Du kan muligvis få genoptaget din sag om sygedagpenge

24. maj 2018

Ankestyrelsen har netop tabt en sag, som fastslår, at kommunen ikke må stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, selvom de mener, at du var rask på et tidligere tidspunkt. Det betyder, at du kan have sygedagpenge til gode, hvis du har oplevet dette.

Kommunen må tidligst stoppe dine sygedagpenge  fra den dag, hvor de træffer en afgørelse om, at du ikke længere har ret til sygedagpenge pga. dine helbredsmæssige forhold.

Har du ret til at få genoptaget din sag?

Hvis jobcentret har stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, kan du derfor muligvis få genoptaget din sag. Du har også mulighed for at få din sag genoptaget, hvis din sag har været behandlet i Ankestyrelsen.

Kontakt os på tlf. 7610 9305, så vil vi vurdere din sag og undersøge, om du kan have sygedagpenge til gode.

Tidligere praksis

Det har tidligere været praksis, at jobcentrene måtte træffe afgørelser om sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, hvis jobcentret kunne dokumentere, at man var rask på et tidligere tidspunkt end afgørelsestidspunktet. Denne praksis er altså ulovlig ifølge den nye dom.

Hvad sker der nu?

Ankestyrelsen vil i løbet af kort tid offentliggøre en principafgørelse, som beskriver den nye praksis. De vil samtidig orientere bredt, så både berørte sygemeldte og kommunerne ved, hvad der skal ske.