Ledige: Dagpengene slår ikke til

1. december 2020

Ledige medlemmer i Det Faglige Hus A-kasse har medvirket i en stor landsdækkende undersøgelse om de økonomiske følger og afsavn for ledige på dagpenge.

De 12 deltagende a-kasser er vidt forskellige, og medlemmernes økonomiske forudsætninger meget ulige blandt de i alt 4.500 ledige, som har deltaget i en stor landsdækkende undersøgelse. Men de ledige er til gengæld enige om synspunktet, at dagpengene ikke slår til.

Det er a-kassernes interesseorganisation Danske A-kasser, der står bag undersøgelsen. Organisationen har gennem adskillige år peget på, at Christiansborg har udhulet dagpengesystemet, så forskellen mellem løntariffer og dagpengesats konstant bliver større og større.

Sparer på børnenes mad og sociale liv

At dette er tilfældet, bekræftes nu af de ledige selv. 69% af de adspurgte med hjemmeboende børn oplyser, at de i høj eller nogen grad må spare på mad og dagligvarer, fordi dagpengene ikke rækker.

Godt halvdelen, 53%, supplerer, at de i høj eller nogen grad også må spare på børnenes sociale aktiviteter såsom fødselsdage og fritidsaktiviteter, mens 30% af de ledige er tvunget til at spare på børnenes personlige pleje og helbred, fx medicin, frisør eller briller.

Dagpengesatsen har en sådan størrelse, at 52% af de adspurgte må ty til økonomisk eller materiel hjælp fra familie og venner, mens de er ledige, ligesom 79% af gruppen af ledige med opsparede midler angiver, at de må tære på opsparingen for at få enderne til at nå sammen.

Johnny Nim: Bevar den brede opbakning

Svarene overrasker ikke Johnny Nim, formand for Det Faglige Hus A-kasse. Han er til gengæld overrasket over at besvarelserne er så ens, når man samtidig skeler til forskelligheden branchegrupperne imellem.

”Både Det Faglige Hus, 3F og HK har mange lavtlønnede medlemmer, og for dem er der ikke så stor forskel mellem lønnen og dagpengesatsen som fx en magister, en akademiker eller en journalist.

Vi skal naturligvis presse på, men det vil være utopi at bilde sig ind, at vi uden videre får politisk medvind til forhøjelser af dagpengesatsen, og det uanset om regeringen er rød eller blå," siger Johnny Nim.

Han advarer dog om, at købekraften kan blive så lav, at samfundet mister befolkningens brede tilslutning til den kollektive arbejdsløshedsforsikring, som dagpengesystemet jo er.

Lønsikring sikrer levestandarden

”Men vi kan som a-kasse jo ikke tvinge politikerne til at opfylde vores ønske. En del af vores a-kassemedlemmer har en pragmatisk tilgang til problemstillingen og tegner en lønsikring, så de kan opretholde deres nuværende levestandard, hvis de skulle miste deres job.

Det er dog kun 6% af a-kassens medlemmer, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden lægger os i selen for at sikre vores medlemmer gode og konkurrencedygtige tilbud på forsikringsordninger,” siger Johnny Nim.