Skal jeg i ressourceforløb, inden jeg kan få førtidspension?

Som udgangspunkt skal du mindst have deltaget i et ressourceforløb, inden du kan få førtidspension. Din alder har betydning for sagens behandling.

Hvis du er under 40 år

Du vil umiddelbart ikke kunne få førtidspension, med mindre du er så syg eller har så store begrænsninger, at det er helt åbenbart, at du ikke bliver i stand til at arbejde.

Du vil i stedet få tilbudt et ressourceforløb med en varighed på mellem 1-5 år. Du kan få tilbudt flere forløb.

Hvis du er over 40 år

Du skal som udgangspunkt have et ressourceforløb, inden du kan tilkendes førtidspension. Du har mulighed for flere forløb, hvis du ønsker det.

I de tilfælde hvor kommunen vurderer, at det er formålsløst at udvikle din arbejdsevne igennem ressourceforløb, træffer de afgørelse om, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension

Hvem bevilger førtidspension?

Det er kommunen, som bevilger førtidspension. Inden du får tilkendt førtidspension, skal din sag behandles af et rehabiliteringsteam på et møde, hvor både du og din sagsbehandler deltager.

Rehabiliteringsteamet skal enten indstille til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden foranstaltning.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om ressourceforløb eller førtidspension, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket