Den 1. maj 2023 træder nye dagpengeregler i kraft

9. februar 2023

De nye dagpengeregler betyder bl.a., at du kan få en forhøjet dagpengesats i de første 3 måneder. Derudover vil dimittender få en lavere sats, en kortere dagpengeperiode på 1 år og et sprogkrav.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, der ændrer en række regler på dagpengeområdet:

 1. Et nyt beskæftigelsestillæg forhøjer dagpengesatsen op til 23.449 kr. i de første 3 måneder, du er ledig, hvis du opfylder betingelserne.
 1. Dagpengesatsen for dimittender (ikke-forsørgere) nedsættes.
 1. Dagpengeperioden for dimittender nedsættes fra 2 år til 1 år, hvis du optages som dimittend i a-kassen den 1. maj 2023 eller senere.
 1. Sprogkrav for alle dimittender.

Du kan her læse mere om, hvad de nye dagpengeregler betyder for dig.

Forhøjet dagpengesats i de første 3 måneder

Får du ret til dagpenge den 1. maj 2023 eller senere, kan du under visse betingelser have ret til et beskæftigelsestillæg til dine dagpenge.

Det vil sige, at den maksimale dagpengesats forhøjes fra 19.728 kr. op til 23.449 kr. (15.632 kr. hvis deltid) i de første 3 måneder af dagpengeperioden (481 timer ved fuldtid eller 390 timer ved deltid).

Efter de 3 måneder falder satsen tilbage på de maksimale 19.728 kr. (13.152 kr. hvis deltid).

Dagpengesatsen kan dog højst udgøre 90 % af din tidligere indkomst.

Det gælder, når du opfylder disse krav:

 1. Du har været medlem af en a-kasse i de seneste 4 år, før du er blevet ledig.
 2. Du har haft 2 års beskæftigelse inden for de senest 3 år. Det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. inden for de seneste 3 år.
 3. Du har haft en lønindkomst, som gør, at du kan få en dagpengesats, der overstiger 100 % af den højeste dagpengesats.  
 4. Du starter på din dagpengeperiode den 1. maj 2023 eller senere.

Hvis din dagpengeperiode starter før den 1. maj 2023, får du ikke ret til den evt. højere sats på op til 23.449 kr., men kun op til den aktuelle maksimale sats på 19.728 kr.

Når du har ret til dagpenge som lønmodtager eller selvstændig, er længden på din dagpengeperiode uændret.

Dagpenge til nyuddannede: Lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode

Fra den 1. maj 2023 nedsættes dagpengesatsen for nyuddannede, der har været ledige i mere end 3 måneder (481 timer ved fuldtid eller 390 timer ved deltid). Det gælder dog ikke, hvis du har børn, som du har forsørgerpligt overfor.

Har du været ledig før den 1. maj 2023, tæller det også med i de 3 måneder, men dagpengene kan dog tidligst nedsættes fra den 1. maj 2023.

Eksempel

Har du fx den 1. maj 2023 været ledig og fået dimittenddagpenge i 2 måneder (320,66 timer), har du ret til 1 måned mere (op til 481/390 timer) på den højere dimittendsats. Du får derfor fra juni den lavere sats.

Før eller efter den 1. maj 2023

Der er forskel på, om du er meldt ledig og er nyuddannet før eller efter den 1. maj 2023.

Hvis du er ledig og uddannet før den 1. maj 2023 og har fået udbetalt dagpenge, så:

 • nedsættes dagpengebeløbet efter ca. 3 måneders ledighed.
 • får du en dagpengeperiode med ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år.
 • skal du ikke opfylde et sprogkrav.

Er du ledig og nyuddannet 1. maj 2023 eller senere, så:

 • nedsættes dagpengebeløbet efter ca. 3 måneders ledighed.
 • får du en dagpengeperiode med ret til dagpenge i 1 år inden for en periode på 2 år.
 • skal du opfylde et sprogkrav – alternativt et tilknytningskrav.

Nyuddannet

Dagpenge de første 3 måneder (481 timer)

Dagpenge efter 3 måneder
(481 timer)

Uden forsørgerpligt, under 30 år

14.106 kr.

9.700 kr.

Uden forsørgerpligt, fyldt 30 år

14.106 kr.

12.253 kr.

Med forsørgerpligt

16.177 kr.

16.177 kr.

 

Hvis du bliver forsørger, imens du er på dimittendsats, så sættes du op i dimittendsats den 1. i måneden efter.

Særligt sprogkrav for nyuddannede

Er du nyuddannet og får udbetalt dagpenge den 1. maj 2023 eller senere, skal du opfylde et sprogkrav.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i folkeskolen) eller bestået prøve i Dansk 2, eller hvis du har bestået en uddannelse fra et andet EU-/EØS-land på et tilsvarende eller højere niveau.

Kan du ikke opfylde sprogkravet, skal du i stedet for opfylde tilknytningskravet.

Tilknytningskrav

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har haft mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen.

Det er ikke et krav, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder indenfor 24 måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af de 12 måneder. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Som nyuddannet kan du måske få en bedre dagpengesats

Er du nyuddannet og arbejder efter dimission, eller har du modtaget elevløn under din uddannelse, har du mulighed for at kunne modtage dagpenge på ordinære vilkår.

Det betyder, at du kan få en ordinær dagpengeperiode på 2 år inden for en periode på 3 år og få beregnet en individuel dagpengesats.

Det betyder altså, at du kan vælge én af 2 muligheder:

 1. Dimittendsatsen og en etårig dagpengeperiode (fra den 1. maj 2023). Dimittendsatsen er 9.700 kr., hvis du er under 30 år, og 12.253 kr. hvis du er 30 år eller over. De første 3 måneder udbetales en sats på 14.106 kr.
 2. Du kan også vælge at bruge sammenlægningsreglen og få beregnet en sats og dermed få ret til en toårig dagpengeperiode. Men det kræver, at du har haft arbejde, efter du afsluttede din uddannelse (din dimission). Det kaldes sammenlægningsreglen. 

Sammenlægningsregel

Benytter du sammenlægningsreglen, kan du opfylde kravet om 12 måneders fuldtidsarbejde inden for 3 år ved at sammenlægge måneder, hvor du har været under uddannelse.

Måneder med uddannelse regnes for en måneds fuldtidsarbejde. Det forudsætter dog, at du har været medlem af a-kassen i perioden, hvor vi opgør kravet om arbejde.

For at kunne bruge sammenlægningsreglen kræver det, at du har haft arbejde, efter du afsluttede din uddannelse. Det kræver også, at du har været medlem af a-kassen i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du søger dagpenge, og at du opfylder indkomstkravet.

Til at beregne dagpengesatsen kan vi kun bruge dit lønarbejde.

Vær opmærksom på, at den beregnede sats er låst i hele den toårige dagpengeperiode. 

Der er fordele og ulemper ved begge valg – men under alle omstændigheder kræver valg 2, at du har gennemført en uddannelse, som giver dig ret til dagpenge, og at du har haft arbejde, efter du dimitterede.

Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 7610 9303 for at høre om dine muligheder for dagpenge, der afhænger af en individuel vurdering.