Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Kan jeg klage til Datatilsynet?

Hvis din arbejdsgiver har indsamlet, behandlet eller videregivet dine personoplysninger i strid med reglerne i persondataloven, hjælper vi dig med at klage til Datatilsynet.

Send os din forklaring om, hvad der er sket og vedlæg eventuelle dokumenter og beviser.

Hvordan forløber klagesagen?

Først indhenter vi en udtalelse fra din arbejdsgiver.

Datatilsynet har nemlig en sagsbehandlingstid på op til 12 måneder, og jo flere gange Datatilsynet skal skrive frem og tilbage til parterne for at sikre sig, at alle argumenter for og imod indgår i sagen, jo længere tid tager det.

Når vi har alle relevante oplysninger, sender vi klagen til Datatilsynet.

Og så venter vi.

Hvad kan jeg få ud af at klage?

Når Datatilsynet afslutter sin behandling af sagen, er der 2 muligheder: 

  • De udtaler ikke kritik.
  • De udtaler kritik, hvis loven er overtrådt.

Vælger Datatilsynet at udtale kritik, vil overtrædelsen blive beskrevet som: 

  • "beklagelig".
  • "meget beklagelig".
  • "kritisabel".
  • "meget kritisabel".

De to sidste er udtryk for grove overtrædelser af persondataloven.

Selvom Datatilsynet giver dig ret i, at reglerne er overtrådt, får du dog ingen økonomisk godtgørelse. Datatilsynet kan nemlig alene påtale, hvis loven ikke er overholdt.

Men konkluderer Datatilsynet, at reglerne er overtrådt og kan du dokumentere, at du har lidt et tab, kan vi særskilt rejse en erstatningssag.

Desværre viser retspraksis, at det er meget svært at overbevise domstolene om, at der er lidt skade som følge af brud på persondatalovens regler.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'