En post med indsigt og indflydelse

Bestyrelserne er på udkig efter nye folk på den kommende tids generalforsamlinger og landsmøder i Det Faglige Hus. 

Marts måned står i generalforsamlingernes og årsmødernes tegn i Det Faglige Hus, og igen i år er der brug for medlemmer, der vil tage en tørn med bestyrelses arbejde i enten fagforeninger eller a-kasse.

- Som medlem af en regionsbestyrelse i enten fagforening eller a-kasse har du mulighed for at få indsigt og indflydelse. Suppleanter deltager med taleret i vores 6-7 årlige møder. Det er yderst sjældent, at vi skal stemme om tingene, så i realiteten har de ligeså meget indflydelse som bestyrelsesmedlemmer, siger Carsten Toft-Hansen.

Han har siden 2004 været regionsformand for Det Faglige Hus – A-kasse i Hovedstaden og samtidig næstformand i landsorganisationen.

- Jeg blev valgt som revisorsuppleant, da jeg i 1996 deltog i min første generalforsamling, og jeg blev medlem af bestyrelsen, da vi i 2003 holdt stiftende generalforsamling i vores dengang nyoprettede a-kasse. Det er stadig spændende at være med til at præge arbejdsmarkedet, som vi er en del af, siger han.

Som medlem af en regionsbestyrelse bliver man også automatisk indkaldt som delegeret til henholdsvis kongres og delegeretmøde, der holdes hvert andet år. Her er aktive suppleanter også inviteret med som gæster med taleret.

På billedet ser du en række medlemmer af hovedbestyrelsen. Carsten Toft Hansen står i forreste række - nr. 3 fra venstre.