Må jeg gerne have et bijob?

Du må gerne tage et bijob, hvis det er foreneligt med dit arbejde. 

Din arbejdsgiver har krav på at få besked om et evt. bijob, men kan kun sætte sig imod ud fra et sagligt grundlag. Tager du et bijob i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesbevisloven, må du ikke blive udsat for ugunstig behandling af din arbejdsgiver.

Særligt for funktionærer

Som funktionær, har du altid haft ret til at have et ulønnet hverv som fx bestyrelses- eller foreningsarbejde, når det ikke er til ulempe for din arbejdsgiver. Din ret til et lønnet bijob fremgår i stedet af ansættelsesbevisloven, hvis dit bijob er foreneligt med dit andet arbejde. 

Ikke hos konkurrenten

Dit bijob må naturligvis ikke være konkurrerende.

Få det på skrift

Har du bibeskæftigelse, er det altid en god ide at få det skrevet ind i din ansættelseskontrakt. Så kan der ikke senere opstå tvist om, hvorvidt  bijobbet er i konflikt med dit arbejde.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket