Er der spørgsmål, som jeg ikke behøver svare på til en jobsamtale?

Ja i forbindelse med ansættelse må en arbejdsgiver hverken anmode om, indhente, modtage eller gøre brug af oplysninger om:

  • Race
  • Hudfarve
  • Religion eller tro
  • Politisk anskuelse
  • Seksuel orientering, dvs. hvilket køn du tiltrækkes af
  • Kønsudtryk - hvordan du udtrykker dit køn ved tøj, frisure, adfærd, tale mv.
  • Kønsidentitet - hvordan du oplever dit køn
  • Kønskarakteristika - omfatter de legemlige egenskaber
  • National, social eller etnisk oprindelse

Alder må din arbejdsgiver derimod gerne spørge til, og om du helbredsmæssig er begrænset i din arbejdsevne i forhold til jobbet. 

Disse regler fremgår af forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsloven

Efter ligebehandlingsloven må arbejdsgiver ikke lægge vægt på ansøgerens køn, oplysning om graviditet eller ønske om flere børn, når det bliver afgjort hvilken ansøger, der skal have tilbudt jobbet.

Derfor har du ikke pligt til at svare, hvis du bliver spurgt, om du planlægger flere børn. Vælger du at svare, har du også lov til at sige nej, selvom det ikke er rigtigt, fordi det er en oplysning, som din arbejdsgiver ikke må lægge vægt på.

Foreningsfrihedsloven

Det er også en privat sag, om du er medlem af en fagforening og i givet fald hvilken, jf. foreningsfrihedsloven.

Hvad skal du svare ?

Du skal selv afgøre, om du vil svare på spørgsmål om de nævnte forhold, men i princippet er du ikke forpligtet til at svare og kan høfligt afslå at besvare spørgsmålet.

Bliver du efterfølgende ikke tilbudt stillingen og mener du, at det kan skyldes, at du ikke ville svare på spørgsmålet, kigger vi gerne på, om vi kan bevise det, og hvorvidt der er grundlag for en sag.

Helbred

Der er en undtagelse i forhold til helbredsoplysninger. Du kan i særlige tilfælde være forpligtet til på eget initiativ at fortælle, om du har eller har haft en sygdom, der kan få væsentlig betydning for din evne til at udføre arbejdsopgaverne.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket