Kan jeg få strejkegodtgørelse?

Er du medlem af fagforeningen i Det Faglige Hus, betaler vi dig strejkegodtgørelse, hvis du ufrivilligt bliver ramt af konflikt, og du ikke får din løn.

Dette vil typisk være tilfældet, når du forsøger at møde på arbejde men bliver forhindret heri af enten en fysisk blokade eller en lockout.

Deltager du frivilligt i en konflikt, kan du ikke få strejkegodtgørelse fra os.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'