Skadeanmeldelser

Har du inkluderet en heltidsulykkesforsikring i dit medlemskab af fagforeningen, kan du anmelde skader til denne forsikring.

Personskade ved ulykke - blanket

Blanket til at anmelde en personskade, der er forårsaget af en ulykke.

Tandskade ved ulykke - blanket

Blanket til at anmelde en tandskade, der er forårsaget af en ulykke.

Dødsfald ved ulykke - blanket

Blanket til at anmelde et dødsfald, der er forårsaget af en ulykke.

Forsikringsbetingelser

Se betingelserne her. 

Er det en arbejdsskade?

Hvis det drejer sig om en arbejdsskade, har du mulighed for at få hjælp af vores Team Arbejdsskade. Kontakt dem på tlf. 7610 9306 for råd og vejledning.

HUSK!

Hvis du har ulykkesforsikring hos andre forsikringsselskaber, skal du også anmelde din skade til dem.

Tjek også, om der findes forsikringer i dine eventuelle pensionsopsparinger.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'