Hvornår er jeg selv skyld i min ledighed og får karantæne?

Der er flere forskellige måder, du kan blive selvforskyldt ledig på. Vi giver dig et overblik over grundene, så du kan undgå at få karantæne i a-kassen. At få en karantæne betyder, at du ikke har ret til dagpenge i en periode, hvor du ellers ville have det.

Du kan selv være skyld i din ledighed, hvis du stopper med at arbejde, og hvis du afviser et tilbud fra jobcentret.

Grunde til selvforskyldt ledighed, når du stopper i et job:

  • Hvis du selv opsiger dit arbejde uden en gyldig grund.
  • Hvis du tager orlov fra dit arbejde uden en gyldig grund. (Der er dog enkelte undtagelser fx orlov efter barselsloven.)
  • Hvis du bliver opsagt, og du selv har den væsentligste del af skylden i, at din arbejdsgiver opsiger dig.
  • Hvis du kontraopsiger dit arbejde, efter at du er blevet opsagt af din arbejdsgiver og dermed fratræder tidligere, end du ellers skulle have gjort.
  • Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver.

Grunde til selvforskyldt ledighed, når du afviser et tilbud fra jobcentret:

  • Hvis du uden gyldig grund afslår et arbejde, som du bliver henvist til af jobcentret eller a-kassen.
  • Hvis du uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde eller revidere Min plan.
  • Hvis du uden gyldig grund afslår et tilbud fra jobcentret.
  • Hvis du uden gyldig grund ophører i et tilbud fra jobcentret.

Flere gange

Bemærk, at hvis du kommer i ovenstående situationer mere end én gang inden for et år, bliver du omfattet af gentagelsesvirkningen og får et arbejdskrav i stedet for karantæne.

Gyldige grunde - undgå selvforskyldt ledighed

Her kan du se, hvilke gyldige grunde der er til at undgå selvforskyldt ledighed.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket