Farvel til Medlemsnyt

21. september 2017

Vi siger farvel til vores medlemsblad efter næsten 30 gode år, fordi flere og flere af vores medlemmer læser nyheder via internettet og mobile enheder. 

For at vi bedre kan tilgodese medlemmernes behov, vil vi i fremtiden satse mere på vores elektroniske nyhedsservice. Bladet, som vi sender ud i december, bliver derfor det sidste Medlemsnyt, du får.

Aktuelle nyheder målrettet til dig

Flere og flere medlemmer tilmelder sig vores elektroniske nyhedsbrev Aktuelt, og vores medlemmer er meget glade for det ifølge vores seneste tilfredshedsundersøgelse.

Med Aktuelt, som udkommer én gang i måneden, får du nyheder, der er endnu mere aktuelle. Du får også en masse brugbar viden og gode medlemstilbud, som er målrettet til dig.

Tilmeldingerne til vores trykte medlemsblad falder derimod lidt for hver gang. Samtidig er portopriserne stigende. Det koster os ca. 1 million kroner at få trykt og udsendt Medlemsnyt fire gange om året. Vi har derfor valgt, at det ikke længere er økonomisk forsvarligt at udgive Medlemsnyt.

En klimavenlig løsning

Vores beslutning om at stoppe med at trykke Medlemsnyt til fordel for vores elektroniske nyhedsservice ligger også fint i forlængelse af vores ønske om at være en fagforening og a-kasse, der er bevidst om sit brug af ressourcer.

Vores mål er at lave gode digitale løsninger, som gør det lettere for vores medlemmer, og som er miljøvenlige og mindsker vores papirforbrug. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Aktuelt

Hvis du ønsker at få højaktuelle nyheder med brugbar viden og gode medlemstilbud, kan du gå ind på MIT detfagligehus og tilmelde dig nyhedsbrevet Aktuelt.

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 7610 9302, så hjælper vi dig også gerne med at blive tilmeldt.