Hvilke krav skal jeg opfylde for at deltage i en jobrettet uddannelse?

Du kan som ledig deltage i en jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, eller hvis du har en uddannelse, der svarer til en erhvervsuddannelse (faglært). Du kan også have ret til en jobrettet uddannelse, hvis du har en kort videregående uddannelse (KVU) ud over en erhvervsfaglig uddannelse. 

Du kan tidligst starte i jobrettet uddannelse efter 5 ugers sammenlagt ledighed. Hvis du påbegynder et kursus eller et uddannelsesforløb i en opsigelsesperiode, kan du dog have mulighed for at fortsætte i uddannelsen eller kurset fra 1. ledighedsdag, hvis uddannelsen opfylder betingelserne for jobrettet uddannelse.

Er du fyldt 25 år, skal du afslutte uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed. Er du under 25 år, skal du gøre det inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed.

Jobcentret skal vejlede dig om jobrettet uddannelse til den 1. jobsamtale, hvis du udtrykker ønske om det på mødet. 

Hvis du vil gøre brug af tilbuddet, skal du også kontakte os, så vi kan vejlede dig om, hvorvidt du opfylder kravene for jobrettet uddannelse. 

Se, hvilke uddannelser, du kan deltage i som jobrettet uddannelse på Beskæftigelsesministeriets positivliste.

Supplerende dagpenge

Modtager du supplerende dagpenge, har du ikke ret til jobrettet uddannelse. Det skyldes, at jobrettet uddannelse er et tilbud til fuldt ledige. Derfor har du ikke ret til at deltage i jobrettet uddannelse, hvis du får supplerende dagpenge.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket