Din B-indkomst kan nu bruges til optjening af dagpenge

9. januar 2018

Tidligere var det kun den del af din indkomst, som var registreret i indkomstregistret, der kunne bruges til at optjene retten til dagpenge, men nu kan B-indkomst også tælle med. 

Når du søger om dagpenge, skal du opfylde et krav om en bestemt indkomst og et bestemt antal arbejdstimer, før du har ret til dagpenge.

Tidligere var det kun den indkomst, som din arbejdsgiver havde indberettet til indkomstregisteret, der talte med, når vi opgjorde, om du havde ret til dagpenge, men fra den 1. januar 2018 kan din B-indkomst også tælle med. 

Din B-indkomst kan altså tælle med, selvom den ikke fremgår af indkomstregisteret. Du skal blot kunne dokumentere din B-indkomst via din årsopgørelse fra SKAT.

Arbejde for privatpersoner

En B-indkomst kan fx være en indtægt, du har fået ved at arbejde for privatpersoner – fx hvis du er musiker og spiller ved et bryllup.

Private personer eller foreninger, som ikke driver virksomheder, har ikke pligt til at indberette den udbetalte B-indkomst. Det vil sige, at en privatperson ikke skal indberette til SKAT, hvilket beløb han har betalt dig for fx at spille til et bryllup.

Din indkomst vil derfor ikke fremgå af indkomstregisteret. Din indkomst vil derimod fremgå af din årsopgørelse fra SKAT, fordi du selv skriver det på din selvangivelse.

Har du B-indkomst?

Vi får ikke automatisk får besked om din B-indkomst fra indkomstregisteret, og det er derfor vigtigt, at du selv gør os opmærksom på det, hvis du har B-indkomst, som kan bidrage til, at du opfylder indkomst- og beskæftigelseskravet for at få dagpenge.

Kontakt A-kassens hotline tlf. 7610 9303.