Hvad er din prøvetid, når du er elev eller lærling?

Alle elever og lærlinge har en prøvetid på 3 måneder. Eventuelt skoleophold medregnes dog ikke i prøvetiden, men forlænger prøvetiden med antallet af skoledage. 

Du kan ikke undgå prøvetid, selvom du i forvejen er ansat i virksomheden fx som ufaglært.

I prøveperioden er der ikke noget opsigelsesvarsel, hverken for dig eller din arbejdsgiver.

En opsigelse i prøvetiden skal ikke være begrundet. Du behøver derfor ikke give en forklaring. Men du har omvendt heller ikke krav på at få oplyst en årsag, hvis din arbejdsgiver opsiger dig i prøvetiden.

Har du mere end 1 måneds fravær, kan prøveperioden blive forlænget med den tid, du har været væk.

Læs mere om uddannelsesaftalen, og hvornår den kan ophæves.

Læs også om prøvetid, når du starter nyt job.

Læs også om gratis fagforening og a-kasse til studerende.