Nyt samarbejde med Reddernes Fagforening

23. marts 2018

Reddernes Fagforening er en nyetableret forening, der arbejder for at forbedre ansættelsesvilkårene for reddere inden for det præhospitale område.

De samarbejder af praktiske årsager med Det Faglige Hus omkring levering af juridiske og administrative ydelser. Det betyder, at personer, der meder sig ind i Reddernes Fagforening, bliver indmeldt som B-medlemmer i fagforeningen og får fuldt medlemskab af a-kassen. 

Pris for medlemskab i Reddernes Fagforening