Hvilke krav skal jeg opfylde for at deltage i en jobrettet uddannelse?

Du kan som ledig deltage i en jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, eller hvis du har en uddannelse, der svarer til en erhvervsuddannelse (faglært). Du kan også have ret til en jobrettet uddannelse, hvis du har en kort videregående uddannelse (KVU) ud over en erhvervsfaglig uddannelse. 

Du kan tidligst starte i jobrettet uddannelse efter 5 ugers sammenlagt ledighed. Hvis du påbegynder et kursus eller et uddannelsesforløb i en opsigelsesperiode, kan du dog have mulighed for at fortsætte i uddannelsen eller kurset fra 1. ledighedsdag, hvis uddannelsen opfylder betingelserne for jobrettet uddannelse.

Er du fyldt 25 år, skal du afslutte uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed. Er du under 25 år, skal du gøre det inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed.

I perioden 01.09.21 – 31.12.22 kan du benytte jobrettet uddannelse i hele dagpengeperioden. Det betyder, at der i perioden ikke stilles krav om, hvornår i din dagpengeperiode uddannelsen afsluttes.

Jobcentret skal vejlede dig om jobrettet uddannelse til den 1. jobsamtale, hvis du udtrykker ønske om det på mødet. 

Hvis du vil gøre brug af tilbuddet, skal du også kontakte os, så vi kan vejlede dig om, hvorvidt du opfylder kravene for jobrettet uddannelse. 

Se, hvilke uddannelser, du kan deltage i som jobrettet uddannelse på Beskæftigelsesministeriets positivliste.

Hjemsendt eller supplerende dagpenge

Hvis du er hjemsendt fra din arbejdsgiver, har du ikke ret til at deltage i jobrettet uddannelse, hvis du har pligt til at vende tilbage til dit arbejde efter hjemsendelsens ophør. Det skyldes, at jobrettet uddannelse er et tilbud til fuldt ledige. Derfor har du heller ikke ret til at deltage i jobrettet uddannelse, hvis du modtager supplerende dagpenge.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.