Det Faglige Hus fortsætter pres mod nyt opholdskrav

8. november 2018

Det Faglige Hus er i dialog med Ulla Tørnæs og flere folketingsmedlemmer for at mindske de konsekvenser, som et forslag om et nyt opholdskrav i dagpengeloven vil få for ”almindelige” danskere.

Foto: Ulla Tørnæs (pressefoto).

Opholdskravet skal forhindre borgere fra lande uden for EU og EØS i at få del i danske velfærdsydelser. Problemet er, at det kun i begrænset omfang rammer dem, som det er rettet imod, men til gengæld får store konsekvenser for tusindvis af danske statsborgere.

Læs mere om de nye regler om opholdskravet.

Vi kontaktede derfor bl.a. det lokale dagblad og rejste problemstillingen. Det førte til en henvendelse fra udviklingsminister Ulla Tørnæs, der er opstillet som folketingskandidat for Venstre i Esbjerg.

”Hun har bragt vores bekymringer videre til både beskæftigelsesministeren og Venstres beskæftigelsesordfører, og der er nu etableret en dialog med det ledende regeringsparti med henblik på at få tilpasset lovforslaget og minimere de uheldige konsekvenser,” siger Mikkel Jørgensen, direktør i Det Faglige Hus – A-kasse.

Mikkel Jørgensen har tidligere holdt møde med Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen, hvor de bl.a. drøftede, hvordan opholdskravet kunne ramme olie- og gasindustrien.

Opholdskravet kort fortalt

Forslaget om et opholdskrav går kort fortalt ud på, at man mister sin ret til dagpenge, hvis man opholder sig uden for EU og EØS i tilsammen mere end 12 måneder inden for en periode på 8 år.

Undtaget er personer, der er udstationeret af danske virksomheder eller danske myndigheder, eller som er studerende og forskere i det pågældende land.

Se video om opholdskravet