Krav om bopæl til dimittender under corona er i strid med EU-regler

12. oktober 2023

Var du studerende under corona, og fik du at vide, at du kun kunne optages som dimittend, hvis du levede op til kravet om bopæl i Danmark umiddelbart før og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, selvom der var lukkede grænser? Så er der måske godt nyt til dig, da der er kommet en ny vejledning

Under corona betød de lukkede grænser bl.a., at borgere uden bopæl i Danmark ikke kunne rejse ind i landet. Reglerne ramte bl.a. udenlandske studerende, der læste på en uddannelse i Danmark.

Hvis du færdiggjorde din uddannelse og søgte om at blive optaget som medlem i a-kassen med dimittendrettigheder, kan du have fået afslag, fordi du ikke levede op til et krav om at have boet i Danmark umiddelbart før din uddannelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Det viser sig nu, at denne vejledning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) var forkert, da EU-borgere ikke må forskelsbehandles på baggrund af deres nationalitet. I den konkrete situation var danske statsborgere ikke underlagt de samme indrejserestriktioner som personer uden dansk statsborgerskab.

Med den nye vejledning fra STAR kan vi nu behandle sagerne igen og se bort fra kravet om bopæl og ophold umiddelbart før uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Hvis du har fået den forkerte vejledning om bopæl- og opholdskravet, så kan du kontakte os, så vi kan se på din sag igen.

Hvem er omfattet af reglerne?

Hvis du er EU-borger og har fået afslag på at blive optaget som medlem i a-kassen som dimittend, kan du få genoptaget din sag. Det gælder dog kun, hvis afslaget skyldtes, at du ikke opfyldte bopæls -og opholdskrav pga. covid-19 indrejserestriktioner.

Hvis du opfylder kravene, kan du evt. også få udbetalt de dagpenge du havde ret til. Vi kan dog kun efterudbetale dagpenge, hvis du lever op til de almindelige regler for at få udbetalt dagpenge.

Vi hjælper dig

Er du en af dem, der har fået afslag på at blive optaget som dimittend, og hører du under de nye regler, vil vi kontakte dig og behandle din sag på ny.

Er du i tvivl, om du har fået forkert vejledning, kan du ringe til os på tlf. 7610 9303 eller skrive til os i MIT detfagligehus.

Hvilke perioder drejer det sig om?

Restriktionerne for indrejse pga. COVID-19 gjaldt i perioderne:

  • 14.03.20 – 27.06.20
  • 09.01.21 – 17.04.21

I disse perioder var det ikke nok at være studerende for at kunne rejse lovligt ind i Danmark,

Det vil sige, at hvis du var studerende fra et andet EU-land, kunne du i disse perioder ikke opfylde kravet om bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter din uddannelse.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket