Må jeg nægte at arbejde over?

Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ledelsesretten til at pålægge dig at arbejde over.

Derfor er det en konkret vurdering, om du kan nægte at arbejde over. Jo mere nødvendigt det er for din arbejdsgiver, at overarbejde udføres, desto tungere grund skal du have for at afvise overarbejdet, ligesom fristen for varsling af overarbejdet spiller ind.

Bliver du bedt om at arbejde over uden varsel, og kan du ikke finde pasning til mindre børn, må du sige nej.

Du må også sige nej, hvis overarbejdet betyder, at regler for arbejdstid fastsat i loven bliver brudt. Fx 11-timers reglen.

Er du ansat i et fleksjob, skal dine arbejdstimer som udgangspunkt svare til det aftalte timetal for dit fleksjob pga. din arbejdsbegrænsning.

Endelig kan der være fastsat regler for overarbejde i en overenskomst, din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog. Men selvom disse regler bliver brudt, vil du normalt ikke kunne nægte overarbejdet. 

Du kan i værste fald risikere at blive bortvist, hvis du uberettiget nægter at udføre overarbejde, og derfor skal du altid kontakte os, hvis du overvejer at sige nej til ekstra timer. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket