Kan jeg blive sagt op, før jeg er startet i et job?

Når der er indgået en aftale om, at du skal starte i et nyt job, har du krav på det aftalte opsigelsesvarsel, hvis din nye arbejdsgiver fortryder ansættelsen. Du skal dog møde på arbejde i den periode, der svarer til opsigelsesvarslet, medmindre din nye arbejdsgiver fritstiller dig.

Gælder der ikke noget opsigelsesvarsel i den første tid, kan din nye arbejdsgiver opsige kontrakten, inden du starter og dermed undgå at betale dig løn.

Særligt for funktionærer

Er du funktionær, har du altid krav på et opsigelsesvarsel. Er der aftalt prøvetid, er varslet 14 dage. Er der ikke aftalt prøvetid, er varslet løbende måned + 1 måned.

Du må gerne modtage opsigelsen, før du starter. Men selve varslet kan først løbe fra ansættelsesdatoen og frem.

Du skal møde på arbejde i opsigelsesperioden, medmindre din arbejdsgiver vælger at fritstille dig.

Eksempel med prøvetid

Du er blevet ansat med første arbejdsdag den 1. juni.

Den 30. maj vælger din nye arbejdsgiver at opsige dig.
Der er aftalt prøvetid i ansættelseskontrakten.

Dit opsigelsesvarsel kan først løbe fra den 1. juni. Opsigelsesvarslet på 14 dage udløber den 14. juni ved arbejdstids ophør.

Eksempel uden prøvetid

Du har første arbejdsdag den 1. juni.

Den 30. maj modtager du en opsigelse fra din nye arbejdsgiver.
I har ikke aftalt prøvetid.

Selve opsigelsesvarslet på 1 måned kan først løbe fra den 1. juni, men maj måned tæller som den løbende måned. Opsigelsesvarslet udløber derfor den 30. juni ved arbejdstids ophør.

Læs også

Vi hjælper dig videre, hvis du er blevet fyret.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket