60 medlemmer omfattet af legetøjs-konkurs

10. januar 2019

I Det Faglige Hus gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe de medlemmer, der er kommet i klemme i legetøjskæden Top-Toys konkurs. De faglige konsulenter har været i kontakt med alle implicerede, blandt andet under et møde med de ansatte.

Foto: Faglig konsulent Mette E. Dahl

Selv 2 uger efter legetøjskoncernen Top-Toys konkursbegæring  er fremtiden fortsat uvis for de i alt 3000 ansatte. Top-Toy har drevet 226 Fætter BR-butikker og 72 TOYS”R”US-varehuse i Norden, heraf cirka 100 butikker i Danmark.

Hvad skal du gøre, hvis din arbejdsgiver går konkurs?

”Vi har kendskab til 60 af vores medlemmer, som er omfattet af konkursen her i Danmark, men der kommer hele tiden flere til i takt med, at de melder sig, Alle er fortsat i arbejde eller suspenderet fra deres job, men de ved stadig intet om, hvad fremtiden byder,” sagde faglig konsulent Mette Eskildsen Dahl, kort før hun og kollegaen Jeanette Lind Bjerregaard den 9. januar drog til informationsmøde med de ansatte på Top-Toys centrallager i Greve.

Fremtiden er uvis

Det var den driftsansvarlige på centrallageret, der havde indkaldt til et informationsmøde, hvor hans medarbejdere kunne spørge deres faglige organisationer til råds. Der er omkring 100 ansatte på lageret, og heraf er omkring 20 organiseret i Det Faglige Hus.

”De øvrige cirka 40 medlemmer, som også er berørt af konkursen, er ansat i enten administration eller i butikkerne, heraf mange som butikschefer. Jeg har været i kontakt med dem alle, og de er selvfølgelig meget kede af situationen,” siger Mette Dahl.

Kontakt os og få hjælp, hvis din arbejdsplads går konkurs.

Langt størsteparten af de butiksansatte har siden årsskiftet været beskæftiget i de forretninger, der fortsat holder åbent på nær nogle medarbejdere, som er suspenderet. De går derhjemme, men er fortsat ansat af konkursboet og skal møde på job, hvis kurator ønsker det.

Penge at leve for

Top-Toys konkursbegæring kom overraskende mellem jul og nytår, efter at kæden blot en måned forinden havde fået et halvt år til at reorganisere aktiviteterne. Ifølge nogle medier har der siden nytår meldt sig flere interesserede, der vil overtage dele af legetøjskæden og dermed sikre fortsat beskæftigelse for nogle af de ansatte.

Mette Dahl og Jeanette Lind Bjerregaard forventer dog, at en del ansatte uanset hvad ikke undgår at skulle anmelde lønkrav til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

I disse tilfælde hjælper Det Faglige Hus medlemmerne med at samle og indsende den fornødne dokumentation, ligesom medlemmerne tilbydes omkostningsfrie lån, så de har penge at leve for, mens LG behandler deres krav.