Har du mistet dit indbetalingskort?

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du betale kontingent ved at vælge en af nedenstående betalingsmåder:

  • Spar Nord: reg.nr. 9244, konto.nr. 4581927873.
  • Indbetalingslinje +73< +80482647<

Tilmelding til betalingsservice

Har du ikke allerede tilmeldt din kontingentbetaling til Betalingsservice, kan du gøre det via din netbank eller ved at kontakte din bank.

Brug disse oplysninger:

PBS nr. 02238675
DEB GRP nr. 00001
Kunde nr. 000000001047992

Husk at oplyse dit CPR-nr. på overførslen.

Indbetaler du efter fristen er udløbet , kan du blive pålagt et rykkergebyr. Læs mere om rykkerproceduren og vores gebyrer.

Vil du være sikker på, at der bliver betalt hver gang, kan du tilmelde din betaling til Betalingsservice.

Når du er tilmeldt Betalingsservice, sparer du også betalingsgebyret på 20 kr., som vi opkræver hver gang, vi sender et indbetalingskort.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'