Hvordan fravælger jeg efterlønsordningen?

Hvis du ønsker at melde dig ud af efterlønsordningen, skal det ske skriftligt ved, at du udfylder blanket DFH-152 i MIT detfagligehus.

Du kan få de efterlønsbidrag betalt tilbage, som du allerede har indbetalt, hvis du ikke har brugt efterlønsordningen. De skal overføres til en pensionsordning. Du kan dog i visse tilfælde få dem udbetalt kontant.

Du skal betale indkomstskat eller afgift af efterlønsbidraget, hvis du får det kontant tilbage.

I disse situationer kan du få efterlønsbidraget udbetalt kontant:

  • Du har fået tilkendt førtidspension og kan ikke få efterløn.
  • Du har nået efterlønsalderen og gør ikke brug af ordningen.
  • Du emigrerer (flytter til et andet land).
  • Du bliver ramt af livstruende sygdom.

Du skal som hovedregel ikke betale skat eller afgift, hvis beløbet overføres til danske pensionsordninger, eller hvis beløbet overføres til en udenlandsk pensionsordning, der er godkendt af SKAT.

Husk, at hvis du fravælger efterlønsordningen, risikerer du at miste muligheden for senere at få efterløn og skattefri præmie. Hvis du fortryder din framelding, har du dog mulighed for at kunne blive tilmeldt efterlønnens fortrydelsesordning, hvis du er født efter 30.06.60 og har været uafbrudt a-kasseforsikret i længere tid.

Test din pensionsalder og opsparing

Tag vores test og se med det samme, hvornår du kan på pension eller efterløn, og hvor meget vi anbefaler, at du sparer op til din pension.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket