan blive væsentligt bedre.

Hvad sker der med din arbejdsskadesag?

Det er selvfølgelig meget frustrerende for dig, hvis du har en arbejdsskade eller erhvervsbetinget lidelse, og AES ikke overholder fristerne for sagsbehandlingen m.m.

Udover vores indsats på et overordnet niveau vil vi fortsat løbende rykke AES for sagsbehandlingen i hver enkelt sag. Derudover sørger vi for at belyse din sag så grundigt som muligt, så AES hurtigere kan træffe en afgørelse.

Læs mere om, hvordan vi hjælper med din arbejdsskade.

Hold også øje med vores hjemmeside og bliv opdateret om udviklingen i sagen.