De offentlige overenskomster er tiltrådt - på nær af Dansk Jernbaneforbund

4. juni 2018

Ingen storkonflikt i 2018

Afstemningen om de offentlige overenskomster er nu afsluttet, og alle er godkendt på nær af Dansk Jernbaneforbund.

De nye overenskomster får virkning med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018 og gælder de næste 3 år.

Den tidligere varslede konflikt har været udsat under afstemningen og er selvfølgelig afblæst nu.

Dansk Jernbaneforbund må dog til forhandlingsbordet igen og kan risikere at komme i konflikt fra midnat den 11. juni, hvis ikke de opnår en aftale. Som medlem af Det Faglige Hus er du dog ikke omfattet af en eventuel konflikt.   

Som medlem af Det Faglige hus har du også krav på de nye reguleringer, hvis du er ansat under en af de offentlige overenskomster.