Opholdskravet forventes afskaffet den 1. februar 2020

4. december 2019

Regeringen og dens støttepartier har meldt ud, at opholdskravet for ret til dagpenge vil blive afskaffet den 1. februar 2020. Det skal dog først vedtages i folketinget.

Samtidig med afskaffelsen vil der blive indført en overgangsordning, så du ikke kommer i klemme, hvis du har meldt dig ud af a-kassen pga. opholdskravet

Du vil nemlig kunne melde dig ind igen og få dagpenge fra første dag i den måned, hvor du beder om at få medlemskabet genoprettet, hvis du opfylder betingelserne for ret til dagpenge. Til gengæld skal du efterbetale kontingent for den periode, hvor du har været udmeldt. 

Hvis forslaget bliver endeligt vedtaget, får du mulighed for at genindmelde dig fra den 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.

Det er altså vigtigt, at du sørger for at få dit medlemskab genoprettet hurtigst muligt og senest den 31. juli 2020, da det ikke længere vil være muligt efter denne dato.

Se mere om lovforslaget og overgangsordningen her