Hvor lang tid tager det at behandle min arbejdsskadesag?

Vi kan desværre ikke give dig et klart svar på, hvor lang tid det tager at behandle din arbejdsskadesag.

Det skyldes, at der er forskellige frister, som afhænger af, om du har været udsat for en arbejdsulykke, eller om du har anmeldt en erhvervssygdom.

Ved ulykke

Drejer det sig om en ulykke, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en afgørelse senest efter 3 måneder, hvis sagen bliver afvist. Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendt din ulykke som en arbejdsskade, skal de inden 1 år træffe afgørelse, om du har ret til erstatninger.

Ved erhvervssygdomme

Hvis du har anmeldt en erhvervssygdom, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest efter 6 måneder træffe afgørelse, hvis de afviser din sag. Inden for 2 år skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse om anerkendelse af erhvervssygdommen, og om du har ret til erstatning.

Overholdelse af tidsfristen

Overholder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke tidsfristen, skal du have besked. Der er ikke mulighed for at klage over, at fristen ikke bliver overholdt. Du skal forvente, at der kan gå flere år, inden din sag bliver endelig afsluttet. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer foreløbig afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, når din situation ikke er endelig afklaret.

Kritik fra Kammeradvokaten af sagsbehandlingstider

Kammeradvokaten har tidligere kritiseret sagsbehandlingstiderne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kritikken betyder, at sagsbehandlingstiden er blevet væsentligt længere. Det gælder særligt ved afgørelser om erhvervsevnetab, hvor vi har erfaret, at sagsbehandlingstiden kan variere fra 6 måneder til 1 år efter, at de har modtaget alle relevante oplysninger.

Det er derfor vigtigt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver informeret, når der sker erhvervs- eller helbredsmæssige ændringer.

Læs mere om frister for sagsbehandling.

 

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket