Hvad betyder Brexit (Storbritanniens exit i EU) for din ret til dagpenge og efterløn?

6. februar 2020

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, men indtil videre har det ikke betydning for din ret til ydelser fra os.

Du kan fortsat få dagpenge og efterløn ligesom før Brexit, fordi EU og Storbritannien har aftalt en overgangsperiode, som i hvert fald løber frem til den 31. december 2020.

I overgangsperioden kan du rejse frem og tilbage mellem Danmark og Storbritannien, og du kan arbejde eller søge arbejde, som om Storbritannien stadig var et EU-land.

Når overgangsperioden udløber

Det er endnu uklart, hvad der vil gælde, hvis du ønsker at tage til Storbritannien efter overgangsperiodens udløb. Udgangspunktet er, at du skal opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Det samme udgangspunkt vil gælde for britiske borgere, der ønsker at bo eller arbejde i Danmark.

Tredjelandsborgere er borgere i et andet land end et EØS-land. Er du tredjelandsstatsborger, har du ikke ret til EØS-dagpenge, når du søger arbejde i et andet EØS-land, ligesom du ikke kan overføre dine arbejds- og forsikringsperioder fra udlandet, når du søger om dagpenge i Danmark.

Mere info

Har du spørgsmål om dagpenge eller efterløn, kan du kontakte os på tlf. 7610 9303.

Vi vil sørge for at informere om udviklingen, når vi ved mere.