Kan jeg få en tolk til møder i Det Faglige Hus?

Nej, Det Faglige Hus stiller ikke en tolk til rådighed, og møderne foregår som udgangspunkt altid på dansk. Har du brug for at få oversat til et andet sprog, eller har du et hørehandicap, skal du derfor selv sørge for at medbringe en tolk. Tolken kan fx være et familiemedlem eller en ven. 

Der findes også forskellige virksomheder, der tilbyder tolkeservice, som du kan kontakte. 

Vi anbefaler, at du giver os besked om det inden mødet, hvis du har brug for at medbringe en tolk. 

Møder i jobcentret

Skal du til møde i jobcentret, vil de som regel sørge for en tolk til dig.

Retssager

Skal din sag føres ved domstolene, er det et krav, at du bruger en autoriseret tolk. Du skal selv betale for tolken, men hvis vi får medhold i sagen, får du dækket din udgift, fordi modparten har pligt til at betale sagsomkostningerne, herunder udgiften til tolkebistand.

Bliv fritaget for at booke møder

Husk også, at du kan blive fritaget for selv at booke møder i a-kassen, hvis vi vurderer, at det er meget svært eller umuligt for dig selv at booke møder, fordi du fx har betydelige sprogvanskeligheder og ikke behersker dansk. 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.