Kan jeg få strejkegodtgørelse?

Er du medlem af fagforeningen i Det Faglige Hus, betaler vi dig strejkegodtgørelse, hvis du ufrivilligt bliver ramt af konflikt, og du ikke får din løn.

Dette vil typisk være tilfældet, når du forsøger at møde på arbejde men bliver forhindret heri af enten en fysisk blokade eller en lockout.

Deltager du frivilligt i en konflikt, kan du ikke få strejkegodtgørelse fra os.

Medlemskab inden strejkevarsel

Hvis overenskomstforhandlingen ender i en konflikt, kan der først blive strejke, når overenskomstparten har varslet det og fastsat en dato for opstart af strejken, dvs. ”at strejkevarsel er sendt ud”.

Du har ret til strejkegodtgørelse, hvis du er meldt ind i fagforeningen inden strejkevarslet er sendt ud, hvilket sædvanligvis bliver oplyst i medierne, hvis det sker.

Lønkrav

Når du ikke er omfattet af konflikten, har du fortsat krav på din løn, ellers rejser vi gerne en sag mod din arbejdsgiver.

Ønsker du ikke at rejse en sag mod din arbejdsgiver, kan vi også udbetale strejkegodtgørelse i stedet for – læs mere om det her.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'