Fyring koster arbejdsgiver 189.000 kr. i godtgørelse

8. august 2017

32-årig kvinde fra Sydjylland kontaktede Det Faglige Hus, efter at hun i 2015 blev fyret, mens hun var på barsel. Nu har Vestre Landsret tilkendt hende en godtgørelse på 189.000 kr.

En arbejdsgiver i Kolding var i det hele taget godt tilfreds med deres administrative medarbejder, indtil hun blev erstattet af en barselsvikar, der viste sig at være stærkere på bogføringsområdet. Dette giver dog ingen ret til at bryde ligebehandlingsloven og afskedige den nybagte mor.

Det har Vestre Landsret slået fast med en kendelse, der også udløser en godtgørelse på 189.000 kr. til den nu 32-årige kvinde og et advokatsalær på 60.000 til Det Faglige Hus, hvor medlemmet var repræsenteret af advokat Ulrik Mogensen.

Fyret under barselsorlov

Kvinden blev i 2012 ansat i en mindre indretningsvirksomhed i Kolding og udførte til arbejdsgiverens tilfredshed ikke bare sine administrative opgaver, men stod også for at tilrettelægge sælgernes arbejdsdag. I september 2014 blev hun sygemeldt som følge af komplikationer under graviditeten, og hun fødte tre måneder senere.

Virksomheden ansatte en barselsvikar, der var en god bekendt af virksomhedens ejer. Hun var egentlig gået på efterløn, men ville gerne hjælpe i en periode. Barselsvikaren havde større erfaring med bogholderi end kvinden, og virksomheden mente, at der kunne spares penge på ekstern revisionsbistand ved at ansætte en medarbejder, der havde de samme kvalifikationer som barselsvikaren.

I juni 2015 fyrede man den nu 32-årige, mens hun var på barselsorlov. Virksomheden forsatte herefter med at have barselsvikaren ansat i kvindens stilling, indtil der blev ansat en ny medarbejder fra den 1. maj 2016. Afskedigelsen af kvinden blev begrundet med, at hun ikke havde de rigtige kvalifikationer til at varetage stillingen fremadrettet.

Brud på ligebehandlingsloven

Kvinden kontaktede Det Faglige Hus, der straks gik ind i sagen. Advokat Ulrik Mogensen stævnede arbejdsgiveren for brud på ligebehandlingsloven. Virksomheden vandt imidlertid sagen i byretten, idet byretten lagde vægt på, at virksomheden efter, at Det Faglige Hus havde rejst et godtgørelseskrav på 189.000 kr., tilbød kvinden ansættelse i sit job, hvis hun var i stand til at bestride opgaverne.

- "Byrettens afgørelse var forkert og truffet på et forkert grundlag, så vi ankede omgående til landsretten. Når en virksomhed ville foretage væsentlige ændringer af hendes stilling, både hvad angår indhold og timeantal, så skulle hun naturligvis inden fyringen have haft tilbudt at forsætte i sin stilling på de ændrede vilkår. Hertil kommer, at virksomheden inden fyringen skulle have undersøgt, om hun faktisk havde de kvalifikationer, som var en forudsætning for fremadrettet at bestride stillingen. Denne betragtning var landsretten enig i," siger Ulrik Mogensen.