Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit

9. november 2017

Der er fremsat et lovforslag om, at du i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant og skattefrit. Hvis du vælger at få beløbet udbetalt, fravælger du samtidig efterlønsordningen. 

Du kan kun få udbetalt det efterlønsbidrag, du har indbetalt fra 1999 til 22. juni 2017, skattefrit. Bidrag, som du har indbetalt efter den 22. juni 2017, udbetales efter fradrag af en afgift på 30%.

Du kan ikke få dit bidrag udbetalt, hvis du har nået efterlønsalderen.

Du får direkte besked fra os

Vi sender et brev direkte til dig, hvis du har mulighed for at få dit efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. I brevet vil der stå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at få beløbet udbetalt

Du kan kun ansøge om at få efterlønsbidraget udbetalt i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

Dit fravalg af efterlønsordningen er endeligt

Hvis du får udbetalt dit efterlønsbidrag kontant og skattefrit, fravælger du samtidig efterlønsordningen.

Du har således ikke mulighed for at opnå ret til efterløn, hverken i den ordinære ordning eller fortrydelsesordningen. Fravalget af efterløn er dermed endeligt, når pengene er udbetalt kontant og skattefrit.

Det betyder også, at du ikke kan opnå ret til seniorjob eller fleksydelse. Du kan heller ikke optjene skattefri præmier på op til 160.992 kr. (2018 sats).

Vi anbefaler, at du venter med at beslutte, om du ønsker dit efterlønsbidrag udbetalt, indtil du har fået brevet med vejledning fra os.

Hvad betaler du til efterlønsordningen?

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, indbetaler du hver måned 502 kr. til ordningen (2018 sats).

Opkrævningen sker sammen med opkrævning af dit a-kassekontingent og er fradragsberettiget.

På Borger.dk kan du lave en vejledende beregning af din efterløn.