Ledige fra minkerhvervet har ret til uddannelse

9. april 2021

Info opdateret den 22. december 2021.

Hvis du er blevet ledig og har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, har du ret til tilbud om uddannelse i perioden 23.03.21 - 31.12.22.

Du skal have arbejdet med mink i perioden 01.01.20 - 22.03.21

Har du arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i perioden 01.01.20 - 22.03.21, har du som ledig ret til uddannelse inden for en særlig afsat pulje på 50 mio. kr.

Der stilles ikke krav til, hvor mange timer du har arbejdet inden for perioden, eller til om du har arbejdet som lønmodtager, selvstændig eller som medhjælpende/medarbejdende ægtefælle. Du kan også have haft andet arbejde efter dit arbejde i minkerhvervet eller følgeerhverv. Det afgørende er, at du har arbejdet i minkerhvervet eller et følgeerhverv i perioden 01.01.20 - 22.03.21.

Du kan frit vælge

Det er frivilligt, om du ønsker at deltage i et uddannelsestilbud. Der er ingen begrænsninger for, hvilken type uddannelse du kan vælge, uddannelsens varighed eller antal af uddannelser. Du kan både vælge mellem offentlige eller private uddannelser i Danmark.

Du har ret til at fortsætte dit uddannelsestilbud under puljen, hvis perioden strækker sig ud over din dagpengeperiode. Dit forsørgelsesgrundlag vil dog afhænge af, hvad du har ret til.

Fritaget for jobsøgning og aktiveringstilbud

Mens du deltager i et uddannelsestilbud under puljen, er du fritaget for at deltage i andre tilbud fra jobcentret. Du er også fritaget for at søge eller tage job, mens du deltager i uddannelsen.

Du skal dog opfylde de almindelige regler om at være tilmeldt som arbejdssøgende, have et godkendt cv, deltage i cv-samtaler og samtaler under kontaktforløbet med jobcenteret.

Kontakt dit jobcenter

Hvis du ønsker at deltage i et uddannelsestilbud inden for puljen, skal du kontakte dit jobcenter, der kan vejlede dig om retten til uddannelse og hjælpe dig med, hvordan uddannelsesforløbet skal foregå.

Du skal på tro og love erklære over for jobcenteret, at du har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden 01.01.20 - 22.03.21. Hvis du er i tvivl, om du har arbejdet i et af disse erhverv, skal du kontakte dit jobcenter eller din tidligere arbejdsgiver.