Kan jeg klage til Datatilsynet?

Hvis din arbejdsgiver har indsamlet, behandlet eller videregivet dine personoplysninger i strid med reglerne i databeskyttelsesloven, hjælper vi dig med at klage til Datatilsynet.

Send os din forklaring om, hvad der er sket og vedlæg eventuelle dokumenter og beviser.

Hvordan forløber klagesagen?

Først indhenter vi en udtalelse fra din arbejdsgiver.

Det er vigtigt, at vi har så mange oplysninger om sagen som muligt, inden vi kontakter Datatilsynet. Ellers kan sagen trække ud hos Datatilsynet, som skal sikre sig alle relevante oplysninger.

Når vi har fået så mange oplysninger, som det er muligt, sender vi klagen til Datatilsynet.

Senest 3 måneder efter, at vi har indsendt en klage, vil Datatilsynet oplyse, hvordan sagen bliver behandlet.

Hvad kan jeg få ud af at klage?

Når Datatilsynet afslutter sin behandling af sagen, er der 2 muligheder: 

  • De udtaler ikke kritik.
  • De udtaler kritik, hvis loven er overtrådt.

Vælger Datatilsynet at udtale kritik, vil overtrædelsen blive beskrevet som: 

  • "beklagelig".
  • "meget beklagelig".
  • "kritisabel".
  • "meget kritisabel".

De to sidste er udtryk for grove overtrædelser af databeskyttelsesloven.

Selvom Datatilsynet giver dig ret i, at reglerne er overtrådt, får du dog ingen økonomisk godtgørelse. Datatilsynet kan nemlig alene påtale, hvis loven ikke er overholdt.

Men konkluderer Datatilsynet, at reglerne er overtrådt, og kan du dokumentere, at du har lidt et tab, kan vi særskilt rejse en erstatningssag.

Desværre viser retspraksis, at det er meget svært at overbevise domstolene om, at der er lidt skade som følge af brud på databeskyttelseslovens regler.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket