Ingen fradrag i efterløn for arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024

1. juni 2023

Folketinget har vedtaget et lovforslag om, at du i 2023 og 2024 ikke vil blive fradraget i din efterløn for dit arbejde i sundhedsvæsenet. Loven træder i kraft den 1. juli 2023, og at reglerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023.

Opdateret den 1. juni 2023

Ansat den 1. januar 2023 eller senere

Hvis du er overgået til efterløn og herefter ansættes i et nyt ansættelsesforhold den 1. januar 2023 eller senere, bliver du fritaget for fradrag i efterlønnen for det arbejde, som du har i 2023 og 2024, hvis det er arbejde i sundhedsvæsnet.

Det er et krav, at du var overgået til efterløn senest, da du begyndte i din ansættelse.

For at du kan blive fritaget for fradrag i din efterløn, skal vi bruge en erklæring, hvor din arbejdsgiver oplyser, at du arbejder i sundhedsvæsnet, og hvornår du blev ansat. Du kan finde erklæringen på borger.dk.

Ansat før den 1. januar 2023

Hvis du er overgået til efterløn og er ansat inden den 1. januar 2023, kan du undgå fradrag for merarbejde i din efterløn i 2023 og 2024.

Der er tale om merarbejde, når det er arbejde, som du udfører udover det aftalte timetal, du er ansat. Er der ikke aftalt et fast timetal, vil du blive fradraget for alt arbejde i din efterløn.

For at du kan blive fritaget for fradrag i din efterløn, skal vi bruge en erklæring, hvor din arbejdsgiver oplyser, at er tale om merarbejde, og at du arbejder inden for sundhedsvæsenet.

Hvilke områder er omfattet?

Ordningen gælder for dit arbejde inden for det private og offentlige sundhedsvæsen, herunder:

  • offentlige sygehuse
  • den regionsdrevet lægevagt
  • præhospitalt ambulancetjeneste
  • praksissektoren (praktiserende speciallæger, alment praktiserende læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, praktiserende tandlæger og tandplejere)
  • den kommunale sundheds- og ældrepleje
  • privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.
  • arbejde med at levere kommunale og regionale sundhedsydelser, som udføres af ansatte hos private leverandører (fx personer ansat hos et vikarbureau, der leverer sundhedsydelser til kommuner eller regioner)

Du bliver fritaget for fradrag, både hvis du arbejder inden for psykiatrien og somatikken (kropslig behandling), og det gælder uanset, hvilken funktion du har i dit arbejde i sundhedsvæsenet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7610 9303.