Kan jeg få dagpenge, hvis jeg afbryder min uddannelse før tid?

Du kan ikke blive optaget i a-kassen som nyuddannet og få ret til dagpenge på baggrund af uddannelsen, hvis du ikke færdiggør den.

Der er dog undtagelser. Du kan få dagpenge, hvis du tidligere har optjent ret hertil, og retten ikke er opbrugt. Du kan også få dagpenge, hvis du før og under uddannelsen har arbejde, som kan opfylde indkomstkravet.

Der gælder særlige regler, hvis du afbryder en uddannelse, du er blevet pålagt af jobcentret at tage. Så vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig, hvis du ikke har en gyldig grund til at afbryde uddannelsen.

Særligt når du stopper i en elevuddannelse før tid

Er der tale om en elevuddannelse, kan dit arbejde bruges til at opfylde beskæftigelseskravet. Arbejdet skal dog være på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og uddannelsen må ikke være en del af et tilbud fra jobcentret.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for, at du får karantæne i a-kassen, hvis du stopper din uddannelse som elev eller lærling, fordi du kan blive betragtet som selvforskyldt ledig. Har du problemer på din læreplads, bør du kontakte Faglig hotline, før du evt. afbryder uddannelsen.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket